Pagina 29 van 32

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: do sep 21, 2017 1:00 pm
door Arie
In mijn bericht van 18-9-2017 over verdwenen straatnamen rond de voormalige Krimbuurt werd het Wolfstraatje al eens genoemd. Ook het Wolfstraatje is een vervallen straatnaam en deze liep van de Zuiderhagen tot de Poortmansweg (de latere Willemstraat).
Geschiedenis
In het raadsbesluit wordt geen verklaring voor de herkomst van deze benaming gegeven; het is niet uitgesloten dat deze verband houdt met - en dus ontleend is aan - de eigenaar van een hier gevestigde winkel of een hier zijn beroep uitoefenende ambachtsman (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij besluit van 27 april 1899 gewijzigd in "Schoolstraat". Als uitvloeisel van het besluit van 12 juli 1954 is deze straat in verband met de aanleg van de Boulevard 1945 ingaande 1956 vervallen. bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00374/?char=W

Van het Wolfstraatje heb ik verder niets kunnen vinden. Wel een plattegrond van de Schoolstraat, welke straatnaam ook inmiddels is vervallen. Zie hiervoor mijn bericht van 18-9-2016 in topic verdwenen straatnamen op: https://www.enschede-stad.nl/viewtopic. ... at#p163559

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: do sep 21, 2017 4:51 pm
door Arie
De Nieuweweg is een vervallen straatnaam.
De Nieuweg liep van de Kuipersdijk o.-waarts tot de Berkenkamp (niet officieel vastgesteld).
Geschiedenis
Bij besluit van 27 april 1899 vastgesteld als "Ledeboerstraat". bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00250/?char=N

Ik heb over de Nieuweweg verder geen informatie kunnen vinden. Misschien heeft iemand een plattegrond van de omgeving Berkenkamp en Kuipersdijk waarop de Nieuweweg misschien is te vinden?

Aan de Ledeboerstraat is vandaag aandacht besteed in topic "Straatnaambordjes" op: https://www.enschede-stad.nl/viewtopic. ... &start=880

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: za sep 23, 2017 11:22 am
door bartg
Ik heb ook een straat ontdekt die niet meer bestaat namelijk "oorlog"
Jazeker oorlog.
Oorlog Oud Enschede van Kuipersdijk w-waarts doodlopend
De herkomst van deze oude benaming wordt in het raadsbesluit niet aangegeven(27 April 1899Oud Enschede)
Bij besluit van 29 Mei 1936 is deze straat vervallen
oorlog.jpg

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: ma sep 25, 2017 2:47 pm
door Arie
In het archief verwijderde straatnamen van de Gemeente Enschede komt ook voor de vervallen straatnaam Pieter de Molijnstraat en beschrijft het als volgt:
Beschrijving
Van de Elferinksweg, westelijk van de Wethouder Nijhuisstraat, in z.-richting tot de Jan Vermeerstraat.
Geschiedenis
Naar Pieter de Molijn, Ned. schilder, geb. 1595 te Londen, overl. 1661 te Haarlem. Schilderde voornamelijk duinlandschappen in een niet-traditionele compositie; later specialiseerde hij zich in fraaie krijttekeneingen (4 april 1955). Bij besluit van 15 oktober 1962 vervallen, daar de geprojecteerde straat niet is aangelegd. Bij hetzelfde raadsbesluit opnieuw vastgesteld met als omschrijving: "van de Thomas de Keyserstraat n.-waarts tot de Bruggertstraat" (zie aldaar). bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00273/?char=P

Er is ook nog een bestaande Pieter de Molijnstraat en deze loopt van de Thomas de Keyserstraat n.-waarts tot de Bruggertstraat.
Deze straat is ook beschreven in mijn bericht van 20-6-2017 in topic straatnaambordjes op: https://www.enschede-stad.nl/viewtopic. ... at#p166623

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: ma sep 25, 2017 3:54 pm
door Arie
In het archief verwijderde straatnamen komen ook de namen Stadsweid en Stadsmaten voor en wordt als volgt beschreven:
Beschrijving
Het stadsgedeelte gelegen tussen Hengelosestraat, Stationsplein, Parkweg, Volkspark, Emmastraat en Haaksbergerstraat.
Geschiedenis
Naar de "Stadsmaten" (een maat is een weiland) of "Stadsweide", die in 1465 als een stuk woeste grond door de bisschop van Utrecht, David van Bourgondië, aan Enschede werd geschonken als beloning voor een om de stad aan te leggen planken staket of schutting ter versterking van haar verdedigingswerken. In april 1906 kocht de gemeente Enschede 60825 m2 van de tot dan toe voor het weiden van vee gebruikte stadsweide voor een bedrag van Fl. 110.250,- (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 19 februari 1907 zijn de hier aangelegde straten als volgt benoemd: Bisschopsstraat, Brammelerstraat, De Ruyterlaan, Hoedemakerplein, Nijverheidstraat, Penninkstraat (vervallen bij besluit van 13 februari 1919), Prinsestraat, Rembrandtlaan (thans Maarten Harpertsz. Tromplaan), Ripperdastraat, Stadsmatenstraat en Vondelstraat (thans Kortenaerstraat). bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00312/?char=S

Zie ook het artikel in 'n Sliepsteen nr. 37 jaar 1994 op: http://cultuurtijdschriften.nl/download ... cid=483294

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: ma sep 25, 2017 4:51 pm
door Veteraan
Mooie plaatjes, Arie!

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: ma sep 25, 2017 5:14 pm
door Arie
De Stadsmatenweg is een verdwenen straatnaam.

De Stadsmatenweg liep van de Emmastraat eerst in n.-, daarna in n.w.-richting tot de Parkweg.
Geschiedenis
Naar het stadsgedeelte "De Stadsmaten" of "Stadsweide" (27 april 1899, gewijzigd 4 juni 1903). Door de aanleg van nieuwe straten in de Stadsweide bij besluit van 19 februari 1907 vervallen. bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00311/?char=S

Er is nog wel een Stadsmatenstraat en hieraan is vandaag aandacht besteed in topic straatnaambordjes.

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: vr sep 29, 2017 12:43 pm
door Arie
De Windbrugsteeg is een vervallen straatnaam.

De Windbrugsteeg liep van de Walstraat langs de 1e openbare lagere school (Bloemendaalschool) in de Zuiderhagen.
Geschiedenis
Zie voor oorsprongsaanduiding onder "Windbrugplein" (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij besluit van 27 april 1899 vastgesteld als "Van Loenstraat", welke naam bij besluit van 9 november 1925 is gewijzigd in "Windbrugplein" (zie aldaar). bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00372/?char=W

Zie ook in deze topic naar de vervallen straatnamen Windbrugplein mijn bericht van 15-9-2016 en Van Loenstraat mijn bericht van 17-9-2016 op: https://www.enschede-stad.nl/viewtopic. ... eg#p163542

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: za sep 30, 2017 2:13 pm
door Arie
De Lenteweg is zowel een vervallen als een bestaande straatnaam.

De vervallen Lenteweg liep van de Slankweg w.-waarts doodlopend (29 mei 1936).
Geschiedenis
Vervallen bij besluit van 23 april 1979 en m.i.v. dezelfde datum heropgevoerd met als omschrijving: "van de Klein Boekelerveldweg eerst z.-waarts, dan o.-waarts doodlopend", gewijzigd B & W 16 februari 1982 in "van de Klein Boekelerveldweg eerst z.-waarts, dan o.-waarts, daarna n.-waarts weer naar de Klein Boekelerveldweg". bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00218/?char=L

De nu nog bestaande Lentweg loopt van de Euregioweg eerst in z.-richting daarna in o.-richting tenslotte in n.-richting voorbij de Euregio doodlopend. Gewijzigde situatie in verband met doortrekken van de bestaande Lenteweg.
Geschiedenis
Gewijzigd B&W 16 februari 1982). bron: http://straatnamen.enschede.nl/straten/00592/?char=L

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: ma okt 02, 2017 5:44 pm
door Arie
De Nijenhuislaan is een vervallen straatnaam.
De Nijenhuislaan liep van de Twickellaan in resp. z.o.-, o.- en n.-richting tot de Heeckerenlaan.
Geschiedenis
Naar het reeds in 1457 genoemde kasteel te Diepenheim (16 januari 1961). Bij raadsbesluit van 2 november 1976 vervallen. bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00251/?char=N

Ik heb van de Nijenhuislaan verder geen informatie kunnen vinden en ook geen plattegrond waarop de Nijenhuislaan is te vinden.

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: ma okt 02, 2017 6:23 pm
door Arie
De Nijhuisweg in Lonneker is een vervallen straatnaam.
De Nijhuisweg liep van de Landweerweg z.w.-waarts doodlopend.
Geschiedenis
Naar het erve "Het Nijhuis" (29 mei 1936). Vervallen bij raadsbesluit van 26 april 1971. bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00252/?char=N

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: wo okt 04, 2017 6:34 pm
door Arie
De Leunenbergweg is een vervallen straatnaam.
De Leunenbergweg liep van de Beltrumbrink z.w.-waarts tot de Kwekkeboomweg.
Geschiedenis
Naar het oude erve "Het Leunenberg" (29 mei 1936, gewijzigd 26 april 1971). Vervallen bij besluit van 6 november 1973). bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00220/?char=L

Er is nog wel een straat genaamd Het Leunenberg en deze loopt van het Lang eerst z.o.-waarts, daarna o.-waarts tot De Kiepe.
Geschiedenis
Naar het ouder erve "Het Leunenberg" (2 augustus 1965). bron: http://straatnamen.enschede.nl/straten/00596/?char=H

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: do okt 05, 2017 4:30 pm
door Arie
De Mekkelholtsdwarsweg is een vervallen straatnaam.
De Mekkelholtsdwarsweg liep van de Mekkelholtsweg in o.-richting tot de gemeentegrens tussen oud-Enschede en de voormalige gemeente Lonneker.
Geschiedenis
Naar het oude erve "Het Mekkelholt" (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 29 mei 1936 is deze straat bij de in de oud-Enschede gelegen Hopstraat gevoegd. bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00234/?char=M

De Hopstraat loopt nu van de Beekstraat-Fazantstraat in w.-richting tot de Mekkelholtsweg.

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: vr okt 06, 2017 5:59 pm
door Arie
De Oude Beckumerweg is een vervallen straatnaam en liep van de Strootsweg w.-waarts tot de Kwinkelerweg.
Geschiedenis
Oude benaming voor de weg van Enschede naar het dorp Beckum (29 mei 1936). Vervallen bij raadsbesluit van 31 oktober 1977. Het gedeelte tussen de Windmolenweg en Kwinkelerweg is door de aanleg van de RW 35 benaamd als "Molenveld"; het overige gedeelte is bij de Windmolenweg aangetrokken. bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00260/?char=O

Het Molenveld loopt nu van de Windmolenweg eerst in n.w.-, daarna in z.w.-richting tot de Kwinkelerweg, met een zijtak in z.o.-richting tot de Windmolenweg.
Geschiedenis
Naar de afgebroken windkorenmolen, die hier heeft gestaan (31 oktober 1977). Door de aanleg van de Rijksweg 35 is de Oude Beckumerweg in twee delen gesplitst; het ene gedeelte is benaamd als "Molenveld" en het andere gedeelte is bij de Windmolenweg gevoegd. bron: http://straatnamen.enschede.nl/straten/00690/?char=M

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: za okt 07, 2017 4:46 pm
door Arie
De Pastoordijk in Lonneker is een vervallen straatnaam en deze liep van de Oldenzaalsestraat w.-waarts tot de Dorpsstraat.
Geschiedenis
Naar de hier gelegen r.k. pastorie (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 29 mei 1936 vastgesteld als "Scholten Reimerstraat". bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00268/?char=P

De Scholten Reimerstraat loopt nu van de Oldenzaalsestraat w.-waarts tot de Dorpsstraat.
Geschiedenis
Naar Lambertus Scholten Reimer, geboren in 1803 te Weerselo, overleden 1 oktober 1863 te Lonneker, eerste paspoort van het kerspel Lonneker van 1837 tot 1863 (29 mei 1936). bron: http://straatnamen.enschede.nl/straten/00811/?char=S

De Pastoordijk werd ook wel Pastoorsdiek genoemd. Zie o.m. het artikel in 'n Sliepsteen nr. 3 jaar 1985 op: http://cultuurtijdschriften.nl/download ... cid=478090

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: zo okt 08, 2017 6:40 pm
door Arie
De Polmansweg en Stokhorstweg zijn vervallen straatnamen en heet nu de Stokhorstlaan.

De Polmansweg liep van de Oldenzaalsestraat eerst o.-waarts, daarna n.o.-waarts tot de Wallenbeekweg.
Geschiedenis
Naar het erve "Polman" (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 27 mei 1936 vastgesteld als "Stokhorstweg". bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00275/?char=P

De Stokhorstweg liep van de Oldenzaalsestraat eerst o.-waarts, daarna n.o.-waarts tot de Wallenbeekweg.
Geschiedenis
Naar het oude erve "Het Stokhorst", thans buitenplaats (29 mei 1936). De oude benaming was "Polmansweg"; bij besluit van 16 januari 1961 gewijzigd in "Stokhorstlaan". bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00317/?char=S

De Stokhorstlaan loopt nu van de Oldenzaalsestraat eerst o.-waarts, daarna n.o.-waarts tot de Wallenbeekweg.
Geschiedenis
Naar het oude erve "Het Stokhorst, thans een 21,5 ha groot landgoed (29 mei 1936). De oude benaming voor deze weg was "Poolmansweg". bron: http://straatnamen.enschede.nl/straten/00968/?char=S

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: ma okt 09, 2017 5:35 pm
door Arie
Het Ribbeltpad is een verdwenen straatnaam en liep van de Pinksterbloemstraat in n.o.-richting tot de Dahliastraat.
Geschiedenis
Naar het in de 14e eeuw reeds bekende erve "Het Ribbelt", waaraan dit gedeelte van de gemeente zijn naam ontleent. Het was ongeveer gelegen op de plaats, waar thans de Hoge Boekelerweg en de Dahliastraat samenkomen. In 1929 werd het in verband met de stadsuitbreiding afgebroken (27 maart 1951). Bij besluit van 8 februari 1960 vervallen. bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00285/?char=R

Ik heb verder geen informatie over het Ribbeltpad kunnen vinden.

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: di okt 10, 2017 3:42 pm
door Arie
De Rijbaan is een vervallen straatnaam en heet nu de Renbaanstraat.

De Rijbaan liep van de Roomweg eerst in z.-, daarna in z.w.-richting tot de Deurningerstraat.
Geschiedenis
Naar de vroegere paardenrenbaan hier ter plaatse (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 27 april 1899 vastgesteld als "Renbaanstraat". bron: http://straatnamen.enschede.nl/archief/00288/?char=R

De Renbaanstraat loopt nu van de Roomweg eerst z.-waarts, daarna z.w.waarts tot de Deurningerstraat.
Geschiedenis
Naar de vroegere paardenrenbaan hier ter plaatse (27 april 1899 voormalig Enschede). Oude benaming "Rijbaan". bron: http://straatnamen.enschede.nl/straten/00816/?char=R

Dick Taat vermeld in zijn boek Enschede in oude ansichten deel 2 dat Charles de Maere van het Schuttersveld zijn konijnen schoot en de heren hun draverijen organiseerden bij de boerderij Kroethöfte, dus waar nu de Renbaanstraat is. zie: https://www.enschede-stad.nl/viewtopic.php?f=9&t=2979
Voor die tijd was er een paardenrenbaan bij de villa Schuttersveld, zie: http://204098.edicypages.com/opmerkelijk/paardenrenbaan

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: wo okt 11, 2017 4:16 pm
door Arie
1e Viaduct is de oude en dus inmiddels vervallen benaming voor Volksparktunnel. bron: http://straatnamen.enschede.nl/straten/01356/?char=V
Zie voor foto's van de Volksparktunnel mijn bericht van vandaag in topic straatnaambordjes op: https://www.enschede-stad.nl/viewtopic. ... 66#p168266

Er was ook nog een 2e viaduct dat later Twekkelertunnel werd genoemd en in de volksmond ook wel Bouwhuistunneltje. Zie hierover mijn bericht van 22-9-2016 in topic verdwenen straatnamen op: https://www.enschede-stad.nl/viewtopic. ... ct#p163632

Re: verdwenen straatnamen Enschede

Geplaatst: za okt 14, 2017 6:46 pm
door Arie
De Bijvankweg komt nog voor in het straatnamenoverzicht van de Gemeente Enschede , maar is niet meer te vinden op Google maps.
De Bijvankweg liep van de Burgemeester M. van Veenlaan z.o.-waarts tot de Broekheurnerrondweg.
Geschiedenis
Naar het oude erve "Het Bijvank" (29 mei 1936, gewijzigd 8 februari 1960). bron: http://straatnamen.enschede.nl/straten/00169/?char=B

Wel is er nog een straatnaam Het Bijvank en is een rondlopende straat met uitgangen naar de Broekheurnering, Geessinkweg en Wesselerbrinklaan en begrensd door: Zenderenbrink, Hertmebrink, Bentelobrink, Ypelobrink, Helselbrink, Piksenbrink, Pollenbrink en Sibculobrink. Zie meer hierover mijn bericht van 17-7-2017 in topic straatnaambordjes op: https://www.enschede-stad.nl/viewtopic. ... nk#p166982