Welkom op het forum van Enschedeinansichten.

Enschede staat er financieel beter voor

Wijken en overige onderwerpen die met de stad te maken hebben.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 20677
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Enschede staat er financieel beter voor

Bericht door Arie »

Enschede sluit 2021 af met plus van ruim 7 miljoen euro

Richard Luthart
16 MEI 2022 19:19

Enschede – De jaarrekening 2021 van de gemeente Enschede laat een positief saldo zien van 7,1 miljoen euro. Bij de vaststelling van de begroting over 2021 werd nog een nadelig saldo van 18,3 miljoen euro over 2021 voorzien. Het positieve jaarrekeningresultaat over afgelopen jaar komt door de gunstige economische ontwikkelingen in Enschede en het afwijkende inkomsten- en uitgavenpatroon tijdens de coronapandemie.

Ondanks de coronacrisis had Enschede in 2021 in economisch opzicht de wind in de zeilen. De werkgelegenheid in de gemeente Enschede groeit nog altijd. De vraag naar personeel bij de bedrijven is onverminderd groot. Dit komt mede door de groei van bedrijven op de topwerklocaties, zoals Kennispark Twente. Dankzij de gunstige arbeidsmarkt hebben meer inwoners van Enschede betaald werk en zijn minder Enschedeërs aangewezen op een bijstandsuitkering.

Goede resultaten met verkoop van kavels
Door de coronamaatregelen en de beperkingen vorig jaar zijn gereserveerde budgetten minder benut en heeft de gemeente minder geld besteed dan voorzien. Daarnaast is de gemeente door het Rijk gecompenseerd voor financiële nadelen als gevolg van de coronamaatregelen. Bovendien boekte Enschede de afgelopen jaren goede resultaten met de verkoop van kavels, dankzij de grote vraag naar bouwgrond voor bedrijven en particulieren. Per saldo zorgt dit voor een positief resultaat van de jaarrekening van 7,1 miljoen euro.

Enschede staat er financieel beter voor
Wethouder June Nods van financiën: “Met deze jaarrekening 2021 sluiten we het laatste volledige jaar van de coalitieperiode 2018-2022 af. Enschede staat er financieel nu een stuk beter voor dan in 2018. Dankzij uitgevoerde bezuinigingen, positieve economische ontwikkelingen en behoedzaam financieel beleid is er ook incidenteel financiële ruimte voor investeringen in onze gemeente. Afgelopen zomer stelde college en raad een investeringsagenda op om enkele grote opgaven in de stad te versnellen, die bijdragen aan de groei van Enschede.”

Algemene reserve toegenomen en schulden afgenomen
Door spaarzaam beleid is deze collegeperiode de algemene reserve van de gemeente met ruim 45,5 miljoen euro toegenomen van 50,4 miljoen euro (eind 2018) naar 95,9 miljoen euro (eind 2021). Daarnaast heeft Enschede de schulden de afgelopen jaren verder afgebouwd. Hierdoor zijn de financieringslasten lager. “Geld dat we weer kunnen besteden aan de opgaven van onze stad. Met het afbouwen van de schulden en het versterken van onze algemene reserve is de solvabiliteit van Enschede toegenomen. Ook de structurele exploitatieruimte is toegenomen. We hebben als gemeente nu voldoende vaste inkomsten om de vaste kosten te dragen”, aldus wethouder financiën June Nods.

Onzekerheid over financiële uitwerking van regeerakkoord
Hoewel de financiële situatie van Enschede sterk verbeterd is, zijn er voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad ook nog financiële uitdagingen. Zo moet in de meerjarenbegroting 2023-2026 nog structureel voor 10 miljoen euro aan taakstellingen ingevuld worden. Een bepalende factor daarbij is de omvang van het gemeentefonds in 2025 en 2026. Wethouder June Nods: “We wachten nog op de financiële uitwerking van het regeerakkoord en het vervolg van de herijking van het verdeelmodel gemeentefonds. De inkomsten uit het gemeentefonds zijn van cruciaal belang voor onze gemeentelijke financiën.”
bron: https://regioonline.nl/regio-twente/ens ... 7-miljoen/
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 20677
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Enschede staat er financieel beter voor

Bericht door Arie »

Enschede gelooft dat ook dubbeltjes kwartjes kunnen worden en trekt miljoenen uit voor kansengelijkheid
Enschede schudt bij het Rijk aan de boom. Ze kunnen niet blijven beknibbelen op geld voor de gemeente, terwijl de armoede toeneemt. Het irriteert wethouder Harmjan Vedder van Enschede. Intussen zet Enschede alles op alles om kinderen uit achterstandsgezinnen een betere toekomst te geven. Dan maar met eigen geld.

Corine Engelbarts 27-08-23,
Wie voor een dubbeltje is geboren, wordt nooit een kwartje. Enschede gelooft niet in dat gezegde en trekt drie miljoen euro per jaar uit om kinderen in armoede vooruit te helpen. Enschede moet wel, want ze staat na Rotterdam en Heerlen op plek drie in de ranglijst van gemeenten met weinig toekomstperspectief voor deze kinderen. „Voor Rotterdam en Heerlen zijn er nationale programma’s, voor Enschede heeft het Rijk niks over. Dan moeten we het zelf doen”, zegt wethouder Harmjan Vedder. „Maar daar leg ik me nog niet zomaar bij neer.”


De oud-basisschooldirecteur trekt zich het lot van kinderen met een achterstand erg aan. „Als je wordt geboren in een gezin waar geen geld is en je ouders vooral bezig zijn met overleven, sta je al met 1-0 achter.” Hij erkent dat de rol van de overheid heel bescheiden is, maar het is wel een rol. „We kunnen ervoor zorgen dat er tijd en geld is om deze kinderen te helpen.” Maar wie heeft die tijd en dat geld nodig? Een greep uit de maatregelen.

Consultatiebureau en familiehuis
Voor ouders is, net als voor iedere andere Enschedeër, bijzondere bijstand, toeslagen en kwijtscheldingen mogelijk. Dat is van alle tijden. Daarnaast worden ouders geholpen om hun kind gezond op te voeden en te motiveren. Dat begint al voor de geboorte. Hoe dat vorm moet krijgen is nog onduidelijk.

Maar ook na de geboorte van hun kind wil Vedder ze kunnen helpen. Dat gebeurt via het consultatiebureau en via het familiehuis dat opgericht wordt. „Dat is nog niet uitgewerkt, maar het is niet zo dat er een foldertje in een standaard komt te staan.”

Een goede leerkracht het verschil kan maken in het leven van een kind
Wethouder Harmjan Vedder © Cees Elzenga.jpg
Harmjan Vedder, wethouder Enschede
De school ‘ziet’ kinderen
„Een goede leerkracht kan het verschil maken in het leven van een kind”, weet Vedder. „Of een conciërge. Ik ken een voorbeeld van een jongen die nergens in geïnteresseerd was en de klas uit moest. Hij werd bij de conciërge neergezet en naast hem lag een stuk soldeerdraad. Anderhalf uur lang heeft hij geconcentreerd het logo van een voetbalclub in elkaar gesoldeerd. Deze jongen moest met zijn handen werken en dat zag de conciërge.”

Vedder straalt als hij dat vertelt hoe hij ooit zelf als schooldirecteur een laptop naar een kind thuis bracht voor les op afstand, terwijl de ouders van het kind dat niet nodig achtten. „De volgende dag zat hij gewoon digitaal in de les. Dat is dan zo mooi om te zien.”

Hij meent dat kinderen die ‘gezien worden’ daar zelfvertrouwen aan ontleden en zo op eigen kracht verder komen. De school ziet volgens hem waar de gaven en talenten van kinderen liggen, maar leerkrachten moeten wel tijd krijgen om daar iets mee te doen. En tijd kost geld.

Daarnaast krijgen coaches op scholen extra tijd om leerkrachten te helpen. „Vooral als leerkrachten zien dat een kind kampt met de scheiding van zijn ouders. Of als ze merken dat een kind op school niet presteert vanwege armoede thuis..” En er zijn middelbare scholen met huiskamers, waar kinderen terecht kunnen die liever niet thuis zijn op dat moment. Daar krijgen ze hulp of kunnen ze zich gewoon even terugtrekken.

Concreter: de gemeente betaalt de huiswerkbegeleiding voor kinderen van ouders met een laag inkomen.

Wethouder Harmjan Vedder vindt samen met de volledige gemeenteraad dat kinderen in Enschede dezelfde kansen moeten krijgen

„De bibliotheek biedt kinderen een venster op een wereld die ze niet kennen”, meent Vedder. Zo kwam zijn dochter thuis met een boekentas vol boeken over ruimtevaart. „Dat had ze op school gezien en vond ze enorm interessant” En ja, erkent hij, kinderen van acht rennen na de les naar buiten om te voetballen, niet direct de bibliotheek in. „Als de bibliotheek aantrekkelijke boeken neerzet, goede medewerkers heeft die kinderen kunnen interesseren voor lezen en de leerkracht ze in de les laat lezen, komt het wel goed.”

Nu ga ik zelfs naar een balletvoor­stel­ling. Wie had dat gedacht?

Harmjan Vedder roemt de rol van d ebieb
Voor hemzelf zorgde de bibliotheek ervoor dat hij in contact kwam met cultuur. „Ik kom niet uit een gezin waar naar muziek werd geluisterd of naar voorstellingen werd gegaan. Dankzij de bieb kwam ik ermee in aanraking. En nu ga ik zelfs naar balletvoorstelling. Wie had dat gedacht.”

Inmiddels is de bibliotheek aanwezig op dertig van de ongeveer zestig basisscholen in Enschede.

Buurtwerk
En dan is er nog het buurtwerk. Jongerenwerk bijvoorbeeld. „Die zijn te vinden op plekken waar kinderen of jongeren zijn.” Ook daar komt extra geld voor.

Vedder heeft de hele gemeenteraad mee in zijn tienjarenplan. „Het is niet in beton gegoten. Elk jaar kijken we wat werkt en niet werkt en stellen dat bij.” Enschede wil uit de top 3 van gemeenten met weinig kansen voor kinderen in armoede. Waar wil Enschede zich over tien jaar dan terugvinden? Die vraag kan Vedder niet beantwoorden. „Het zal al moeilijk genoeg zijn uit die top 3 te komen.” bron: https://www.ad.nl/enschede/enschede-gel ... ~a962e3e2/
Plaats reactie