Welkom op het forum van Enschedeinansichten.

Beken in Enschede en omgeving

Wegen, spoorwegen, kanalen etc.
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

TWEKKELERBEEK
De Twekkelerbeek ontspringt nu ten westen van Enschede en mondt uit in het Twentekanaal. De oorspronkelijke loop van de beek ligt in een duidelijk beekdal. De beek heeft nu geen bovenloop meer. In het verleden echter ontsprong de beek rond Wilmink in Zuid-Enschede. Deze loop is nu nog in een gedeeltelijke natuurlijke staat aanwezig en is ±2.000 m lang. Grondgebruik. Bronactiviteit, Droogstand. Regulatie. Vegetatie, ude situatie. Hydrobiologisch. Verontreinigingsbronnen. Het agrarisch gebruik van de grond is beperkt. In de bovenloop bevindt zich een landgoed terwijl bij Hengelo het industriegebied zich uitbreidt. Het grondgebruik rond de oude bovenloop bij Wilmink is hoofdzakelijk agrarisch ingesteld. De beek eindigt in een stedelijk gebied. Er komen geen bronnen voor inhet gebied. Gezien de stroomgebiedswijzigingen zal de beek droogvallen, met name de bovenloop. De benedenloop is namelijk gestuwd. De oude bovenloop is nog vrij natuurlijk en stroomt door het oude en fraaie hoevenlandschap van Zuid-Eschmarke. Bij de Knalhutteweg wordt de beek met een duiker naar een bergingsvijver geleid. Een deel van de oude loop richting Twekkelerbeek isechter nog aanwezig. De leidingen en , eens de oude loop van de beek, zijn gereguleerd of vervallen. De ontvangt water vanuit een bergingsvijver en stroomt enigszins als natuurlijke beek door het bosgebied de Boekelerhoek. De ontvangt via een verdeelwerk weer water van de De beek heeft hier met name in het begin een te ruim profiel, daar ze voorheen zowel het water van de Houwbeek als de ontving. Het traject tot aan de rijksweg is wederom vrij natuurlijk maar heeft soms een te lage stroomsnelheid vanwege de verdeelsleutel bij het kunstwerk. Het laatste traject is nieuw gegraven en loopt langs de snelweg richting Twentekanaal. Het heeft nauwelijks nog beekkaraktereigenschappen De oude bovenloop wordt door weinig houtwallen begeleid en stroomt door een intensief agrarisch ingericht gebied. De ligt voor een belangrijk deel in bosgebied, bestaande uit naaldhout. De stroomt door een agrarisch gebied met veel bosjes en houtwallen, deels van goede kwaliteit, gelegen in een opvallend dun bevolkt gebied. Zoals reeds gezegd ontsprong de beek in Zuid-Esmarke uit een grondmorenerug. Daarna stroomde ze langs het tuindorp Broekheurne ten noorden van de Usseler es, richting Boeldershoek. Hier voegde zich de Houwbeek samen tot de Twekkelerbeek om vervolgens naar de elerbeek te stromen, die dan samenmet de Boekelerbeek gevormd werd. De hydrobiologische kwaliteiten stroken niet met de regulatie-index en tonen aan, dat het beeksysteem verstoord is. p de beek zit een bergingsvijver die ten dele regenwater van het industriegebied ontvangt. Het water wordt via een gemaal opde gepompt.

Chemische waterkwaliteit. Waarde van het beekstelsel^ Bedreiging. Bescherming. De waterkwaliteit isgoed te noemen. De parameters voldoen zelfs aan de kwaliteit voor zalmachtigen. Door de vele stroomgebiedswijzigingen en verdeelwerken heeft de Twekkelerbeek behoorlijk aan waarde ingeboet. De bovenloop bij Wilmink en de loop te noorden van de RW 35 zijn nu nog enigszins waardevol. Het onbekend functioneren van het verdeelwerk en de verlegging van de beek ten gevolge van de uitbreiding van de vuilstort de Boeldershoek, waarbij de beek over de gehele lengte langs de RW 35 wordt gelegd. Verder loopt het tracé van de nieuwe RW 35 waarschijnlijk over de oude bovenloop. Door al deze werken zowel in het verleden als in de toekomst blijft ervan de natuurlijke Twekkelerbeek niet veel over.
bron: Waterschap Regge en Dinkel
Bijlagen
Twekkelerbeek Boeldershoek.jpg
Twekkelerbeek Boeldershoek.jpg (100.17 KiB) 6665 keer bekeken
Twekkelerbeekweg auto te water in Twekkelerbeek 23-7-2014.jpg
Twekkelerbeekweg auto te water in Twekkelerbeek 23-7-2014.jpg (84.24 KiB) 6665 keer bekeken
Twekkelerbeekweg straatnaambord.JPG
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Een ander verhaal van de Twekkelerbeek:

DE WATERJOFFER IN DE TWEKKELERBEEK…..

In het Geesink ontspringt een oeroude beek die in vroeger tijden langs de oude Broekheurnerweg en door de Braker stroomde daarna bij de villa Pathmos de Haaksbergerstraat kruiste en vervolgens via Stevenfenne, Stadsveld en Bruggert naar Twekkelo liep en daar de naam Twekkelerbeek kreeg. Met allerlei zijbeken en stroompjes aangevuld werd het de Oelerbeek waarop de Oldemeule nog altijd draait en die uiteindelijk via Twickel uitmondt in de Regge…..Binnen de stadsgrenzen is de loop van de beek wegens wateroverlast verlegd en ondergronds opgegaan in het riolenstelsel maar komt bij de Auke Vleerstraat weer te voorschijn.
Het eerste gedeelte van de beek kende vroeger diverse namen waarvan we de oude naam Ybekke nog enigszins verbasterd terug vinden in Ypkemeule, de verdwenen watermolen die al in 1188 op een zijtak van de beek draaide en naam gaaf aan het oude erve dat ongeveer tussen de Helenastraat en de huidige Ypkemeulestraat moet hebben gelegen.
Bij het Bruggert was de beek destijds al zo diep en breed geworden dat er vissen in voorkwamen…
Hierna kronkelde de stroom zich door een duister en geheimzinnig oerbos waarin men zich liever niet waagde…Toch woonde daar in een bouwvallig optrekje een arme boer. Zo arm dat hij niet in staat was een varken vet te mesten of kippen te houden.. Hij verbouwde wat groenten en enkel door af en toe een visje uit de beek te vangen, kon hij zijn vrouw en kinderen in leven houden…..
Op een kwade dag vol wanhoop en zorgen, zonk hij, bitter wenend, bij de beek te neer….
Plotseling rees tussen de waterlelies een schone, lieflijke waterjoffer (nimf) op uit de stroom die hem troostend moed insprak….. Daarbij reikte ze hem een gouden haakje voor zijn hengel aan…. Iedere dag mocht hij daarmee zeven vissen vangen waarvoor hij als tegenprestatie de zevende aan de armen moest schenken……..Het boertje was zo geschrokken en verward door haar oogverblindende schoonheid dat hij het haakje pas na enige tijd bevend in ontvangst durfde te nemen. Hij beloofde aan haar wensen te voldoen en wierp aarzelend zijn hengel uit en zie, binnen de kortste keren had hij zeven prachtige vissen opgehaald, zo groot als hij ze nog nooit eerder had gevangen. Dol gelukkig rende hij naar huis waar hij het wonder aan zijn verbaasde maar dankbare vrouw en kinderen vertelde….. Nu hij dagelijks zeven vissen ving, er een afstond aan de armen en er maar twee voor zichzelf nodig had, ruilde hij de rest voor brood, vruchten en vlees of verkocht ze op de markt. Langzaam maar zeker kwam hij daardoor tot welstand en werd na een paar jaar zelfs rijk….
Maar zoals het meestal met de rijken gaat, ze worden hebzuchtig, egoïstisch, schraperig en gierig waardoor het boertje op een dag besloot toen hij als zevende een reusachtige vis ving, deze niet weg te schenken maar zelf te houden. Wat konden hem de armen verrekken. Toen hij arm was, had ook niemand hem geholpen……Twee dagen ging het goed…de derde dag viste hij er weer lustig op los maar besloot nadat hij zijn rantsoen al had gevangen tegen de wensen van de nimf in, door te gaan… Hij wierp het snoer voor de achtste keer in de beek en nauwelijks was het haakje gezonken of hij voelde een ferme ruk.. Dat moest een kanjer zijn…. Hij haalde op, maar er zat niets aan en tot zijn grote schrik was het gouden haakje verdwenen….
Mopperend pakte hij de zak op waarin hij zijn vangst had gestopt. Deze was echter loodzwaar en toen hij keek, waren de vissen veranderd in keien….
Vloekend en tierend smeet hij ze in het water dat plotseling wild kolkte en rood kleurde…..
Had hij de waternimf geraakt? In paniek vluchtte hij weg van de onheilsplek..
Sinds die tijd ging het hem steeds slechter en werd hij tenslotte nog armer als voorheen want er zat geen vis meer in de beek…
Was de behulpzame, lieflijke waterjoffer dodelijk getroffen of had ze zich net als de elven, goede feeën en hoogstaande waarden als medemenselijkheid, erbarmen en fatsoen voorgoed van de mensheid afgekeerd?

Nooit is er in Twente een waterjoffer meer waargenomen terwijl de beek veranderde in het riool van Enschede dat zo stonk dat de baron van Twickel er overlast van had en Enschede voor het gerecht sleepte waarbij de stad ondanks diverse mislukte pogingen het water te zuiveren, aan de baron vijftig jaren lang een vergoeding van fl. 50,-- per dag moest betalen…..Pas in 1949 kwam daar met de ingebruikname van de nieuwe waterzuivering bij het kanaal een einde……..
Een aftakking van de beek heeft nog tot aan het bouwrijp maken van de gronden voor het Boswinkel bij ons achter de Frederikastraat en langs de Elisabethstraat naar het riool van de Haaksbergerstraat gelopen…… Wanneer we als argeloze kinderen op zwoele zomeravonden na het spelen aan de oever uitrustten, vertelde het kabbelende water aan wie er voor open stond, deze eeuwenoude sage die tot op de dag van vandaag haar boodschap heeft behouden…….

Een trieste dag met een trieste blik op de vijver aan de. Haaksbergerstraat, niet ver van de Frederikastraat. Geen vogel te bekennen want er zal niet veel vis meer zitten na de droogte van de afgelopen zomer. De vijver was toen totaal opgedroogd en mijn benedenbuurvrouw heeft het riet helemaal uitgekampt op zoek naar vishaakjes, door vissers daarin terechtkomen. Zal haar eens vragen of ze ook niet een gouden haakje vond. Zou maar zo kunnen, het is niet ver van de oude Ybekke vandaan…
Wie weet komt de waterjoffer haar eigendom wel halen en krijgen we nieuwe kansen…
bron: http://www.stefenfen.nl/december_2019.htm
Bijlagen
Twekkelerbeek.jpg
Twekkelerbeek.jpg (72.91 KiB) 6665 keer bekeken
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Strootbeek.
In Enschede ligt nog de Strootbeekweg.
Toelichting
Naar de beek de Strootbeek.
Beschrijving
Van de Windmolenweg ongeveer w.-waarts tot de grens van de gemeente.
Geschiedenis
Naar de beek (De Strootbeek (29 mei 1936, gewijzigd 2 november 1976). bron: https://straatnamen.enschede.nl/straten/00978/

De Strootbeek ligt dus in het gebied De Boeldershoek op de grens van Enschede en Hengelo. zie ook: https://www.rtvoost.nl/nieuws/145695/Na ... Strootbeek
Bijlagen
Strootbeekweg straatnaambord.JPG
Strootbeekweg Fabelenweg Zandboerpaal. Een Bentheimer zandstenenpaal staande op de grens van de marken Twekkelo en Oele.jpg
Strootbeekweg vanaf Haimersweg.JPG
Strootbeekweg Fabelenweg Zandboerpaal markepaal Twekkelo en Oele. Monumentenbord nr. 78.jpg
Strootbeekweg Fabelenweg Zandboerpaal markepaal Twekkelo en Oele. Monumentenbord nr. 78.jpg (166.93 KiB) 6664 keer bekeken
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Boekelerbeek
De Boekelerbeek is een beek in de omgeving van Boekelo in de Nederlandse provincie Overijssel. De beek stroomt langs Boekelo in de richting van de watermolen in Oele, vanwaar het verder stroomt met achtereenvolgens de namen Oelerbeek en Azelerbeek om ten noorden van Zenderen uit te monden in de Bornsebeek. De Teesinkbeek en de Rutbeek leveren water aan de Boekelerbeek.
Het overgrote deel van het water van de Boekelerbeek wordt via de Nieuwe Oelerbeek afgevoerd naar het Twentekanaal. bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekelerbeek

BOEKELERBEEK
De Boekelerbeek begint bij de samenstroming van de Rutbeek met de beek van de Slagersmaten en gaat na de instroming van de 20-9 over in de Oelerbeek. De beek ligt in een duidelijk beekdal en staat in zijn geheel op de ligger van het waterschap. Grondgebruik. Bronactiviteit. Droogstand. Regulatie, Vegetatie, ude situatie. Hydrobiologisch. Verontreinigingsbronnen. Chemische waterkwaliteit. Waarde van het beekstelsel. Bedreiging. Rond Boekelo wordt intensieve landbouw bedreven met maïsteelt op de essen. In benedenstroomse richting, wordt kleinschalige landbouw bedreven en komen meerdere bosgebieden (landgoed) voor. Geen bronaktiviteit,wel lokale kwel in beektalud. Doordat de recreatiepias Het Rutbeek water loost, via de , op de Boekelerbeek (20-7-1) en door de constante effluent afvoer via 20-8valt de beek niet droog (augustus 1986). Behoudens enkele stuwen heeft de beek een natuurlijk karakter. Door de geringe wateraanvoer vanuit de Rutbeek is de dynamiek in de bovenloop enigszins verloren gegaan. De benedenloop vertoont echter nog fraaie meanders en vele dode armen. Vanaf de instroming van de 20-9 is de beek gereguleerd. De beek bezit over grote lengte begeleidende houtwallen en bossen. Door het grote aanbod indiversiteit bezit de been een rijke flora. Vervuild water, met name in de benedenloop vormt echter de aanleiding voor het ontstaan van brandnetelhaarden opde taluds. Voor de aanleg van de Usselerstroom had de beek een veel groter stroomgebied. Hierdoor ontstond er een breed stroombed. Nu is het profiel in de bovenloop te ruim voor de soms geringe afvoer. Het beekkarakter valt lager uit dan dat men op grond van de regulatie-index zou verwachten. Een mogelijke verklaring hiervoor isde geringe watervoering in drogere periodes en de watervervuiling door de riooloverstorten van Boekelo. Boekelo heeft een aantal riooloverstorten op de beek. Verder komt het vuile water van de Teesinkbeek op de Boekelerbeek en wordt er water vanuit de recreatie plas Het Hulsbeek opde beek geloosd (kwaliteit?). Het zuurstofgehalte is iets lager dan dat van de andere beken. Daarentegen heeft de Boekelerbeek een laag stikstof- en fosfaatgehalte. De beek voldoet aan de norm voor zalmachtigen (monsterpunt voor instroom van 20-8). Zowel landschappelijk, historisch als ecologisch gezien, een waardevolle beek daar de beek over een grote lengte meandert door een oud landschap, begeleid door fraaie bossen en houtwallen. - De slechte waterkwaliteit leidt tot verruiging van de benedenloop. - Geringe afvoer indroge perioden.

Bescherming. Het natuurlijk beekkaratker in stand houden. De dode armen betrekken inhet beekonderhoud. Verder aandacht voor de waterkwaliteit door bijvoorbeeld het effluentwater van de Teesinkbeek langs de Rijksweg 35 te leiden en de basisafvoer van de Houwbeek naar de Teesinkbeek over te brengen.
bron: https://docplayer.nl/105474744-Watersch ... inkel.html

De Boekelerbeek gaat ook door het landgoed Hof te Boekelo. zie: https://www.landgoedereninoverijssel.nl ... ekelo.html
Bijlagen
Boekelerbeek in de omgeving van Boekelerhoek.jpg
Wullenweg De Boekelerbeek stroomt langs Boekelo in de richting van de watermolen in Oele. De Teesinkbeek en de Rutbeek leveren water aan de Boekelerbeek..jpg
Wullenweg De Boekelerbeek stroomt langs Boekelo in de richting van de watermolen in Oele. De Teesinkbeek en de Rutbeek leveren water aan de Boekelerbeek..jpg (186.13 KiB) 6714 keer bekeken
Boekelerbeek Boekelo 1970.jpg
Boekelerbeek Boekelo 1970.jpg (128.78 KiB) 6657 keer bekeken
Boekelo Beek bij Hof te Boekelo. 1943.jpg
Boekelo Beek bij Hof te Boekelo. 1943.jpg (163.1 KiB) 6657 keer bekeken
Boekelo Beek bij 't Hof te Boekelo 1950.jpg
Boekelo Beek bij 't Hof te Boekelo 1950.jpg (181.48 KiB) 6657 keer bekeken
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Broekheurnerbeek
De Broekheurnerbeek is een beek in de omgeving van Enschede in de Nederlandse provincie Overijssel. De beek stroomt van Broekheurne ten zuiden van Enschede via de wijk Helmerhoek en langs de zuidrand van de Usseleres. De beek stroomt langs Boekelerhoek naar het noordwesten om uit te monden in de Nieuwe Oelerbeek. De beek staat in verbinding met de Bruninksbeek, die over de grens met Duitsland ontspringt bij de buurtschap Brook.
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Broekheurnerbeek
Bijlagen
Broekheurnerbeek in de buurt van Helmerhoek.jpg
Broekheurnerbeek ten zuiden van de Usseleres.jpg
Broekheurnerbeek met bruggetje.jpg
Broekheurnerbeek Details van de fundamenten van het bruggetje.jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

De Hagmolenbeek.
De Hagmolenbeek is een beek in de omgeving van Haaksbergen, Beckum en Bentelo. Bij de Rutbeek en Boekelo passeert de beek de gemeentegrens van
Enschede. De beek ontspringt ten westen van Ahaus in Duitsland op een hoogte van ongeveer vijftig meter boven zeeniveau. Het eerste deel van de beek,
tot het Buurserveen, wordt Hegebeek genoemd; 25 kilometer stroomafwaarts mondt de beek sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw uit in het
Twentekanaal nabij de sluis van Delden. Oorspronkelijk liep de beek nog tien kilometer door om bij het Koerdam in de Regge uit te komen.
De beek is genoemd naar de havezate Hagmeule in Bentelo. De watermolen, die bij de Havezate stond, werd gebruikt voor het malen van koren. Deze
molen is op 22 oktober 1866 door brand verwoest. Het Waterschap Regge en Dinkel heeft op verschillende plaatsen in de Hagmolenbeek vispassages aan
laten leggen. bron: http://cultureelerfgoedenschede.nl/word ... de-zee.pdf

Er is ook nog een Hagmolenbeekweg.
HAGMOLENBEEKWEG
Toelichting
Naar de hier gelegen beek.
Beschrijving
Van de z.o.-grens van Enschede met de gemeente Haaksbergen, w.-waarts tot de z.w.-grens Enschede-Haaksbergen.
Geschiedenis
Naar de hier gelegen "Hagmolenbeek" (12 december 1960). bron: https://straatnamen.enschede.nl/straten/00374/?char=H
Bijlagen
Hagmolenbeek Boekelo.jpg
Hagmolenbeek.jpg
Hagmolenbeek.jpg (216.48 KiB) 6631 keer bekeken
Hagmolenbeekweg straatnaambord.jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

In Enschede is er ook nog een Hegebeekweg. zie mijn bericht van 1-12-2017 in topic straatnaambordjes op: viewtopic.php?f=9&t=27299&p=169228&hili ... eg#p169228
De Hegebeek is Het eerste deel van de Hagmolenbeek, tot het Buurserveen, zie vorig bericht.

HEGEBEEK
De Hegebeek vindt zijn oorsprong in Duitsland, uit een gereguleerd slotenstelsel. In Nederland splitst zich de beek na 5 km in de Rutbeek en de Hagmolenbeek. De waterverdeling wordt hier geregeld door een tweetal stuwen. De beek ligt in een duidelijk beekdal. Grondgebruik. Bronactiviteit. Droogstand. Regulatie. Vegetatie. ude situatie. Hydrobiologisch. Verontreinigingsbronnen. Chemische waterkwaliteit. Waarde van het beekstelsel. Bedreiging. Bescherming. De eerste 700 m zijn grotendeels gelegen binnen natuurbeschermingsterrein. Vanaf instroming van de tot even voorbij de Meddelerweg treffen we het verkaveld Buurserveen aan, waar weidebouw afgewisseld wordt door maïsteelt. Hierna stroomt de beek door het natuurgebied Buurserveld; een droog heide/dennengebied dat zich uitstrekt tot bijna aande Rutbeek. Geen bronactiviteit in Nederland. De valt niet droog. Het eerste pand van de gestuwde valt wel snel droog doordat in hoofdzaak het water van de Hegebeek via de Usselerstroom wordt afgevoerd. Tot aan de instroom van de heeft de beek nog een natuurlijke loop. Hierna is de beek gereguleerd, waarbij de basisafvoer naar de nieuw gegraven Usselerstroom gaat. Na het verlaten van de zandweg isde beek voorzien van een 2 x \\ m breed onderhoudspad. Het natuurlijk traject bezit een prachtige varen- en mossenvegetatie op het talud, met onder andere zeldzame levermossen. De naastgelegen natuur- en bosgebieden bezitten eveneens een rijke vegetatie. De gereguleerde beek heeft een soortenarme, en door veel maaien kort gehouden, vegetatie. Wel komt bosbies in het talud voor. De beek stroomt hier door een produktienaaldbos. De beek zelf is niet noemenswaardig verlegd. De Usselerstroom was echter niet aanwezig zodat de gehele afvoer door de Hegebeek ging. Het natuurlijke traject van de Hegebeek heeft een goede beekkarakterindex, overeenkomstig de regulatie-index. In Nederland komen geen puntlozingen voor. De beek wordt door weinig huishoudelijk afvalwater vervuild. De zuurstofgehalten van de beek liggen goed. De geanalyseerde parameters voldoen, met uitzondering van het nitraatgehalte, aande normen voor zalmachtigen. Gezien het dynamisch karakter nabij de grens en de mogelijk te veranderen waterverdeling bij de IJsselstroom kan de Hegebeek als een natuurlijke en potentieel natuurlijke beek beschouwd worden. Door het ontspringen van de beek in Duitsland is het noodzakelijk om kwantiteits- en kwaliteitsmaatregelen met beide landen te overleggen. - Internationale zorg. - Vastgestelde waterverdeling met basisafvoer naar Hegebeek en Rutbeek. - Natuurbouw inbuurserveld, waarbij meandering inhet bos (Buurserveld) mogelijk moet zijn. bron: Waterschap Regge en Dinkel
Bijlagen
Hegebeekweg straatnaambord.JPG
Hegebeekweg..jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Het Rutbeek staat bekend als een recreatieplas, maar van oorsprong is het een beek.
De Rutbeek loopt ten zuiden van Boekelo richting Hengelo. Zowel de Rutbeek en de Teesinbeek leveren water aan de Oelerbeek. zie: http://cultureelerfgoedenschede.nl/word ... de-zee.pdf

RUTBEEK
De Rutbeek ontvangt, via een verdeelwerk, water van de Hegebeek en gaat bij samenkomst met de beek van de Slagersmaten (20-7-3) over in de Boekelerbeek (20-7-1). De beek ligt ineen duidelijk beekdal. Grondgebruik. Bronactiviteit. Droogstand. Regulatie. Vegetatie. ude situatie. Hydrobiologisch. Verontreinigingsbronnen. Chemische waterkwaliteit. Waarde van het beekstelsel. Bedreiging, Bescherming. Voornamelijk weidegrond met gedeeltes in extensief beheer; daarnaast nog landgoed. Geen directe bronactiviteit, wel enige kwel uit de hogere gronden (Haaksbergerstraat). Door gebrekkig onderhoud aan het verdeelwerk valt de beek snel droog. De afvoer is namelijk te gering. De beek bezit over de gehele lengte een natuurlijk profiel, met een fraaie meandering en steile esranden. Er bevinden zich wel enkele stuwen inde beek. Door de extensieve druk vanuit de landbouw, de hoge mate van natuurlijkheid, de fraaie houtwallen en enige kwelactiviteit, bezit de beek een fraaie afwisselende vegetatiestructuur met karakteristieke soorten. Behoudens eengewijzigde verdeling van de waterhoeveelheid over de Rutbeek en Hagmolenbeek is de ligging van de beek P.M.. Geen puntlozingen. De beek isenigszins afhankelijk van de waterkwaliteit van de Hegebeek. (Watermonster is genomen in Hagmolenbeek. Na verdeelpunt.) De waterkwaliteit voldoet aan de normen voor zalmachtigen. Het fosfaatgehalte is vrij laag, het nitraatgehalte daarentegen is iets verhoogd. Waardevolle beek zowel landschappelijk als ecologisch. Het oude hoevenlandschap isnog duidelijk zichtbaar. De wateraanvoer is afhankelijk van de werking van het verdeelpunt. Het ten dele open beekdal maakt, dat de beek kwetsbaar is voor eutrofiëring, bijvoorbeeld door afvloeiing. - Beekdal en steilranden zijn kwetsbaar, deze beschermen door goed beheer. - Aanwezige stuwen vormen een drempel voor een doorlopend beeksysteem, deze verwijderen of toepasbaar maken voor migratie. - Wateraanvoer waarborgen, zodat de beek niet snel droog valt. bron: waterschap Regge en Dinkel
Bijlagen
Weleweg Boekelo Rutbeek 2013.jpg
Het Rutbeek recreatieplas.jpg
Rutbeek 1980.jpg
Het Rutbeek.jpg
Rutbeek Actie en Belevingsdag 2013.JPG
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Morsbeek.
De Morsbeek loopt volgens Google Maps vanf de Helmerbeek bij Helmerstraat viad de Morsweg naar de Morsbeekweg.

MORSBEEKWEG
Toelichting
Naar de "Morsbeek"
Beschrijving
Van de Helmerstraat eerst z.w.-waarts, daarna n.w.-waarts tot de Morsweg.
Geschiedenis
Naar het Beekje "De Morsbeek" (29 mei 1936). bron: https://straatnamen.enschede.nl/straten/00696/?char=M
Bijlagen
Morsbeekweg straatnaambord.JPG
Morsbeekweg straatnaambord.JPG (130.56 KiB) 6673 keer bekeken
Morsbeek volgens Google Maps vanaf Helmerstraat via Morsweg naar Morsbeekweg.jpg
Morsbeek vanaf Morsweg.jpg
Morsbeek vanaf Morsweg (2).jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

De Zweringbeek was vroeger een smalle diepe rechte sloot die het water van de stad zo snel mogelijk afvoerde naar de Usselerstroom en het Twente Rijn kanaal. In 2007 is het Zweringpark aangelegd met verschillende functie onder andere aansluiting op de Wadi s van het Ruwenbos. Het totale park is 17 hectare en is gelegen tussen de wijken Boswinkel en Ruwenbos. Het gebied is een waterberging om pieken in neerslag te kunnen verwerken. In neerslagarme periodes kan het juist verdroging tegen gaan. De oevers van de Zweringbeek verlopen op natuurlijke wijze in het landschap. Zowel de snoek en de beekprik komen in de beek voor. Fonteinkruid en parelhoenderkruid zijn planten die de laatste jaren veelvuldig voorkomen. Helaas zijn er ook veel exoten die die aquarium eigenaars aan de Zweringbeek toevertrouwen. bron: https://docplayer.nl/14579689-Enschede- ... chede.html

ZWERINGBEEKWEG
Toelichting
Naar het beekje genaamd "De Zweringbeek"
Beschrijving
Van de Zweringhoekweg z.w.-waarts tot de Usselerrondweg.
Geschiedenis
Naar het beekje genaamd "De Zweringbeek" (29 mei 1936). De oude benaming hiervoor luidde: "Dannendiek". bron: https://straatnamen.enschede.nl/straten/01202/?char=Z
Bijlagen
Dikkersbos Zweringbeek.JPG
Zweringbeek infobord in Zweringbeekpark.jpg
Zweringbeek met brug in Zweringbeekpark..jpg
Zweringbeekweg Beek in de winter 21-1-1976.jpg
Zweringbeekweg Beek in de winter 21-1-1976.jpg (135.78 KiB) 6599 keer bekeken
Zweringbeekweg straatnaambord (2).JPG
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Helmerbeek.
De Helmerbeek is nu een onderdeel van de Usselerstroom. zie voor foto's van de Usselerstroom mijn bericht van 30-9-2020.
Bijlagen
Helmerbeek.jpg
Helmerbeek (2).jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

De Bruninksbeek & Usselerstroom.
De Bruninksbeek stroomt van oost naar west over het landgoed Groot Brunink en is niet gemakkelijk over het hoofd te zien. De bron ligt enkele kilometers oostelijker op een flank van de stuwwal van Oldenzaal naar Enschede. Nog steeds laten de ijstijden hun invloed gelden. Na een kwart kilometer vertakt de beek zich in een kunstmatige sloot langs de bosrand en een meanderend stroompje. Met het waterschap Regge en Dinkel zijn afspraken gemaakt om het water weer meer bewegingsvrijheid te geven. Er bestaan plannen om vijf hectare grasland langs de Bruninksbeek in gebruik te nemen als retentiegebied. Bedoeld als opvangbekken in perioden van extreem grote regenval. In de natte zonering mag het bos dan zijn gang gaan. Beekbos op rijke gronden hebben we niet zo veel meer in Nederland", licht Koster een tipje van de sluier over de toekomst van Groot Brunink. Tot het waterbeheer behoren ook peilverhogingen in het rabatlandschap. Om de bomen zo droog mogelijke voeten te geven zijn door de bosbouwers ontwateringssloten gegraven en beekdalen verdiept. Na de heideontginningen werden de bomen geplant op de typische aarde wallen: de rabatten. Als het water weer stijgt zal de soortenrijkdom toenemen. bron: https://docplayer.nl/14579689-Enschede- ... chede.html

BRUNNINKSBEEK
De Bruninksbeek ontspringt op de grensmet Duitsland. Het stroomgebied in Duitsland isgewijzigd. Voorheen ging er water vanuit Duitsland naar de , nu gaat dit water via een p.v.c.-buis richting Hegebeek. De beek eindigt inde nieuw gegraven Usselerstroom. De Bruninksbeek, met zijtakken, lig in een duidelijk beekdal dat zich voortzet in het dal van de Veldbeek. De beek bezit m aan niet op de ligger voorkomende bovenlopen. Grondgebruik. Bronactiviteit Droogstand. Regulatie, Vegetatie. ude situatie. Hydrobiologisch. Verontreinigings - bronnen. Chemische waterkwaliteit. Waarde van het beekstelsel. De langs de beek gelegen gronden bestaan voor een deel uit agrarische gronden en ten delen uit bosgebied, zoals hof Brunink en Smalenbroek. Het Usselerveen is verkaveld en nu landbouwkundig intensief in gebruik. Geen bronactiviteit inhet gebied. De Bruninksbeek zelf valt niet droog. De bovenlopen ( en 2) vielen in de zomer van 1986 wel droog. Waarschijnlijk vindt er een nalevering van water vanuit de Bruninkes plaats. De twee zijtakken en zijn beide gereguleerd en gedeeltelijk voorzien van bodembakjes. De bovenloop van de is ten dele nog natuurlijk maar haar stroomgebied is afgetopt. Het deel van de Bruninksbeek dat door Broekheurne en Hof Brunink stroomt is nog vrij natuurlijk. Het talud van de beek is echter wel soms van een azobé-beschoeiing voorzien. Het laatste gedeelte van de beek is verbeterd en voorzien van schouwpad, zandvanger en normprofiel. Hier komen nu ook de oude bovenlopen van de Houwbeek samen, afkomstig van de Stroïnkslanden. De twee landgoederen hebben een belangrijk aandeel in het beeld van de beek. Zo komen er over grote lengtes houtwallen en bossen langs de beek voor, veelal van een goede kwaliteit. Met name daar waar de beek een natuurlijk karakter bezit, zienwe een fraaie oevervegetatie. Voor het graven van de Usselerstroom ging de Bruninksbeek over in de Veldbeek-Teesinkbeek en stroomden de watergangen en -2 richting Houwbeek. P.M.. Geen puntlozingen op de beek. Via de komt er bergingsvijverwater op de beek, afkomstig van de gescheiden gerioleerde wijken van Enschede-Zuid. De beek voldoet, voor wat betreft de gekozen parameters, aan de normen die zijn gesteld aan water, geschikt voor zalmachtigen. Het nitraatgehalte is echter aan de hoge kant. Het grootste gedeelte van de beek is nog bijna ongestoord en stroomt door het gradient rijke, oude hoevenlandschap van Broekheurne. ok het stroomgebied van de bovenlopen is nog in takt met uitzondering van de De beek blijft hier potentieel natuurlijk.
Bedreiging. Bescherming. De eigenaren van de volkstuintjes bij Broekheurne verstoren het beeksysteem door vertrapping van het talud en het storten van afval inde beek. De zou door verwijdering van de bodembakjes gevolgd door een enigszins vrije meandering in het Smalenbroek, een hogere natuurwaarde verkrijgen. Een verdeelwerk bij de Duitse grens zou de watervoering van de kunnen regelen, met name in droge periodes. Verder dient het bestaande "goede" beekkarakter beschermd te blijven. bron: Waterschap Regge en Dinkel
Bijlagen
Smalenbroek Bruninksbeek.jpg
Smalenbroek Bruninksbeek.jpg (263.67 KiB) 6587 keer bekeken
Bruninksbeek Groot Brunink.jpg
Bruninksbeek Groot Brunink.jpg (223.8 KiB) 6587 keer bekeken
Bruninksbeek Smalenbroek.jpg
Bruninksbeek Smalenbroek.jpg (146.64 KiB) 6587 keer bekeken
Usselermarkeweg Bruninksbeek naast de Usselermarkeweg tussen de weilanden. 2000.jpg
Usselermarkeweg Bruninksbeek naast de Usselermarkeweg tussen de weilanden. 2000.jpg (111.56 KiB) 6587 keer bekeken
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Oude en nieuwe Stroinksbeek.
Oude Stroinksbeek:
Deze beek loopt ten noorden van de Groot Bruninkstraat. Voor de aanleg van de stadsrandzone in het noordelijk deel van Het Brunink werd deze beek gevoed door de Stroinksbeek. De Stroinksbeek is inmiddels naar de stadsrandzone verlegd. De loop van de Oude Stroinksbeek beek loopt naar het westen en watert ter hoogte van de Usselermarkeweg af op de Bruninksbeek. De Oude Stroinksbeek krijgt voeding van het grondwater en overtollige hemelwater uit de nieuwbouwwijk van Het Brunink.

Nieuwe Stroinksbeek:
Het gaat hierbij om de verlegde Stroinksbeek in de stadsrandzone in het noordelijk deel van Hert Brunink. Deze beek sluit aan op de Smalenbroeksbeek. In de stadsrandzone is een retentievijver aangelegd. bron:
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL ... -0003.html
Bijlagen
Bruninkhof loopbruggetje over Stroinksbeek.jpg
Stroinksbeek bij Groot Bruninkstraat.jpg
Groot Bruninkstraat Stroinksbeek.jpg
Groot Brunink Verlegde Stroinksbeek in oostelijke richting.jpg
Het Brunink met Stroinksbeek.jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Smalenbroeksbeek/ Broekheurnebeek:
Beide beken doorkruisen het westelijk deel van het plangebied van Het Brunink en wateren af op de Bruninksbeek. bron: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL ... -0003.html
zie ook bericht in Tubantia van 7-11-2012 op: https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/op ... ~a47d6ccd/
Bijlagen
Stroink-Smalenbroek vijver (2).jpg
Stroink-Smalenbroek vijver (2).jpg (53.74 KiB) 6572 keer bekeken
Helmerhoek Smalenbroekbeek kunstwerk Trechteren van Paul de Kort met stuw als functie.jpg
Helmerhoek Smalenbroekbeek kunstwerk Trechteren van Paul de Kort.jpg
Helmerhoek Smalenbroekbeek kunstwerk Trechteren van Paul de Kort (2).jpg
Smalenbroekbeek opening roestvrijstalen trechters  en hebben de functie als stuw. 7-11-1912.jpg
Smalenbroekbeek opening roestvrijstalen trechters en hebben de functie als stuw. 7-11-1912.jpg (113.08 KiB) 6572 keer bekeken
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Slagersmatenbeek:
deze waterloop wordt bij de
Rutbekerveldweg via een nieuw tracé over het
landgoed de Weele geleid. De piekafvoeren
worden afgevoerd via de nieuwe waterloop en
de oevers natuurvriendelijk ingericht.
bron: http://stawel.nl/wp-content/uploads/201 ... e-zuid.pdf
Bijlagen
Slagersmatenbeek bij landgoed De Weele.jpg
Slagersmatenbeek bij landgoed De Weele.jpg (130.57 KiB) 6540 keer bekeken
Slagersmatenweg Buitengebied nabij Usselo met beek.jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

De Eschbeek
De Eschbeek is een beek die door de gemeente Enschede stroomt. Oorspronkelijk mondde de Eschbeek uit in de Leutinkbeek, maar rond 1400 werd deze, om het water dichter langs het toenmalige landhuis op Hof Espelo te voeren, verlegd. Begin 21e eeuw hebben Landschap Overijssel en waterschap Regge en Dinkel de beek grotendeels in zijn oorspronkelijke loop teruggebracht. Het kwelwater is nu met name afkomstig uit landbouwgebieden en stroomt naar het Twentekanaal.
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eschbeek

ESCHBEEK.
De Eschbeek ontspringt ten noorden van Lonneker en mondt uit in de nieuw gegraven Koppelleiding. De beek ligt in een duidelijk beekdal en bezit ± 600 m aan niet op ligger staande bovenloop. Grondgebruik. Bronactiviteit. Droogstand, Vegetatie, ude situatie. Hydrobiologisch. Verontreinigingsbronnen. Chemische waterkwaliteit. Waarde van het beekstelsel. Tot aan de drinkwatervijvers van Enschede wordt de grond voornamelijk voor agrarische doeleinden gebruikt. Er komen hier veel houtwallen langs de beek voor. Hierna wordt het beeld bepaald door het bosrijke buurtschap Driene waarin landbouw van ondergeschikt belang is. De beek eindigt met een golfbaancomplex. Er komen geen duidelijke bronnen in het gebied voor. De beek ontspringt echter ineen kwelweilandje. Uit de steilranden ten gevolge van de diepe doorsnijding van de beek door de essen, ten noorden van Lonneker komt kwelwater te voorschijn. De benedenloop van de viel tijdens de zomer van 1986 droog. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door wegzijging inde ondergrond, daar de beek ten noorden van Lonneker op meerdere plekken nog water afvoerde.vanaf de instroom met de staat de beek niet meer droog. p deze beek wordt namelijk pompwater van de drinkwatermaatschappij geloosd. Zoals reeds eerder vermeld, wordt de beek over grotere lengte door bossen of houtwallen begeleid. De bossen bestaan voor een deel uit naaldhout of uit eik en beuk. Verder meandert de beek langs de aanwezige houtwallen met veelal een goede kruidenvegetatie. Vergeleken met de situatie rond 1900 is er weinig veranderd wat betreft de ligging van de beek, met uitzondering van de watergang Deze ligt echter wel in een geomorfologisch beekdal, toebehorend aan de Eschbeek. Voor het graven van de Koppelleiding kwam de beek uit in de Drienerbeek, die door de stad Hengelo stroomde. De beek bezit een hoge beekkarakterindex, hetgeen overeenkomt met de regulatiegraad. Lonneker heeft waarschijnlijk een riooloverstort op de beek. Verder komen er geen grote puntlozingen op de beek voor met uitzondering van het overtollige pompwater van de drinkwatermaatschappij, dat op de wordt geloosd, vermengd met het water van de Vanekerbeek. De zuurstofgehalten van de beek liggen vrij hoog en voldoen aande normen,die gesteld zijnvoor zalmachtigen. De nitraat- en nitrietgehalten voldoen als enige parameters aan de normen van de basiskwaliteit. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de landbouwkundige aktiviteiten op de hoger gelegen essen langs de bovenloop. Gezien de hoge natuurlijkheid, over grote lengte, samen met veel beekbegeleidend hout enkwelverschijnselen kan de beek als zeer waardevol bestempeld worden.

Bedreiging. Bescherming. De agrarische intensiteit, ten noorden van Lonneker, leidt tot eutroof (kwel)water. Verder treedt hier veevraat aan de houtwallen op. In de benedenloop komen deze bedreigingen niet voor, gezien het extensieve landbouwbeleid in dit gebied (hof Espelo, Driene). Een goed beheersplan, met name voor de bovenloop, zou de waarde van de beek versterken, waarbij aandacht besteed moet worden aan de steile oevers langs de beek samen met de aanwezige struik/hout-begroeiingen. Daar waar de beek langs een recreatieterrein stroomt, dient eveneens een goed beeksysteem nagestreefd te worden (golfbaan). bron: Waterschap Regge en Dinkel
Bijlagen
Eschbeek.jpg
Eschbeek meandert bij Hof Espelo.jpg
Eschbeek Hof Espelo (2).jpg
Eschbeek Hof Espelo (2).jpeg
Eschbeek (drooggevallen) met brug.jpg
Eschbeek (drooggevallen) met brug.jpg (166.15 KiB) 6537 keer bekeken
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

LEUTINKBEEK.
De Leutinkbeek begint ten noorden van Lonneker, inde Roolvinkershoek en eindigt inde Koppelleiding. De beek ligt nog voor een belangrijk deel in een beekdal en staat in zijn geheel op de ligger. Grondgebruik. Bronactiviteit, Droogstand. Regulatie. Vegetatie, ude situatie. Hydrobiologisch. Verontreinig ingsbronnen. Chemische waterkwaliteit. In de bovenloop van de en -4 komen nog enige landbouwkundige aktiviteiten voor, evenals bijde benedenloop. Voor het grootste deel ligt de beek echter in het bos deels van het oude boerenerve "Het Leutink" deels op het terrein van het vliegveld "Twente". Er komen geen bronnen in het gebied voor. Wel ligt er langs de een bloemrijk nat weilandje. De bovenlopen vallen snel droog. De beek ontspringt dan ook niet direct uit de stuwwal maar uit in een gordeldekzandpakket. Verder bestaat de grond rondom de bovenloop voor een deel uit verhard oppervlak of uit gedraineerde weilanden. De benedenloop houdt nog wel lang water vast. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door opstuwing in de Koppelleiding. De waterlopen gelegen in het landbouwgebied zijn gereguleerd en hebben dientengevolge een lage regulatie-index. Komen ze echter in het bosgebied dan gaan ze meanderen. Enkele honderden meters voor de Koppelleiding is de beek weer gereguleerd en voorzien van een onderhoudsberm en zandvanger. De vegetatie volgt ongeveer het beeld van de regulatie: in het landbouwgebied soortenarm met weinig/geen beekbegeleidend hout, in het bosgebied gevarieerder en daardoor soortenrijker. De bossen bestaan voor een deel uit naaldhout met daarnaast ook eiken en beuken. In de benedenloop komen enkele fraaie houtwallen voor. Rond 1900 ging de al bij het bos over in de De overgebleven loop van de werd toen de "kleine Haverrietbeek" genoemd. Bij Hengelo werd de de Drienerbeek genoemd. Deze ging door het centrum van Hengelo. De bovenloop van de is recent verlegd en stroomt nu langs de oude Deventerweg. Een deel van de is van de ligger af. Ten noorden van de Leutinkbeek stroomde, voor de komst van het vliegveld en het Lonnekermeer, de Blankenbellingsbeek. Deze beek ontsprong uit de Lonnekerberg en is nu nog gedeeltelijk aanwezig alsde De beekkarakterindex scoort hoog hetgeen overeen komt met een soortenrijke macrofauna, kenmerkend voor een natuurlijke beek. p de wordt het zwembadwater van het tot zwembad vergraven vijver/ven van het vliegveld Twente geloosd. De kwaliteit van het water voldoet aan de normen die gesteld zijn aan water voor zalmachtigen.

Waarde van het beekstelsel. De beek begint eigenlijk pas waardevol te worden, nadat ze de Deurningerstraat is gepasseerd. Vanaf hier stroomt namelijk een natuurlijke, meanderende beek door een landgoedachtig gebied. Bedreiging. Verstoringen in de bovenloop door de landbouw of vanuit het militair terrein kunnen een nadelige invloed hebben op de benedenloop. Verder is een landurige droogval nadelig voor een beekecosysteem en dienen de houtwallen in de benedenloop goed beheerd te worden. Bescherming. - bescherming van de waterkwaliteit inde bovenloop; - een beheersplan voor het bosgebied in samenhang met de beek. bron: Watershap Regge en Dinkel

zie ook foto op: https://www.enschedeinansichten.nl/coll ... elo-detail
Bijlagen
Leutinkbeek. melk in de sloot terechtgekomen 30-3-2020.jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

ELSBEEK.
De Elsbeek ontspringt ten oosten van Lonneker en mondt uit in de Dinkel. De gehele beek ligt in een duidelijk beekdal met meerdere belangrijke vertakkingen, die tot in het eigenlijke stuwwalcomplex doorlopen. De beek bezit hierdoor dan ook een totale lengte van ± m aanniet op de ligger geplaatste bovenloop. Grondgebruik. Bronactiviteit. Droogstand. Regulatie. Vegetatie, ude situatie. Hydrobiologisch. Verontreinigingsbronnen. Chemische waterkwaliteit. De grond langs de beken wordt voor een belangrijk deel voor agrarische doeleinden gebruikt. In de bovenstroomse gebieden is deze activiteit intensief, terwijl meer naar de benedenloop het oude hoevenlandschap ontstaat met verspreid liggende bosjes, houtwallen en kleine percelen, hetgeen een extensiever beheer met zich meebrengt. Verder komen er nog enkele landgoederen met uitgestrekte bossen langs de beek voor. Er komen geen duidelijke bronnen in het gebied voor. Wel treden enige kwelactiviteiten op, daar waar de beek langs hogere essen stroomt, bijvoorbeeld bij de toekomstige en bij de in de Lindermaten. Verder zien we enige bronactiviteit bij het landgoed Wallenbeek. Grote trajecten van de beek vielen in augustus 1986 droog. Enkel het beektraject door de Lindermaten was toen nog watervoerend. In de benedenloop zijgt het water dus weg in de zandige bodem. De bovenlopen vallen nog sneller droog. Bijna het gehele beekstelsel heeft een nagenoeg natuurlijk karakter. Uitzondering hierop vormen trajecten in het intensievere landbouwgebied rondom de , , en Hier zijn de houtwallen verdwenen en ishet profiel geprofileerd, waarbij de beek recht getrokken is. Voor de restmeandert de beek echter door een bosof houtwalrijk landschap. De meeste trajecten van de beek beschikken over soortenrijke houtwallen met overeenkomstige kruidenvegetaties. De landgoedbossen bestaan voor een groot deel uit naaldhout. De overige, kleinere bossen zijn daarentegen soortenrijker. Bij de kwellocaties treffen we een soortenrijke hooilandvegetatie aan,terwijl langs de verbeterde beektrajecten een meer eutrofe plantengemeenschap aangetroffen wordt. De loop van de beek is, vergeleken met die van rond 1900, nagenoeg niet veranderd. Het beekkarakter komt overeen met de regulatie-index, met name bij de drie hoofdtakken. Het beekkarakter van de benedenloop valt lager uit, hetgeen hier mogelijk veroorzaakt wordt door een versneld droogvallen van de beek. Geen puntlozingen. De zuurstofgehalten zijn, voor wat betreft de drie hoofdtakken van de Elsbeek, vrij goed. De fosfaat-, nitraat- en nitrietwaarden zijn echter aan de hoge kant, maar voldoen nog wel aan de norm voor de basiskwaliteit.

Waarde van het beekstelsel. Bedreiging. Bescherming. Vanwege zijn wijdvertakte en nagenoeg natuurlijke beeklopenstelsel, verrijkt door prachtige houtwallen en landgoederen, kan de beek als zeer waardevol beschouwd worden. In het plan Elsbeek worden een aantal zijtakken en bovenlopen verbeterd en op de ligger geplaatst. De verbeteringen mogen echter niet ten koste gaan van het natuurlijke beekecosysteem. Tevens dient een eventuele ontwatering geen versnelde droogval tot gevolg te hebben. Het natuurlijk karakter van de beek, ook dat van de bovenlopen, dient behouden te blijven en, waar nodig, versterkt te worden door bijvoorbeeld het creëren van houtwallen op het zuidtalud, met name daar waar ze een verbinding kunnen vormen tussen twee groenstroken. De natte weilanden, door kwelactiviteit beïnvloedt, dienen niet extra ontwaterd te worden, daar ze een belangrijke bijdrage leveren aan de watervoering van de beek in drogere perioden. bron: Waterschap Regge en Dinkel

De Elsbeek gaat ook via het Kristalbad naar Hengelo(O). zie: https://www.vechtstromen.nl/@42218/melk-sloot/ en http://enschedeonzestad.nl/kristalbad-h ... chede.html
Bijlagen
Elsbeek.jpg
Elsbeek.jpg (286.87 KiB) 6524 keer bekeken
Elsbeekweg Waterzuivering.jpg
Elsbeekweg Waterzuivering.jpg (76.9 KiB) 6581 keer bekeken
Kristalbad met Elsbeek.jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Beken in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Het waterbergingsgebied Het Kristalbad, waardoor dus de Eslbeek loopt, mag natuurlijk niet ontbreken in het rijtje waterwegen van Enschede en omgeving.

Kristalbad
Het gebied tussen Hengelo en Enschede en tussen Driene en Twekkelo heet Kristalbad. De naam is afkomstig van het zwembad Kristalbad, dat vroeger op Camping de Zwaaikom lag aan het Twentekanaal.

Een schakel tussen stad en land, droog en nat
Het Kristalbad is uniek, omdat het een oplossing biedt voor:
te grote waterafvoer van Enschede naar Hengelo
een sterke versnippering van het gebied
natuurlijke waterzuivering
ecologische verbinding tussen Driene en Twekkelo
de behoefte aan meer recreatie
De herinrichting van Enschede-Noord bood de kans het gebied multifunctioneel te ontwikkelen.

Waterberging
In Enschede en Hengelo is weinig ruimte om overtollig regenwater te bergen. Er is een behoorlijk hoogteverschil tussen beide steden en bij hevige regenval loopt het water te snel naar Hengelo. Om in Hengelo de voeten droog te houden, moet het water tijdelijk worden opgevangen. Het Kristalbad biedt ruimte voor 187.000 kubieke meter water.

Zuiver water
Het water in het Kristalbad komt grotendeels van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede en stroomt via de Elsbeek het gebied binnen. Schoon gezuiverd water, maar weinig biologisch actief. Om de milieukwaliteit van het water te verbeteren, is de ‘watermachine' aangelegd. Het Kristalbad bestaat uit compartimenten die om beurten worden gevuld, leeglopen en droogvallen. Onder invloed van licht, lucht en plantengroei doet de waterbodem zijn zuiverende werking: het afbreken en omzetten van voedingsstoffen.
zie verder: https://www.vechtstromen.nl/buurt/gemee ... ristalbad/
Bijlagen
kristalbad met uitkijktoren.jpg
kristalbad.jpg
Kristalbad..jpg
Kristalbad..jpg (41.58 KiB) 6512 keer bekeken
Kristalbad waterpark.jpg
Hengelosestraat Elbeekweg Kunstwerk 'Water löp' in Kristalbad.jpg
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19632
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Waterwegen in Enschede en omgeving

Bericht door Arie »

Ook het Twente Rijn kanaal behoort tot de waterwegen van Enschede en omgeving.

Twente Rijn kanaal Enschede.
Hoewel het eerste plan voor een kanaal naar Twente al stamt uit het midden van de 19e eeuw, werd de bouw van het kanaal pas begonnen in 1930, na een kwart eeuw ruzie over acht verschillende ontwerpen. Namens Rijkswaterstaat was dr.ir. L.R. Wentholt verantwoordelijk voor de aanleg. Het kanaal werd gegraven voor een betere aanvoer van grondstoffen voor de Twentse textielindustrie (ruwe katoen) en voor de toevoer van steenkool uit de mijnen in Limburg. Het grootste deel is aangelegd als werkverschaffingsproject tijdens de crisis en door werkelozen met schop en kruiwagen gegraven. In 1938 was het kanaal gereed. In 1953 kwam de verlenging van de zijtak naar Almelo klaar, zodat ook de Almelose haven en het Overijssels kanaal Almelo - De Haandrik aangesloten waren op het Twentekanaal. bron: https://docplayer.nl/14579689-Enschede- ... chede.html

Informatie Twente - Rijnkanaal
Hoe het Twente-Rijnkanaal het Twentekanaal werd. zie hiervoor de site enschedeinansichten.nl op: https://www.enschedeinansichten.nl/twente-rijnkanaal
Bijlagen
Lonnekerbrug aanleg haven, Twentekanaal 1936.jpg
Hendrik ter Kuilestraat Opening haven augustus 1936.jpg
Lonnekerbrug Twentekanaal met kapotte Lonnekerbrug.jpg
Hendrik ter Kuilestraat Haven met Twentekanaal hijskraan..jpg
Lonnekerbrug geizicht op Haven . Twentekanaal.JPG
Plaats reactie