Welkom op het forum van Enschedeinansichten.

Beken in Enschede en omgeving

Wegen, spoorwegen, kanalen etc.
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

VANEKERBEEK.
De Vanekerbeek ontspringt ten noorden van Enschede inde landgoederen "De Welle" en "Welna" en komt via riolen uit op de die weer in de Eschbeek uitmondt. De beek ligt in een,enigszins door stadsuitbreiding verstoord beekdal en heeft een niet op de ligger staande bovenloop met een totale lengte van ± m. Grondgebruik. Bronactiviteit. Droogstand, Regulatie. Vegetatie, ude situatie. Verontreinig ingsbronnen. Chemische waterkwaliteit. Hydrobiologisch. Waarde van het beekstelsel. Bedreiging. Bescherming. De beek ontspringt in een landgoed, stroomt langs de stadswijken van Enschede en de drinkwatervijvers om vervolgens lang dewitbreukweg door het bosgebied van Driene en de Eschbeek te stromen. Geringe landbouwkundige aktiviteiten treffen we aan inde Vanekerhoek. De namen van de twee landgoederen "De Welle" en "Welna" verraden reeds de aanwezigheid van enige bronaktiviteiten. De wellen zijn hier vergraven tot vijvers. De Vanekerbeek viel inde zomer van 1986 droog. f dit ook in de bovenloop het geval was, is niet bekend. De viel in deze zomer niet droog. Dit komt echter door het lozen van water door de drinkwaterleidingmaatschappij. De gehele liggerleiding is gereguleerd en sterk gestuwd. Een deel van de beek is verduikerd en binnenkort (1988) wordt er een bergingsvijver gegraven. De laatste 50 m van de zijn voorzien van een houten bak. De niet op de ligger staande bovenloop heeft echter nog een natuurlijk karakter. Ze stroomt wel even door een vijver van een kinderboerderij, terwijl het brongebied in een vijver is veranderd. De is ook op meerdere plaatsen verduikerd. Waarschijnlijk zit de vijver aan de overkant van deweg middels een overstort op de beek. Het liggerdeel is nauwelijks interessant, daar het onder sterke druk staat van de stadswijken (betreding, vervuiling) langs de bovenloop komen echter nog enkele fraaie oude bossen voor. De bossen langs de zijn eveneens waardevol. Rond 1900 stroomde de Vanekerbeek door een gevarieerd landschap van kleine essen en heidevelden, richting Hengelo. p de Vanekerbeek zitten meerdere riooloverstorten van de stadswijken van Enschede. Verder wordt er water door het drinkwaterleidingbedrij fopde beek geloosd. nbekend. nbekend. De liggerleiding heeft eigenlijk als beeksysteem geen waarde meer. De bovenlopen echter nog wel. Vervuiling door riooloverstorten en stadsvuil, samen met verstoring vanuit de stad vormen een grote bedreiging. De beek heeft hierdoor veel, zo niet alles, aan waarde ingeboet. Door het landgoedkarakter in de bovenloop zijn hier niet veel bedreigingen te verwachten. Het beekkarakter samenmet het landgoed kan als één geheel beheerd worden. Verder dient de vervuiling door stadsvuil voorkomen teworden evenals de betreding van de beek. bron: Waterschap Regge en Dinkel

VANEKERBEEKWEG
Toelichting
Naar de hier gelegen beek.
Beschrijving
Van de Vanekerstraat n.w.-waarts tot de zuidelijke grens van de vliegbasis Twente.
Geschiedenis
Naar de hier gelegen Vanekerbeek (12 december 1960). Deze weg maakte voordien deel uit van de Deppenbroeksweg. bron: https://straatnamen.enschede.nl/straten/01045/?char=V
Bijlagen
De Braakweg met Vanekerbeek.jpg
De Braakweg met Vanekerbeek.jpg (111.92 KiB) 7235 keer bekeken
Vanekerbeekweg straatnaambord (2).JPG
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

JUFFERBEEK,
De Jufferbeek ontspringt ten zuiden van ldenzaal aan de noordoost en oosthelling van de Lonnekerberg en gaat voorbij de Koppelleiding over inde Deurningerbeek. Hier is een verdeelpunt gemaakt, waarbij de hoofdstroom naar de Koppelleiding gaat. De beek ligt in een wijd vertakt beekdal, dat tot diep in de stuwwal is doorgedrongen. Zij beschikt dan ook over een totale lengte van m aan niet op de ligger voorkomende beekbovenlopen. Grondgebruik. Bronactiviteit. Droogstand. Regulatie, Vegetatie. ude situatie. Hydrobiologisch. Verontreinigingsbronnen. De bosgebieden vormen een belangrijk aandeel inde gronden langs de Jufferbeek. Langs de komen echter veel agrarische gronden voor.verder ligt er nog een belangrijk gebied ten noorden van de Landweerweg, dat voor een belangrijk deel afwatert opde beek, die door het landgoed "Gampelhof" stroomt. Langs de bovenloop van de valt enige kwelaktiviteit waar te nemen in de vorm van ijzerneerslag in drassige laagtes of bij een drinkput. Het uittreden van kwelwater komt eveneens voor bij de steile oevers langs de , bij de gemeentegrens ldenzaal-weerselo. Van echte bronnen kan men echter niet spreken. In de droge zomer van 1986 viel de watergang en de bovenloop van de droog. p Weerselo's gebied werd de beek echter watervoerend. De gehele beek beschikt over een nagenoeg natuurlijke loop met zowel fraaie meanderingen inde bosgebieden als ook in het cultuurland. Dit laatste heeft dan ook tot gevolg gehad, dat er puinstortingen in het talud hebben plaatsgevonden onder andere ter hoogte van de eerder genoemde gemeentegrens. De bovenstrooms gelegen detailontwatering heeft geen/nauwelijks een beekkarakter. Het verdeelpunt vormt een belangrijke wijziging in de watervoering van de Deurningerbeek. Het overgebleven natuurlijke traject ontvangt teweinig water voor zijn te grote profiel. Langs de komen uitgestekte bosgebieden voor, veelal voorzien van een uitzonderlijk fraaie kruidenvegetatie. In de benedenloop van de komt een prachtig beekbegeleidend bos voor, gelegen in de volle breedte van het beekdal, begrenst door hoge gronden en met vele actieve en dode meanders. Langs de komt veel minder houtgewas voor. Percelen en bosjes liggen hier haaks op de beek (medenlandschap). In de bovenloop van deze beek is een rij beplanting van wilg en els aanwezig met voor drassige plekken specifieke vegetaties. Inhet verleden (1900) kwam de bovenloop van de Jufferbeek uit op de Gammelkerbeek, doordat er inde Elsmors een verbinding was naar de De nu genoemde Jufferbeek ontsprong toen inhet Schaddenveld. Verder ging tot voor kort de gehele afvoer naar de Deurningerbeek. De beekkarakterindex valt evenals de regulatie-index zeer goed uit en iskenmerkend voor een natuurlijke beek. p de beek komen geen noemenswaardige puntlozingen voor. bron: Waterschap Regge en Dinkel

Jufferbeek: een ecologische verbinding op Vliegveld Twente
Ten zuiden van Oldenzaal stroomt de Jufferbeek. Deze beek ontspringt op de Lonnekerberg en stroomt in noordelijke richting naar Oldenzaal. De afgelopen decennia is de ecologische kwaliteit van deze beek verminderd door de drainage van het naastgelegen Vliegveld. Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft het ‘Inrichtingsplan Enschede-Noord’ opgesteld, waarmee DLG beoogt dat de ecologische waarde van dit gebied toe zal nemen. Samen met de natuurontwikkeling op het vliegveld wordt er een degelijke ecologische verbinding in het gebied gemaakt. zie verder: https://ecogroen.nl/projecten/jufferbee ... ld-twente/
Bijlagen
Jufferbeek..jpg
Jufferbeek.jpg
Jufferbeek nieuwe-beekloop.jpg
Jufferbeek nieuwe-beekloop.jpg (152.33 KiB) 7233 keer bekeken
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Willemsbeek
De Willemsbeek is een van de blauwe aders in Enschede, die er voor zorgt dat water zichtbaar door Enschede stroomt. De beek loopt vanaf de oostkant van het plangebied, (voeding met water vanaf de stuwwal (grondwater en hemelwater) door tot voorbij de westkant van het pangebied, (voeding met overtollig hemelwater van Diekman wonen en hemelwater vanaf Kotmanplaats). De Willemsbeek is daarmee een zeer belangrijke beek in het watersysteem.
De Willemsbeek begint bij de Sportlaan en loopt vervolgens deels langs (noordzijde) en deels door het plangebied. Ter hoogte van de Kuipersdijk komt de Willemsbeek uit in een duiker die het water afvoert naar de bermsloot ten noorden van Rijksweg 35. bron: https://www.ruimtelijkeplannen.enschede ... 2_4.2.html

De Willemsbeek loopt dus nu via rioleringsbuizen naar de vijvers bij de rijksweg A35 tussen Boswinkel en Brokheurne. zie onderstaande krantenberichten uit Tubantia van 30-8-1969 en 11-9-1970.

WILLEMSBEEKWEG
Toelichting
Naar de Beek van die naam.
Beschrijving
Van de Usselerrondweg w.-waarts, daarna z.-waarts tot de Haaksbergerstraat.
Geschiedenis
Naar de bij het begin van deze weg gelegen beek van die naam (4 april 1955, gewijzigd 26 april 1971). Deze naam was voordien een gedeelte van de Elferinksweg. bron: https://straatnamen.enschede.nl/straten/01145/?char=W
Bijlagen
Kuipersdijk Willemsbeek krantenbericht Tubantia 11-9-1970.jpg
Willemsbeek krantenbericht Tubantia 30-8-1967.jpg
Willemsbeek krantenbericht Tubantia 30-8-1967.jpg (64.57 KiB) 7216 keer bekeken
Willemsbeekweg straatnaambord.JPG
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Amelinksbeek
De doopsgezinde familie Blijdenstein vestigde zich in 1692 vanuit het West-Munsterland in Enschede. Ze handelden in lijnzaad en linnen. Die handel floreerde en in 1741 werd het landgoed Het Amelink aangekocht. Daar werd een natuurbleek ingericht aan een beek die ontspringt op het huidige landgoed De Welle. Het linnen werd er met water besprenkeld en in de zon gelegd. Daarna werd het met potas (een loogzout) in de "buketonne" geloogd. Het natuurbleken duurde 3 weken tot enkele maanden. De kwaliteit van bleken was bepalend voor de uiteindelijke verkoopprijs. Daarom richtte Blijdenstein op zijn bleek een "looghues" in met enkele loogketels. Het doek werd daarin geloogd, met in het buitenland gekochte "weedas", een duurdere maar betere soort potas. zie verder: https://www.canonvannederland.nl/nl/ove ... densteins-
zie ook: https://www.landgoedereninoverijssel.nl ... welle.html

Tussen het Amelink /het Bouwhuis en Het Welna loopt eveneens een beek – ….. geheten – die de tijdelijke Amelinksbleek (rond ..1800…) van water voorzag. zie: http://www.steumke.nl/historie/voorwaar ... industrie/
Bijlagen
Amelinksbeek krantenbericht Tubantia 24-11-1883.jpg
Amelinksbeek krantenbericht Tubantia 24-11-1883.jpg (54.29 KiB) 7208 keer bekeken
Oldenzaalsestraat 626 vijver De Welle.jpg
Oldenzaalsestraat Amelinksbeek met rechts perceel voormalig Amelinksbleek. 2008.jpg
Oldenzaalsestraat Amelinksbeek met rechts perceel voormalig Amelinksbleek. 2008.jpg (127.32 KiB) 7271 keer bekeken
Oldenzaalsestraat Oude bedding van voormalige Amelinksbleek, met rechts reliëf langs de beekrand.(uiters rechts kassencomplex DCW). 2008.jpg
Oldenzaalsestraat Oude bedding van voormalige Amelinksbleek, met rechts reliëf langs de beekrand.(uiters rechts kassencomplex DCW). 2008.jpg (112.59 KiB) 7211 keer bekeken
Oldenzaalsestraat Delen van de voedingsbeek Amelinksbeek gezien stroomafwaarts richting voormalige Amelinksbleek. 2008.jpg
Oldenzaalsestraat Delen van de voedingsbeek Amelinksbeek gezien stroomafwaarts richting voormalige Amelinksbleek. 2008.jpg (145.2 KiB) 7271 keer bekeken
Gebruikersavatar
Acidor
Member
Member
Berichten: 537
Lid geworden op: vr mar 04, 2005 11:05 am

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Acidor »

Waar is precies die nieuwe beekloop van de jufferbeek?
Ooh noh
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Acidor schreef: ma okt 05, 2020 4:53 pm Waar is precies die nieuwe beekloop van de jufferbeek?
Tussen Noordergrensweg en Ledeboerweg in het grensgebied Enschede-Oldenzaal wordt een nieuwe, meanderende beekloop aangelegd en er komt een nieuwe beek vanaf het vliegveld. Al met al circa drie kilometer nieuwe beek.
Het is een omvangrijk project, waar zes grondeigenaren in het gebied bij zijn betrokken. Het werk - kosten meer dan een miljoen. zie: https://www.tubantia.nl/enschede/juffer ... ~a265f3cc/
Gebruikersavatar
Acidor
Member
Member
Berichten: 537
Lid geworden op: vr mar 04, 2005 11:05 am

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Acidor »

Dat is mooi. Ik zal vrijdag eens kijken. Ik kom er exact langs als ik naar mijn werk fiets.
Ooh noh
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

HEUTINKBEEK.
De Heutinkbeek ontspringt ten oosten van Enschede, in de Derkinksmaten enmondt uit inde Glanerbeek. De beek ligt ineen beekdal. Bijna de gehele beek staat op de ligger, met uitzondering van de laatste 50 m. Grondgebruik. Bronactiviteit. Droogstand. ReRulatie. Vegetatie. ude situatie. Hydrobiologisch Verontreinigingsbronnen. Chemische waterkwaliteit. Waarde van het beekstelsel. Bedreiging, Bescherming, Het gebruik van de grond is voornamelijk voor agrarische doeleinden ingericht. In het begin van de beek ligt een belangrijk bos. Er komen geen bronnen inhet gebied voor. De beek begint met een detailontwateringsstelsel. De beek valt redelijk snel droog. Bij een droogteperiode van twee weken in de zomer, voert de beek al nauwelijks water meer af. Twee kleine trajecten van de beek zijn nog enigszins natuurlijk. De overige trajecten zijnvergraven en gereguleerd. Langs de Keppeldijk is de beek recent verbreed en achter een houtwal gelegd. De uitstroomopening is verduikerd. Het meest bovenstrooms gelegen traject ligt in een bos, met een goede en rijke opbouw (veel soorten). Verder komen er langs de beek verspreid liggende bosjes voor en een aantal fraaie houtwallen. De beek kwam vroeger meer noordelijker uit op de Glanerbeek, via de nog aanwezige watergang Vanaf deze watergang is de beek nu echter verduikerd en stroomt in zuidelijke richting naar de Glanerbeek. nbekend. Geen puntlozingen bekend. De beek heeft een goede waterkwaliteit en voldoet over de gehele linie aan de normen, die gesteld zijn aan water, geschikt voor zalmachtigen. Er komen een aantal natuurlijke trajecten langs de beek voor, met overeenkomstige vegetatie. Voor het overige is de beek echter gereguleerd. Verder valt de beek vrij snel droog. De actuele waarde van de beek isdan ook gering. Regulatie van de beek en versnippering van de houtelementen. De recent vergraven beek heeft nu een veel grotere ontwateringsdiepte, hetgeen aanleiding kan geven tot verdroging of eenvermelde afvoer. Verbinding van de aanwezige houtelementen zou de beek als lint door het landschap versterken. Het in de bovenloop gelegen bos dient beschermd te worden tegen verstoring vanuit de zandweg. bron: Waterschap Regge en Dinkel
Bijlagen
Heutinkbeek op de kruising van de Zuid Esmarkerondweg en de Kersdijk. [2013].jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Glanerbeek
De Glanerbeek, of Mulderinkbeek, is een zijstroom van de Dinkel. De beek ontspringt in het Duitse gedeelte van het Aamsveen, net over de Nederlandse grens in het district Borken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De beek stroomt aan de Nederlandse zijde van de grens door de gemeente Enschede. In de Enschedese nieuwbouwwijk De Eschmarke maakt de beek deel uit van een daar aangelegde ecozone. Vervolgens vormt de Glanerbeek bij het naar deze beek genoemde dorp Glanerbrug over een lengte van circa twee km een natuurlijke grens met Duitsland. De beek mondt bij de buurtschap Glane in de Dinkel.

Het waterschap Regge en Dinkel heeft een groot gedeelte van de beek gerenatureerd. Hiertoe heeft het waterschap twee oude meanders aangekocht en op het watersysteem aangesloten en op enkele plaatsen een nieuw kronkelend bed gegraven. Verder is er een vistrap aangelegd (deze ligt bij Oikos, een wijk in Glanerbrug) en op enkele plaatsen langs de oevers muurtjes gemetseld met nestmogelijkheden voor de ijsvogel en voor de gele kwikstaart of grote gele kwikstaart.

Langs de Glanerbeekweg heeft Natuurmonumenten een nieuwe, bredere beek aangelegd dan de hiervoor genoemde beek. Ook zijn in dit nieuw aangelegde gedeelte een aantal zijkanten met keien dicht gelegd ter voorkoming van bodemerosie. Over de nieuwe beek zijn twee bruggen aangelegd, waarover Duitsland lopend of fietsend kan worden bereikt. Dit geheel is in 2006 aangelegd voor amfibieën als kikkers en kleine watersalamanders, in de hoop dat er meerdere soorten planten gaan groeien die er voorheen niet of nauwelijks groeiden, zoals de gele lis, het waterdrieblad en de veenwortel.
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Glanerbeek
Bijlagen
Glanerbeek naarbij het Aamsveen.jpg
Glanerbeek naarbij het Aamsveen.jpg (219.54 KiB) 7173 keer bekeken
Glanerbeek in Glanerbrug.jpg
Glanerbeek met brug bij grensovergang glanerbrug.jpg
Ouverturestraat Gekanaliseerde Glanerbeek bij Erve Schipholt. juni 1977.jpg
Ouverturestraat Gekanaliseerde Glanerbeek bij Erve Schipholt. juni 1977.jpg (90.6 KiB) 7173 keer bekeken
Melodiestraat Gekanaliseerde Glanerbeek bij Schipholt, instroming Florbeek (Flörbach). juni 1977.jpg
Melodiestraat Gekanaliseerde Glanerbeek bij Schipholt, instroming Florbeek (Flörbach). juni 1977.jpg (100.36 KiB) 7173 keer bekeken
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

De naam Beekhoek staat geregistreerd als Buurtschap. Deze Buurtschap ontleend mogelijk zijn naam aan de Glanerbeek die even verderop in de Dinkel uit komt. In de volksmond werd de Glanerbeek ook wel Mulderinkbeek of Zwolmansbeek genoemd. bron: https://hennepe.jouwweb.nl/twentse-dorpen-en-stadjes

Glane-Beekhoek (ook gespeld als Glanebeekhoek) is een buurtschap in de gemeente Losser in de Nederlandse provincie Overijssel. Het ligt aan de N731 iets ten noorden van Glanerbrug, niet ver van de grens met Duitsland. Voorheen stond op het plaatsnaambord "Glanerbrug, gemeente Losser" te lezen. bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glane-Beekhoek

Er is ook nog een Glanerbeekweg. zie mijn bericht van 24-6-2018 in topic Straatnaambordjes op: viewtopic.php?f=9&t=27299&p=172396&hili ... eg#p172396
Bijlagen
Glanerbeek nabij woon-zorg complex Ariëns Zorgpalet in Glanerbrug. [2013].jpg
Glanerbeek nabij woon-zorg complex Ariëns Zorgpalet in Glanerbrug. [2013].jpg (69.76 KiB) 7165 keer bekeken
Glanerbeekweg sagenweg straatnaambord.JPG
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

HESBEEK.
De Hesbeek zorgt voor de afwatering van het vliegveld Twente,dat over een groot percentage verhard oppervlak beschikt en mondt uit in de Koppelleiding. De beek heeft dan ook een geringe lengte en staat in zijn geheel op de ligger. Ze stroomt door een duidelijk beekdal. Grondgebruik. Bronactiviteit. DrooRstand. Regulatie. Vegetatie. ude situatie. Hydrobiologisch. Verontreinigingsbronnen. Chemische waterkwaliteit. Waarde van het beekstelsel. Bedreiging, Bescherming, Het agrarische aandeel in het grondgebruik is gering en beperkt zich tot één groot weiland bovenstrooms en één agrarisch perceel langs de Koppelleiding. Het bosrijke landgoed "osterveld" bepaald voor een belangrijk deel het beeld van de beek evenals de afvoer van het vliegveldterrein. Geen bronaktiviteiten. De twee beekdalen die op de Lonnekerberg aanwezig zijn, sloten vroeger aan op de nu verdwenen Blankenbellingsbeek. nbekend. De beek bezit over de gehele lengte een natuurlijk profiel met een fraaie meandering door het bos en een diepe ligging door het bovenstrooms gelegen weiland. De beek begint echter met een kunstmatig ontwateringsstelsel, zodat er een versnelde afvoer optreedt van het hemelwater. Dit wordt nu echter opgelost door de aanleg van een bergingsvijver. Door de vrije instroom van de beek in de sterk gestuwde Koppelleiding treedt er een stroomvertragend effect op inde benedenloop van de Hesbeek. Het vegetatiebeeld wordt in hoge mate bepaald door het bosrijke (eik, beuk, els)landgoed "osterveld". Samen met de vrije meandering die hierin wordt toegestaan. De meandering door het weiland vormt hierop een welkome afwisseling. Voor de aanleg van het vliegveld en naderhand de Koppelleiding ontsprong de Hesbeek in het uit heide bestaande oster- en knollenveld naar de oude buurtschap Hasselo om hierna inde Hasselerbeek uit te monden. nbekend. Het afvoerwater van het vliegveld Twente kan een potentiële vervuilingsbron vormen. nbekend. Landschappelijk gezien is de beek zeer fraai. Zij begint echter vrij onnatuurlijk en eindigt ineen kanaalbeek. Een vermelde afvoer van het bovenstroomse gebied zal zijn effect hebben opdewatervoering van de beek. Dit zal door een bergingsvijver enigszins opgevangen kunnen worden. De kwaliteit van het water kan echter door calamiteiten op het vliegveld beïnvloed worden. Het afvlakken van de afvoerpieken, zodat in drogere periodes de beek ook nog water afgevoerd, kan gunstig voor het beekecosysteem zijn.voor demeandering inhet weiland dienen afspraken gemaakt te worden met de beheerder, opdat de steile oevers die hier voorkomen gehandhaafd blijven. bron: Waterschap Regge en Dinkel

De Hesbeek ligt dus eigenlijk in Hengelo
Bijlagen
Hesbeek.jpg
Hesbeek.jpg (190.29 KiB) 7161 keer bekeken
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

HOGE BOEKELERBEEK
De Hoge Boekelerbeek ontspringt ten oosten van Enschede en mondt uit in de Glanerbeek. Deze beek ligt in een duidelijk beekdal, maar is door stedelijke beïnvloeding enigszins verstoord. De beek bezit een ongeveer 400rn lange niet op de ligger staande bovenloop. Grondgebruik. Bronactiviteit. Droogstand. Regulatie. Vegetatie. ude situatie. Hydrobiologisch. Verontreinigingsbronnen. Chemische waterkwa1i t e i t. Waarde van het beekstelsel. Bedreiging, Bescherming. Het gebruik van de grond is hier voornamelijk niet agrarisch,maar meer stedelijk en landgoedachtig. Er bevinden zich geen bronnen in het gebied. Wel komen er meerdere vijvers voor met een kleibodem. Door het ontbreken van bronactiviteiten en het voorkomen van klei in de bovenlaag, waarbij er een versnelde afvoer van het hemelwater plaatsvindt, valt de beek in de bovenloop vrij snel droog. In het landgoed de Hooge Boekei vertoont de beek een hoge mate van natuurlijkheid. Hierna wordt de beek aan steeds ingrijpender regulatiewerken onderworpen. Een belangrijk deel is zelfs verduikerd tengevolge van de inrichting van het industrieterrein de Slank. Bij het spoor komt de beek weer tevoorschijn en vervolgt zijn weg als spoorsloot, richting Glanerbeek. In het landgoed stroomt de beek voornamelijk door bos, bestaande uit produktiehout, afgewisseld door kruidenarme beukebossen met rododendrons. Daar waar eikebomen het beeld bepalen, zien we nog wel een enigszins natuurlijke kruidenvegetatie. In het gereguleerde deel wordt de vegetatie echter ruiger. In vergelijk met het beeld van de beek rond 1900 is er weinig aan de loop van de beek veranderd. De beek is echter bij de Buitsweg (de Slank) verduikerd. P.M.. In de benedenloop van de beek bevindt zich de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Glanerbrug. Deze loost zijn effluent op de Hoge Boekelerbeek, die na enkele honderden meters in de Glanerbeek uitkomt. Verder bevindt er zich een bergingsvijver in de bovenloop van de voor het regenwater van de wijken van ost-enschede en bevindt er zich een riooloverstort op de beek langs het spoor. De beek voldoet met uitzondering van het fosfaatgehalte, dat beduidend hoger is, aan de normen, die gesteld worden aan water geschikt voor zalmachtigen. Het ammoniakgehalte isechter veel hoger dan dat van de andere beken. Gezien de fraaie meandering van de beek door het landgoed de Hooge Boekei bezit de beek toch nog enige waarde. Verder ondervindt de beek duidelijk hinder van de antropogene druk vanuit de stad Enschede en Glanerbrug. De beek is in het verleden al door het nodige aangetast. Het nog intact gebleven traject ligt hoofdzakelijk in een bosgebied, zodat het onderhoud ende verstoring gering zal zijn. Het is eigenlijk alleen zinvol om het beekkarakter in het landgoed te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in een beheersplan van het landgoed de Hooge Boekei.
bron: Waterschap Regge en Dinkel
Bijlagen
Hoge Boekelerbeek.jpg
Hoge Boekelerbeek.jpg (65.26 KiB) 7157 keer bekeken
Hoge Boekelerbeek bij landgoed Hoge Boekel.jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Bultsbeek
Bultsbeek ligt naast Station Glanerbrug en is gevestigd in Gemeente Enschede, Overijssel, Nederland. Bultsbeek heeft een lengte van 0,42 kilometer. Maar het is op verschillende manieren opgesplitst. bron: http://nl.geoview.info/bultsbeek,185353288w
Bijlagen
Bultsbeek bij station Glanerbrug.jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

SCHOOLBEEK.
De Schoolbeek ontspringt ten westen van Enschede uit een drietal essen van Twekkelo enmondt uit in het Twentekanaal. De beek ligt in een duidelijk beekdal en staat inhet geheel op de ligger van het waterschap. Grondgebruik. Bronactiviteit. Droogstand. Regulatie, Vegetatie. ude situatie. Hydrobiologisch. Verontreinigingsbronnen. Chemische waterkwaliteit. Waarde van het beekstelsel. De grond heeft voornamelijk een agrarische bestemming. Er liggen vele hoge essen langs de beek afgewisseld met de lage weilanden van het beekdal. Verder komen er verspreid liggende bosjes langs de beek voor deels verbonden door oude houtwallen. Een groot gedeelte van het gebied is nauwelijks door wegen ontsloten en stroomt door een prachtig oud landschap. Geen bronaktiviteit. Wel mogelijk kwelaktiviteit uit de grote essen. In de droge zomer van 1986 viel de beek, met uitzondering van de bovenloop, niet droog. De beek ontvangt dus voor langere tijd een nalevering van water vanuit de grote essen rond Twekkelo. De beek heeft tot aan de Twekkelerweg een natuurlijk profiel. De watervoering in de bovenloop is echter gering. Meer benedenstrooms wordt het een klein snelstromend beekje langs steile essen en lage weilanden begeleid door natte bosjes en droge houtwallen. Het gereguleerde traject begint na de instroom van de (een kwelwatergang van het Twentekanaal). Gedeelten van de beekbodem zijn nu verhard en het landschap is veranderd in een industrieterrein. Door het over grote lengte voorkomende natuurlijke karakter samenmet het oude besloten landschap treffen we langs de Schoolbeek prachtige vegetatie-elementen aan van natte bosjes met rijke voorjaarsbloei en oude houtwallen met een goede kruidlaag. Verder staan er ook sollitaire eiken, wilgen en elzen langs de beek. De gereguleerde benedenloop biedt niet veel meer. ok in het verleden ontsprong de Schoolbeek uit de essen van Twekkelo. Ze ging echter bij Hengelo over in de Berflobeek. P.m.. Geen puntlozingen. Wel kan er vanaf de grote bolle essen mest afspoelen naar de beek, met name daar waar mais verbouwd wordt en de houtwal tussen maisakker en beek ontbreekt. De zuurstofgehalten voldoen aande norm die gesteld is aan water geschikt voor zalmachtigen. De fosfaatgehalten liggen laag.de nitraat ennitrietgehalten liggen echter vrij hoog en tegen de grens van de basiskwaliteit aan. De beek kan als waardevol betiteld worden daar ze als natuurlijke beek, begeleid door karakteristieke beekvegetaties door een oud en besloten landschap stroomt terwijl ze ook indroge perioden water blijft afvoeren.

98 84 Bedreiging. Bescherming. De toenemende raaisteelt met kans op afspoeling van meststoffen vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het water en beekmilieu. Verder zouden de kleine natte weilanden langs de beek niet ontwatert mogen worden door drainage of verbetering van het detailontwateringssysteem. Er zou een beheersplan moeten komen waarin de kleine landschapselementen als: steile esranden, natte lage weilanden, houtwallen, kleine bosjes en sollitairen beschermd worden en waarbij tevens de infrastructuur van beek, bos en houtwal verbeterd wordt door deze met elkaar te verbinden. Het besloten landschap tot aan de Twekkelerweg dient gehandhaafd te blijven. bron: Waterschap Reggen en Dinkel
Bijlagen
Hellerweg Twekkeleo Schoolbeek.jpg
Hellerweg Twekkeleo Schoolbeek.jpg (214.79 KiB) 7143 keer bekeken
Schoolbeek Twekkelo met knotwilgen.jpg
Schoolbeek Twekkelo met knotwilgen.jpg (268.43 KiB) 7203 keer bekeken
Schoolbeek Twekkelo met picnicplaats.jpg
Schoolbeek Twekkelo met picnicplaats.jpg (299.08 KiB) 7143 keer bekeken
Schoolbeek met bruggetje Twekkelo.jpg
Schoolbeek met bruggetje Twekkelo.jpg (245.66 KiB) 7143 keer bekeken
Schoolbeek met bruggetje Twekkelo.(2).jpg
Schoolbeek met bruggetje Twekkelo.(2).jpg (170.76 KiB) 7203 keer bekeken
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Strootbeek
de Strootbeek, die verder stroomafwaarts
Elsbeek wordt genoemd. De Strootbeek is een vertakking van de
Usselerstroom. De Elsbeek mondt uit in het Twentekanaal.
Het bestudeerde gebied behoort waterstaatkundig tot het Waterschap
Regge en Dinkel. bron: https://edepot.wur.nl/179712

In Enschede is er ook nog de Strootbeekweg. zie vorig bericht van 1-10-2020
Bijlagen
Strootbeek advertentie Tubantia 15-9-1967.jpg
Strootbeek advertentie Tubantia 15-9-1967.jpg (45.9 KiB) 7104 keer bekeken
Twekkelo Het Stroot Beekje 't Stroot 1950.jpg
Twekkelo Het Stroot Beekje 't Stroot 1950.jpg (160.68 KiB) 7104 keer bekeken
Strootbeek bij Twence.jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Makkenbroekerbeek
Door en langs het landgoed Het Stroot lopen twee beken, de Strootbeek (of Elsbeek) die min of meer op
het landgoed ontspringt en de Makkenbroekerbeek (of Twekkelerbeek) die feitelijk in de stad
Enschede begint en veel water ontvangt uit de riooloverstort Stadsveld, naast grond- en
hemelwater vanuit de bedrijventerreinen. bron: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL ... 02_tb1.pdf
Bijlagen
Makkenbroekerbeek krantenbericht Tubantia 1-8-1891.jpg
Makkenbroekerbeek krantenbericht Tubantia 1-8-1891.jpg (73.98 KiB) 7102 keer bekeken
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Boekelerveldbeek
De Boekelerveldbeekweg is een verdwenen straatnaam. zie mijn bericht van 5-2-2017 in topic verdwenen straatnamen Enschede op: viewtopic.php?f=9&t=27282&p=165022&hili ... eg#p165022
De Boekelerveldbeekweg liep van van de Kwinkelerweg eerst z.w.-waarts, daarna n.w.-waarts tot de Strootbeekweg.
Geschiedenis
Naar het beekje genaamd "De Boekelerveldbeek" (29 mei 1936). Door de aanleg van de RW 35 is deze weg bij raadsbesluit van 2 november 1976 bij de Wullenweg gevoegd. bron: https://straatnamen.enschede.nl/archief/00058/?char=B

Er is ook nog een straatnaam Boekelerveldbeek. Deze loopt van de Oude Deldenerweg in oostelijke richting rondlopend. zie: https://straatnamen.enschede.nl/straten/01611/?char=B

Ook is er nog de Veldbeekwe en deze loopt van de Ganzebosweg z.w.-waarts tot de Goorseveldweg. Naar het beekje genaamd "De Boekelerveldbeek" (29 mei 1036). Oude benaming "Apenschotdijk. zie: https://straatnamen.enschede.nl/straten/01059/?char=V

De Veldbeek of Teesinkbeek is hiervoor al besproken in mijn bericht van 1-10-2020.
Bijlagen
Boekelerveldbeek krantenbericht Tubantia 7-8-1931.jpg
Boekelerveldbeek krantenbericht Tubantia 7-8-1931.jpg (51.77 KiB) 7098 keer bekeken
Boekelerveldbeek.jpg
Boekelerveldbeek.jpg (96.46 KiB) 7098 keer bekeken
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Boswinkelbeek
de Helmerbeek. Deze ligt op de helft van de Helmerzijdeweg en de
kruising met de Usselerrondweg, ter hoogte van de huidige Intratuin.
Een goede tweehonderd meter verderop, over de kruising van de Haaksbergerstraat met de
Usselerrondweg, loopt de Boswinkelbeek. Deze beek is later gekanaliseerd en de grote duiker
is van na de oorlog. bron: http://hethistorischportaal.nl/wp-conte ... oorlog.pdf

Er is ook nog een Boswinkelbeekweg. zie mijn bericht van 13-11-2017 in topic straatnaambordjes op: viewtopic.php?f=9&t=27299&p=168899&hili ... eg#p168899
Bijlagen
Boswinkelbeek krantenbericht Tubantia 14-6-1968.jpg
Boswinkelbeek krantenbericht Tubantia 14-6-1968.jpg (44.61 KiB) 7090 keer bekeken
Boswinkelbeek met duiker onder Haaksbergerstraat.jpg
Boswinkelbeekweg straatnaambord.JPG
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Berflobeek
De Berflobeek is een beek in Twente, die vanaf De Broeierd in Enschede naar de Bornse Beek in het noorden van Hengelo stroomt.

De huidige beek loopt via het waterzuiverings- en waterbergingsgebied Kristalbad naar het zuiden van Hengelo en vervolgens door de wijk Berflo Es naar het centrum. Na de samenvloeing van de Berflobeek met de Elsbeek (Drienerbeek) in de wijk Woolde gaat de stroom verder onder de naam de Bornse Beek. Deze voert het water noordwaarts in de richting van Borne en Almelo.

Geschiedenis
De Berflobeek was onderdeel van een bekensysteem in Twente dat sinds de negentiende eeuw door stadsuitbreiding voor een groot deel verloren is gegaan en waarvoor een groot aantal verschillende namen in gebruik waren. De beek had zijn oorsprong op de stuwwal bij Enschede waar de bovenloop werd gevormd door de Roombeek. Ter hoogte van het Landgoed Drienerlo en de wijk Bruggenmors heette de beek Elsbeek. Stroomafwaarts werd weer de naam Koekoeksbeek gebruikt. Ter hoogte van Twekkelo werd deze beek ook wel de Waarbeek genoemd. Pas ten zuiden van Hengelo kreeg de beek de naam Berflobeek (ook wel Barflosche beek). [1]
In de 19e eeuw werden in Hengelo diverse textielfabrieken langs de Berflobeek gebouwd. Deze fabrieken gebruikten het water voor hun productie en loosden hun afval in het water van de beek, waardoor het water onnatuurlijk ging kleuren en ernstig stinken. Ook werd huishoudelijk afval door de aanliggende bewoners in de beek gestort. In de loop der tijd werd de Berflobeek steeds meer onder de grond geleid om deze aan het zicht en de neus te onttrekken. Zo liep de beek onder het zogenaamde industrieplein (Stork en Co) door.[2]

In het verleden, o.a. in 1941 en 1946, had Hengelo regelmatig met wateroverlast van de Berflobeek en de Drienerbeek te kampen. Doordat fabrieken in het hoger gelegen Enschede hun koelwater op de beek loosden, kon dit in combinatie met sterke regenval leiden tot overstromingen in de stad.[3][4]

In de jaren zestig werd er een omleidingkanaal rondom Hengelo aangelegd, zodat de beken minder water door de stad hoefden te vervoeren. In Hengelo veranderde de Berflobeek daardoor in een klein slootje.

Herinrichting
In het begin van de 21ste eeuw is de beek op diverse plaatsen opnieuw ingericht. De Berflobeek heeft een natuurvriendelijke inrichting gekregen, is weer zichtbaarder geworden en de waterafvoerfunctie voor Berflo Es is verbeterd
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Berflobeek
Bijlagen
Berflobeek.jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Drienerbeek
De Elsbeek is een beek in Hengelo, Overijssel. De beek, die ook wel Drienerbeek wordt genoemd, stroomt vanaf het Sterrenbos ten westen van Vliegveld Twente door Groot Driene en Klein Driene naar de wijk Woolde. Vandaar gaat de beek samen met de Berflobeek verder als de Bornsebeek. Deze voert het water noordwaarts in de richting van Borne en Almelo.
Het waterschap Vechtstromen is samen met de gemeente Hengelo het project "Hengel'eau" gestart waarbij zowel de waterberging, de waterafvoer, de natuur als de zichtbaarheid van de Elsbeek verbeterd worden. bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Elsbeek_(Hengelo)
zie verder overde Elsbeek mijn bericht hiervoor van 4-10-2020.

De Drienerbeek ligt dus voor het grootste deel in Hengelo(O), maar de Gemeente Enschede had in 1969 nog de schouw van de Drienerbeek. volgens onderstaand krantenbericht van 18-9-1969.

Op de Universiteit Twente is ook de Drienerbeeklaan. Genoemd naar de Drienerbeek, een van de drie bekeken op het T.H.T.-terrein (vastgesteld door het bestuur van de T.H.T.). zie:
Bijlagen
Drienerbeek Drienerlo.jpg
Drienerbeek schouw door Gemeente Enschede krantenbericht Tubantia 18-9-1969.jpg
Drienerbeek schouw door Gemeente Enschede krantenbericht Tubantia 18-9-1969.jpg (35.19 KiB) 7082 keer bekeken
Drienerbeeklaan straatnaambord.JPG
Plaats reactie