Welkom op het forum van Enschedeinansichten.

Netwerkstad Twente.

Omdat de wereld niet alleen om Enschede draait.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19163
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Netwerkstad Twente.

#1 Bericht door Arie » do feb 21, 2019 10:10 am

Enschede blijft niet wachten op Twente
Gepubliceerd: Woensdag 20 februari 2019

Enschede blijft niet wachten op Twente
Samenwerking tussen Twentse steden en gemeenten staat onverminderd hoog op de bestuurlijke agenda van Enschede.

Maar als de rest achterblijft, zal Enschede niet wachten. Dat heeft het college van Enschede laten weten aan Netwerkstad Twente.

Dertien keer investeren
Naast samenwerking tussen veertien gemeenten in de Agenda van Twente, is er Netwerkstad Twente. Dit verbond van de vijf Twentse steden (Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne) en de provincie Overijssel stamt uit 2001.

Zes jaar geleden is een lijst gemaakt met dertien investeringsprojecten voor economische versterking van het stedelijk gebied in Twente. Het verbinden van de Stadscampus met de binnenstad in Enschede staat op die lijst, maar ook verbetering van het stationsgebied in Oldenzaal en de laad- en loskade op het XL Businesspark Twente in Almelo.

‘We blijven niet stilstaan’
Omdat de afspraken nog tot 2022 lopen, is de (nieuwe) colleges in Netwerkstad Twente gevraagd naar hun kijk op de stedelijke samenwerking. Voor Enschede staat het belang daarvan buiten kijf. Samenwerking is ‘nodig om voor Enschede en Twente meer slagkracht te ontwikkelen en op die manier vanuit gezamenlijkheid de economie te stimuleren’.

Dat schrijft Onno van Veldhuizen als burgemeester van Enschede aan zichzelf, de voorzitter van Netwerkstad Twente. ‘Maar tegelijk blijven we (…) niet stilstaan als niet iedereen mee wil doen als Twente.’

Open relatie
Enschede wil ‘niet samenwerken om het samenwerken, maar om concrete resultaten te bereiken met ten allen tijden een open relatie naar elkaar.’ De andere gemeenten moeten nog reageren.

Als voorzitter van Netwerkstad Twente heeft Onno van Veldhuizen de colleges op het belang van de stedelijke samenwerking gewezen. ‘Hierbij geldt dat de urgentie zowel bestuurlijk als ambtelijk moet worden gevoeld en dat afspraken moeten worden nagekomen.’

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Annina Romita
bron: http://enschede.1twente.nl/enschede-bli ... em?1121927
Bijlagen
Enschede blijft niet wachten op Twente.jpg

Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19163
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Netwerkstad Twente.

#2 Bericht door Arie » ma jul 29, 2019 12:05 pm

Netwerkstad Twente
Netwerkstad Twente is een samenwerkingsverband van de stedelijke gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Dit samenwerkingsverband richt zich voornamelijk op de realisatie van één arbeidsmarkt, één verkeer- en vervoersmarkt en één woningmarkt voor de ruim 600.000 inwoners van Twente. De samenwerking is projectmatig en resultaatgericht. Door de krachten te bundelen wil Netwerkstad Twente de economische motor voor heel Twente zijn. Kennis en innovatie zijn daarin belangrijke thema's. Om de kracht van Twente volop tot bloei te laten komen, is samenwerking met de omliggende landelijke gemeenten essentieel. zie verder: https://www.regiotwente.nl/netwerkstad/ ... tad-twente

Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 19163
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Netwerkstad Twente.

#3 Bericht door Arie » wo dec 18, 2019 3:45 pm

Van Veldhuizen wil groter team voor Twente-lobby: ‘We zijn nu kwetsbaar’
Gepubliceerd: Woensdag 18 december 2019 14:12
Kelly Adams | Tubantia

Van Veldhuizen wil groter team voor Twente-lobby: ‘We zijn nu kwetsbaar’
Lobby draait om snel schakelen, precies weten wie, wanneer en waar wordt beslist. Het is een kwestie van samenwerken.. Voor Twente wordt continu gelobbyd om de regio op alle mogelijke terreinen te versterken. "Dat is vakmanschap."

Lobby schimmig? "Nee dat is het niet", zegt Van Veldhuizen. Maar het kent wel zijn geheimen. Die geeft hij niet allemaal prijs, omdat je nooit alleen lobbyt. "Aan de andere kant staat vaak de partij die de andere belangen heeft."

Succes en tegenslagen
Lobby is belangrijk voor de ontwikkeling van Twente, zegt de burgemeester van Enschede en voorzitter van Regio Twente. Niet altijd even goed meetbaar, maar in het jaarverslag over 2019 zijn toch successen en tegenslagen vastgelegd. Een klein team zet zich in voor die Twentse lobby, nu 3,5 fte. "Daarmee zijn we kwetsbaar", zegt Van Veldhuizen, die graag een groter team zou hebben. "Er is nog veel meer te halen.”

Maar daar moeten dan eerst alle Twentse gemeenten het over eens worden. Een discussie die Van Veldhuizen in het nieuwe jaar graag wil voeren.

Wat is belangrijk?
Vooraf doelen stellen voor het nieuwe lobbyjaar is moeilijk. Er is een agenda met zaken die gedurende het jaar voorbijkomen en van belang zijn voor Twente. Maar vaak is het een kwestie van snel schakelen bij nieuwe ontwikkelingen. Zoals vorige week, toen Eurocommissaris Frans Timmermans in Brussel de Green Deal aankondigde. Een Europees investeringsprogramma van miljarden, voor maatregelen op gebied van klimaat.

Dat biedt kansen voor Twente, weet lobbycoördinator Annet Horstman van de Regio Twente uit ervaring. "Als zo'n programma wordt aangekondigd kijken we gelijk waar de kansen voor Twente liggen." En dan onderneemt Horsman actie. In het voorjaar staat er al een overleg gepland met verantwoordelijken in Brussel. En burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente zat in de week van de bekendmaking al aan tafel bij Timmermans, als lid van de Nederlandse delegatie in het Europese Comité van de Regio's.

Belangrijk besluit
Lobby is ook een kwestie van voorbereiden. Als je weet dat over een paar maanden een belangrijk besluit valt over bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur, is het zaak in de aanloop contact te zoeken met mensen die erover gaan en hen duidelijk te maken waarom die investering of een deel ervan naar een weg of spoor in Twente moet. “Mensen denken soms dat het met één telefoontje naar de minister is geregeld", zegt Van Veldhuizen. "Forget it. Ook al is het een partijvriendje, zo werkt het niet."

Als voorzitter van de Regio Twente is hij al snel de aangewezen persoon om bestuurlijk de kar te trekken in de lobby. Bijvoorbeeld als het gaat om de heffing op buitenlands afval, die het kabinet doorvoert. Nadelig voor Twence, de afvalverwerker waar Twentse gemeenten aandeelhouder van zijn en die veel afval uit Duitsland verbrandt.

Politieke brief
"Het is heel hard werken om in Den Haag duidelijk te maken dat dit geen goed plan is." Tot nu toe vond hij weinig gehoor, maar opgeven is geen optie. "We zijn met de Duitse partners in gesprek en binnenkort komt er een politieke brief. Lobby is heel bewerkelijk, we moeten dit slim aanpakken."

En er moeten keuzes worden gemaakt. "Niet over alles de strijd aangaan. Soms win je, soms verlies je.” Van Veldhuizen noemt het voorbeeld van de Internationale School Twente (IST) die de regio wist te behouden en het verlies van onderwijsexpertisecentrum SLO dat vertrekt van Enschede naar Amersfoort.

"Behoud en uitbreiding van de rijksdiensten als SLO vind ik belangrijk, maar een voorziening als IST is een essentiële basisvoorziening voor het vestigingsklimaat van Twente. Het is dezelfde minister die over beide zaken gaat. Kansloze gevechten moet je niet aangaan.”

De successen en tegenvallers

Succes: Behoud van Internationale School Twente
De Internationale School Twente (IST) in Enschede kan de komende jaren open blijven. Het voorbestaan van de school werd bedreigd door de lage leerlingenaantallen, maar de minister van Onderwijs heeft de school tot 2023 gegeven om dat te verbeteren. Het resultaat van een intensieve lobby samen met provincie en het bedrijfsleven.

Onno van Veldhuizen: “Dit hebben we voor de afgrond weggesleept.” IST is van groot belang voor het aantrekken van talent. “Zo’n voorziening is essentieel als je talent uit het buitenland wilt halen. Uiteindelijk zag de minister dat ook in.” Nu is het doel om de school voor de toekomst overeind te houden en te zorgen dat het leerlingenaantal groeit. “De bal ligt daarvoor bij het bedrijfsleven.”

Succes: Goede treinverbinding met Berlijn via Hengelo-Almelo
Twente behoudt de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn. Die zekerheid kreeg Twente dit najaar nogmaals van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de komende twintig jaar is dat zekergesteld. “Duitse partijen willen investeren in de bestaande lijn. De route via Arnhem ligt er niet. We hebben tot zeker 2040 de tijd om de lijn via Twente te verbeteren”, aldus Van Veldhuizen.

Het is de wens van zowel de Nederlandse als de Duitse regering om de treinverbinding tussen beide hoofdsteden te versnellen. Volgens Van Veldhuizen is dat goed mogelijk via de bestaande lijn, waarbij de trein nu nog stopt in Almelo en Hengelo. “Daar richt de lobby zich verder op.”

Succes: Verbreding van de N35 vermindert de filedruk
Lobby is soms een kwestie van de lange adem en dat is het zeker als het gaat om de totale verbreding van de N35, de weg tussen Enschede en Zwolle. De provincie Overijssel lobbyt hier al jaren voor en dit jaar heeft ook Twente, met de Hengelose wethouder Gerard Gerrits voorop, daar vol op ingezet. Met resultaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen kreeg vorige maand van de Tweede Kamer opdracht haast te maken met de plannen voor verbreding. Komend voorjaar is er een extra bestuurlijk overleg en dat moet resulteren in een concrete planning.

Succes: Verdieping Twentekanaal is impuls regionale economie
Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelde in maart 72 miljoen euro extra beschikbaar voor de verdieping van het Twentekanaal. Dat is belangrijk voor de scheepvaart van en naar Twente. Er kunnen straks grotere schepen met grotere belading over de Twentekanalen.

Een belangrijke impuls voor de regionale economie en een stimulans voor vervoer over water. In de zomer van 2020 wordt bekend wie het werk mag uitvoeren, vervolgens kan het werk beginnen. In 2023 moet het klaar zijn.

Tegenvaller: Asbestdakenverbod
De Twentse gemeenten hebben zich jarenlang ingezet voor een verbod op asbestdaken, maar toen het zo goed als zeker leek, strandde dat alsnog in de Eerste Kamer. Op de laatste dag dat de Eerste Kamer in oude samenstelling in functie was, werd de wet weggestemd, terwijl de Tweede Kamer het wetsvoorstel vorig jaar nog bijna unaniem aannam.

Twente heeft zich sterk ingezet voor een duidelijke deadline voor een verbod, met burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente als bestuurlijk trekker.

Wethouder Harry Scholten van Hof van Twente leverde inbreng bij twee hoorzittingen in de Tweede Kamer, er werd een werkbezoek voor Kamerleden georganiseerd en ook via partijkanalen werd de druk op de Tweede en Eerste Kamer opgevoerd. Uiteindelijk zonder resultaat. Van Veldhuizen verwacht dat het verbod er alsnog komt. “Vroeg of laat. Dat komt wel goed.”

Tegenvaller: Jeugdzorg
Voor jeugdzorg komt de komende jaren eenmalig 1 miljard euro beschikbaar. Het is het gevolg van een intensieve lobby, onder anderen van de Enschedese wethouder Eelco Eerenberg.

Maar het is niet genoeg, gemeenten willen structureel meer geld. “De financiering van het sociale domein kan structureel niet zo”, zegt Onno van Veldhuizen. “Alle innovatieve kracht uit de sector is weg.”

Eerenberg heeft hard aan de lobby getrokken, maar vertrekt naar Utrecht, waar hij wethouder wordt. Voor Twente komt er een nieuwe bestuurlijke trekker die zich namens de Twentse gemeenten hard maakt voor de jeugdzorg. Het is nog niet bekend wie dat wordt.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Lars Smook
bron: http://enschede.1twente.nl/van-veldhuiz ... em?1149710
Bijlagen
Van Veldhuizen wil groter team voor Twente-lobby ‘We zijn nu kwetsbaar’.jpg

Gebruikersavatar
enschedeinansichten
Member
Member
Berichten: 3882
Lid geworden op: do jan 08, 2009 9:24 pm
Locatie: Enschede
Contacteer:

Re: Netwerkstad Twente.

#4 Bericht door enschedeinansichten » wo dec 18, 2019 6:44 pm

Luchtfietsen, past goed bij een fietsstad.
Schat iedereen op waarde maar laat daarbij wel iedereen in zijn waarde.

Plaats reactie