Welkom op het forum van Enschedeinansichten.

Spreek je dialect

Omdat de wereld niet alleen om Enschede draait.
Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3001 Bericht door GerritHondelink » di jul 23, 2019 6:39 am

Hutje mutje = ’t heele spöl, oe hebben en hoaln, alles bie mekaa.
Hutje mutje. D.i. met pak en zak, met de hele rommel, met alles zo als het er ligt. Je hele hebben en houden meenemen. Ook waardeloze dingen. Hutje was een woord voor mand.
Hutje mutje betekent ook dicht bij elkaar. Denk aan het strand op een zomerse dag: iedereen ligt hutjemutje.
Hutje bij mutje leggen betekent 'allemaal iets bijdragen', 'gezamenlijk de kosten dragen'. Een synoniem is: botje bij botje leggen.
De uitdrukking wordt gebruikt als er een bepaald bedrag op tafel moet komen, en het geld uit alle hoeken en gaten bij elkaar gehaald moet worden.
De herkomst van hutje bij mutje leggen is helaas niet duidelijk.
De uitdrukking gaat waarschijnlijk terug op met hutje en mutje, een oude uitdrukking die 'met het hele huishouden; alles meenemend' betekent, vergelijkbaar met de uitdrukking met zijn hele hebben en houden dus.
Wat heb ie door toch veur un prötel?
Doo ’t hele hutje mutje mar in de mand en gao der met naor de kökken hen, daor zeuk ie ut mar wieder oet. ‘k wil den pröttel hier nich hebben.
Zúl wie ’t hutje met mutje mar biemeka gooien en saam gaon woonen.?
23 juli Birgitta van Zweden. Birgitta is patrones van de pelgrims
Rogge maeien is nen helen toer,
En wöd het zweeten bi’j nen boer.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3002 Bericht door GerritHondelink » wo jul 24, 2019 6:45 am

An n kettel sloan. Lawaai maken, aankondigen (luidruchtig); door lawaai de aandacht trekken
Wanneer iemand veel kabaal maakt, hetzij met of zonder gegronde redenen, dan heet het:
Hee slöt an 'n kettel.
Met kettel, wordt hier bedoeld, een grootte ijzeren kookpot, waarin het voeder voor het vee gekookt wordt. Deze hing vroeger aan een draaiboom, zodat hij vanaf het losse vuur in het voorgedeelte van het verblijf, naar het achtergedeelte (de del) gedraaid kon worden.
Wanneer deze kettel niet in het gebruik was, hing hij meestal in het midden van de del bij de koeienkuipen.
De bezoeker die door de niendeur binnen kwam, moest deze kettel passeren. Om nu de aandacht te trekken, het was altijd schemerdonker op de del, sloeg hij met de koeze (boerenwandelstok)
tegen den ketel. Dan kwam de boer of boerin, ook wel een plaatsvervanger, de gast tegemoet.
Was deze welkom, dan klonk het na de gebruikelijke groet: „Komt er in en goat zitten".
De ketel diende dus zoveel als huisbel.`t Gemis leart wat de wearde is !
`n Meanske is neet gaauw tevreane , ook al geet `t um vuur de weend .
Vaake is dr nog zoo vulle wat hee heel belangriek veendt .
Vaake kik hee heej ofguensteg noar de leu dee `t better geet .
Vaake wordt edach : woerumme dee leu wal en ikke neet .
Mear zoo gaauw hee mear een zetjen de gezoondhaejd missn mut .
Is het krek of `t zelfde meanske alns met aandre oongn bezut .
Dan dech hee neet mear an riekdom en an wealte zoo as ear .
Nee , want dan hebt al dee dinge ech vuur um gin wearde mear .
Dan zut hee det gezoondhaejd heel wat mear is dan al `t geeld .
Vul mear weard is dan al `t aandre woer hee zoo was op gesteeld .
Geet `t oons zoo neet allemoale , dawwe pas de wearde zeet
Awwe `t mist . want ech , zoo lange awwe `t hebt dan zee we `t neet .
J.R.24 juli Christina van Bolsena.
Is juli heet en droog, dan houdt de winter een kwaad betoog.

Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 13150
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Spreek je dialect

#3003 Bericht door Arie » wo jul 24, 2019 8:43 am

In de Twentse en Sallandse nabuurdorpen kenmerkt men het dialekt van
Vriezenveen graag met een beetje goedmoedige spot door de Vriezenveners
na te zeggen 't water kwakt in 'n kjettel, het water kookt in de ketel, of
waver stroek en waver bos, waveral waverhen, over struik en over bos,
overal overheen. In deze kenspreuken gaat het dan uiteraard om de woorden
kwakken voor koken, kjettel voor ketel en waver voor over, meer in het
bijzonder om de wat we noemen brekingsdiftongen -wa-, -je- en -wa(a)-, die
voortzettingen zijn van vroeger korte klinkers in open lettergreep. In Sallandse omgeving zijn die oorspronkelijk korte klinkers in open lettergreep
net als in het Nederlands lang geworden: koken, ketel en over, al hebben ze
in sommige dialekten zoals die van de IJsselstreek altijd nog een meer open
kwaliteit dan de overeenkomende Nederlandse lange klinkers. In het Twents
zijn zulke klinkers over het algemeen kort gebleven: kokken, kettel, maar
voor -g-, -v-, -z- en uitgevallen intervokalische -d- gerekt: oaver. Afhankelijk echter van de kwaliteit van de oorspronkelijk korte vokaal kunnen ook
in die posities de bedoelde klinkers kort blijven.
bron: http://www.twentsetaalbank.nl/docs/DmB1 ... Twents.pdf
De stadsfotograaf zonder grenzen

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3004 Bericht door GerritHondelink » do jul 25, 2019 6:25 am

De deugd in ’t miln, ’t vestaand an de kaanten. Schertsend gezegde, als men met zijn drieën op pad is.
Dit zeg je tegen de middelste van drie personen.
Zeker is wel dat de uitdrukking afkomstig is van de zeispreuk: de deugd in het midden zei de drommel (duivel) en hij ging tussen twee kapucijnen (geestelijken).25 juli Jacobus Apostel Maior Hij is patroon van pelgrims, bedevaartgangers, reizigers en mensen onderweg; vandaar uit ook voor schippers en binnenschippers en wellicht in het verlengde daarvan weer van vissers; van ridders, paardrijders en ruiters; van krijgers, soldaten en oorlogvoerenden; van waskaarsenmakers van hoedenmakers ook van kousenmakers, lakenwevers, lakensnijders en lakenververs, van bontbewerkers; ook van lorrenboeren (bv. Brussel) en voddenkooplui in het verlengde daarvan ook van lastdragers, dagloners, arbeiders en behoeftigen; van apothekers en drogisten; van molenaars en tenslotte van de kettingsmeden (?).
Dag van de Animator.
Internationale Dag van Solidariteit met Antifascistische Gevangenen.

Sint Jacobus (Seent Joapik - 25 juli) werd door de katholieke kerk als beschermheilige van de graanoogst benoemd.
Is Sint - Jaopik hel en warm , dan bevrösmat kasmis rieke en arm.
Met St. Jacob steet ’t vlas in bleui, ok al is he klein in greui.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3005 Bericht door GerritHondelink » vr jul 26, 2019 7:01 am

Boekzeekig.
De peern bint boekzeekig (boekweek). Peren kunnen van buiten gaaf zijn en van binnen rot.


Het is komkommertijd.Een term voor de rustige zomerperiode, waarin er weinig nieuws en weinig handel is.
Maar waar komt het woord komkommertijd eigenlijk vandaan?
Het komkommerseizoen was voorheen altijd in de zomer – voor de kwekers een drukke tijd,
maar in veel andere vakgebieden was er dan juist niets te doen.
Omdat die seizoenen samenvielen, werd komkommertijd meer en meer geassocieerd met het gebrek aan nieuws en activiteiten.


26 juli Joachim en Anna. Zij is beschermheilige van echtelieden, aanstaande moeders, zwangere vrouwen en vrouwen die moeilijk zwanger raken, bakers, voedsters, huismoeders (moeders en huisvrouwen) en weduwen;
van onderwijzeressen (omdat zij haar dochter Maria bidden en lezen leerde);
van huishoudelijke beroepen als wevers, borduursters, kantwerkmakers, kantwerksters, kleermakers, kousenmakers en naaisters;
van dienstvaardige beroepen als huishoudsters, huishoudelijk personeel, dienstpersoneel, slippendragers van kardinalen, stalknechten, arbeidsters, thuisarbeidsters; en vandaar ook van arme standen;
van beroepen die verwant zijn aan de huishoudelijke: hooiers, bezembinders, touwslagers;
van kunstvaardige beroepen als timmerlieden, houtbewerkers, houtdraaiers, kastenmakers, schrijnwerkers en kunstschrijnwerkers; van goudsmeden;
van molenaars, mijnwerkers en marskramers;
van scheepslui, schippers en zeelieden.
Dag van de Systeembeheerder.
Bouwt op St. Anna de miegeamp hopen.
de weenter zal nich zacht verlopen.
Is Sint-Annadag voorbij,
dan komen de frisse ochtenden op een rij.'
Met Sint - Jaopik en Sinte -Anne , is het koren in schure en wanne.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3006 Bericht door GerritHondelink » za jul 27, 2019 7:38 am

Wat bint dat noe weer veur flantuuten. Wat zijn dat nu weer voor streken, rare kunsten, aanstellerij, kuren.
Flantuuten flantuten flaantuutn. Eigenzinnigheden , grilligheden, jongensstreken herkomst van het woord onbekend.
Zoals Tukkers dat doen: lekker nuchter en zonder flantuten.


HONDSDAGEN (1)
De dagen van omstreeks 20 juli tot rond 20 augustus worden de hondsdagen genoemd.
De term hondsdag vindt zijn oorsprong in een astronomisch gegeven, als dag in de periode van de hondsdagen.
Vanwege het karakter van de hondsdagen als typisch warmste periode van de zomer,
zijn er bijkomend ook meteorologische betekenissen ontstaan.
Veel mensen associëren de hondsdagen met de aanwezigheid van veel insecten, met name muggen en vliegen.
Tijdens de hondsdagen bederven eten en drinken sneller dan in de rest van het jaar.
Vroeger had men, omdat er nog geen koelkasten of diepvriezers waren, meer moeite om etenswaar goed te houden.
Daarom is er in het Twents ook nog een gezegde:
"Wat men tijdens de hondsdagen spaart voor de mond, is voor de kat of hond".


27 juli Titus Brandsma. Pantaleon van Nicomedië met Hermelaus, Hermippus en Hermocrates
Hij is patroon van de Duitse stad Keulen en de Portugese stad Oporto. Hij is beschermheilige van artsen, chirurgen en apothekers; van kraamverzorgsters, vroedvrouwen, bakers en minnen en van de huisdieren.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3007 Bericht door GerritHondelink » zo jul 28, 2019 7:28 am

’t Wordt mie greun en gel ( ’t wemmelt mie) veur de oogen. Het begint mij te duizelen, alles warrelt voor mijn ogen, hij zag sterretjes, hij wordt misselijk.
De combinatie groen en geel staat blijkbaar voor duizelig makend.
Misschien met toespeling op de combinatie van groen en geel in de narrenkleding. vgl. het oude rijmpje: daar is geen zot zo eel, of hij draagt groen met geel.
Wemmeln. door elkaar heen bewegen, krioelen.


Hondsdagen (2)
De hondsdagen hebben verder niets te maken met honden, al kan het tijdens een onweer hondenweer zijn.
Het woord hondenweer is afgeleid van het oud-Nederlandse woord ondeweer, dat zeer slecht weer betekent.
In Duitsland bestaat het woord 'Unwetter', dat noodweer betekent.
Zo is er een gezegde dat zegt:
Komen de Hondsdagen met veel regen, dan gaan we slechte tijden tegen,
maar komen de Hondsdagen helder en klaar, verwacht dan maar een gunstig jaar.
In verscheidene landen had men vroeger de gewoonte om honden tijdens de hondsdagen een muilkorf om te doen uit vrees voor hondsdolheid.
Zo werd in de provincie Gelderland in 1826 besloten dat honden tijdens de hondsdagen niet los mochten lopen, maar moesten worden vastgelegd.28 juli Samson van Dol is patroonheilige van verschillende steden in Bretage en Normandië, zoals Dol, Cadélac, Ilifaut, Lanvézéac, Lanvellec, Kerity, La Fontenelle en St-Ideuc. Nog los van de talloze kapelletjes die naar hem zijn genoemd.
Internationale Dag van de Natuurbescherming
Wereld Hepatitisdag.

Met Sint Samson regen
geeft straks oogst en zegen.

Als met Sint Samson de vink
in de struiken zit en drinkt
dat de liefde danst en zingt
daar ze straks beste wijn drinkt.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3008 Bericht door GerritHondelink » ma jul 29, 2019 7:20 am

In de boonen wean., der met op ’n biesterbane wean. In de war zijn, er niets van begrijpen. (de uitdrukking is te herleiden tot het bijgeloof dat roomse of grote bonen tijdens de bloei een bedwelmende geur verspreiden die zelfs tot krankzinnigheid kan leiden wanneer men daarbij in slaap valt.)
Als de bonen bloeien
De zotten groeien
Ik bin nen boon a’k ’t snap. Ik begrijp er niets van. (In scherts gebezigd om kracht bij te zetten aan een bewering hetzij bevestigend hetzij ontkennend).
De boonen gaar hebben. Moeten trouwen. Hei’j ’t a heurd? Dien hef de bonen gaar.

Biester. Ruw, stormachtig, erg, zeer, in de war, buitengewoon.
Ak oe zo zee bi’j der nich biester gelukkig met.
Nich biester völ. Niet erg veel
“t spoor biester wean. Het spoor bijster zijn. kwijt
Ik was in de biesterbane. Ik was erg in de war. Uit zijn normale doen zijn.
Do kwam ik heelemaol in de biesterbane. Toen kwam ik helemaal op een dwaalspoor.
De oalde vrouw was deur dit antwoord glad in de biesterbane. De oude vrouw raakte door dit antwoord totaal in de war.29 juli Martha van Bethanië, Olaf II Haraldson van Noorwegen Hij is patroon van St-Aulave, Charente; van Dublin en Waterford (Waterford).
Chester (Cheshire), Londen, Norwich (Norf.), York (N.-Yorkshire). van Noorwegen en Trondheim; van Zweden en van de zeevaarders.
Internationale Dag van de Tijger
Het weer op de 29 ste, is het weer van de 5 de februari.
As in juli de zunne braandt,
Dan hef de boer wille op ’t laand.


Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3009 Bericht door GerritHondelink » di jul 30, 2019 8:00 am

Wie hebt ons schebberig gedragen. Wij hebben ons onbehoorlijk gedragen.
Schebberig onbehoorlijk, slecht; als een schooier, armoedig, ongewassen, niet gekamd
Wat loop ie der schebberig bie. Wat zie jij er slordig uit.
Mie duch dat ze zik schebberig gedragen hebt meenden de moor. Ik vind dat zij zich als een schooier gedragen hebben meende moeder
Schebberig zol ’t er nooit oetzeen noch zik gedraagn. Slordig zou zij er nooit uitzien noch zich onbehoorlijk gedragen.
Vie’j dat noe nich schebbeg ? door brech ‘m dat keend zien portemenee weer met zowat 200 euro der in, en dan krig ’t nen zuurtje.As ter op an komt bin ik de baas, zea de man, mar ’t kwam de nooit op an.30 juli Petrus Chrysologus. Ingeborg van Frankrijk. Zij is patrones van het geduld en van het uithouden van lange, ongelukkige levenssituaties, vooral mislukte huwelijken.
Internationale Dag tegen Mensenhandel.
Internationale Dag van de Vriendschap.
Zint de spinköppe an’t wèèwen,
Dan köj mooi weer belèèuwn.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3010 Bericht door GerritHondelink » wo jul 31, 2019 7:12 am

Leedpöste stoat lang. Als iemand iets hindert, wordt hij daar dikwijls lang mee geconfronteerd.
Leedpöste. Hindernissen, wat in de weg staat.
De köalte woal de loch mar nich oet en de leu verlangden zo naor waormte en zunneschien.

As ze vrogger dachn da’j leugn zearn ze, loat mie oen pink is eawn veuln?
En wie dachen dan dat ze konnen veuln of ie leugn. Later wös ie wa better.
’t verhaaltje gung as oe Mo oe an de peenk veuln ze de hartslag veuln en a’j hadn leugn dan gun oe hart harder kloppen.

As der één zea veul mie is an de pink dan leut hee der meestal één waein. (Dan liet hij een wind).31 juli Ignatius van Loyola. Hij is patroon van bezinningshuizen.
Internationale Dag van de Afrikaanse Vrouw.
Hölt de Zommer vanaf juli een half joar stand, lig ie nog tot oald joar an ’t strand.


Veteraan
Member
Member
Berichten: 3902
Lid geworden op: ma jan 02, 2012 10:10 am
Locatie: Enschede

Re: Spreek je dialect

#3011 Bericht door Veteraan » wo jul 31, 2019 7:48 am

GerritHondelink schreef:
wo jul 31, 2019 7:12 am
As ze vrogger dachn da’j leugn zearn ze, loat mie oen pink is eawn veuln?
... of beur de kuif eens op!

Want op je voorhoofd verscheen een teken als je loog.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3012 Bericht door GerritHondelink » do aug 01, 2019 8:46 am

Metwillig. Brutaal, driftig. kwaad, woest, ondeugend, moedwillig.
Hee is na metwillig. Hij is erg driftig.
Hee wör aait metwillig as zu’m zo wat zeaden. Hij werd altijd kwaad als men hem zo iets zei.
Zo metwillig as nen spinkop. Zo nijdig als een spin.
Misschien is dit gezegde ontstaan uit de Griekse mythologie waarin Arachne de naam van een meisje was dat voortreffelijk kon spinnen en weven, en door de afgunstige godin Athene werd veranderd in een spin. (Het is bekend, dat het grote wijfje van de spin, na de paring, weleens het kleine mannetje doodt en opeet).
Met nen metwilligen kop is e vot lopen. Hij is met een kwade kop weggelopen.’t Leaven is kot, en ’t huweluk is laank.
1 augustus Alfonsus van Liguori, hij is patroon van de Redemptoristen; daarnaast van biechtvaders, professoren in de moraaltheologie en theologen in het algemeen.; Petrus Banden.
Augustus: Oogstmaand, Vakantiemaand.
De zevende en achtste maand hebben hun naam te danken aan twee Romeinse keizers:
Juli naar Julius Caesar en augustus naar keizer Augustus. Omdat Augustus niet wilde onderdoen voor Caesar,
eiste hij dat ook augustus 31 dagen zou tellen.
Augustus is op het noordelijk halfrond de maand waarin de oogst wordt binnengehaald.
Het woord oogst is zelfs van de naam augustus afgeleid.
Op St. Petrus Banden, trekken de ooievaars naar andere landen.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3013 Bericht door GerritHondelink » vr aug 02, 2019 6:38 am

Met de bek vol taan stoan. Niet weten wat je moet zeggen / ergens versteld van staan sprakeloos zijn. Hij stond met de mond vol tanden hij stond zo verlegen, dat hij niets zeggen kon.
De uitdrukking wordt bijv. gebruikt als je van iemand een grote mond krijgt en je niet weet wat terug te zeggen, of als iemand je een vraag stelt waar je absoluut geen antwoord op weet.
Of als je stomverbaasd bent door war er gebeurt.
Misschien: Zijn tanden waren er wel, maar zijn tong had hij verloren.
Noe fluit ie noar dat meakn, mar as ze hier hen koomp stoa ‘j doar met de bek vol taan. Nou fluitje naar dat meisje, maar als ze hier na toekomt sta je met je mond vol tanden.


Daankens kätke is van aarmood störven.2 augustus Petrus Julianus Eymard en Eusebius van Vercelli; Portiuncula.
Internationale Dag van het Bier.
In augustus onweer, met midwinter doo weer.
Met St. Portionkel, is het om acht uur donker.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3014 Bericht door GerritHondelink » za aug 03, 2019 7:36 am

Mo’j soms hen heuien of zo?. Zegt men tegen iemand die haastig doet.
Bie meka in ’t heui kroepen. Gaan samen wonen.
Ie könt oonzen Leeven Heer alns anvertrouwn mar gin dreug heui.
He’j ’t heui dreug? Kan je hooi binnengehaald worden
Wie hebt ‘t heui op de balken. We hebben de hooioogst op de zolder.
Dat lig daor as heui en stroa deur meka.”t Is daar een wanordelijke boel.
Tuske heui en grös. Tussen de bedrijvigheid door.
Zo rot mien heui, zo greuit mien kool. Een berustend gezegde als het in de hooitijd regent.
’t Is best heui weer. Het is mooi drogend weer, geschikt om te hooien.Wat zit ie toch an oe gat te krabben, hei'j zaand in t oog?3 augustus Lydia.
Augustus hef an dauw zon nood,
as de boer an ’t dageluks brood.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3015 Bericht door GerritHondelink » zo aug 04, 2019 7:50 am

Eenmood. Eenzaamheid, in zijn eentje, in zich zelf gekeerd.
Op zien eenmood leaven hee vedan, bemeuien dee te zik met nums. Op z’n ééntje leefde hij verder, hij bemoeide zich met niemand.
In zien eenmood. (Op zichzölf, heel alleenig). In zijn eentje
Zee hoalt nich van gezelschop zee löp altied op eer eenmood. Ze houdt niet van gezelschap ze loopt altijd in haar ééntje.’t Gung met den kearl as met sprokkelhoolt, eff’n fel braan’n en gauw asche.4 augustus Nicodemus van Jeruzalem. Minstens zes Bretonse plaatsen zijn naar hem genoemd: St-Nicodème in de gemeente Callac-de-Bretagne, in de gemeente Lannion, te Guénin in de gemeente Baud; beroemd is zijn prachtige kapel bij Plumeliau (eveneens gemeente Baud) aan de Blavet, en te Quéven, gemeente Pont-Scorff . Hij is bovendien patroonheilige van Bourseul,
Wereld Vriendschapsdag.
Is het heet op St. Domijn, het zal een strenge winter zijn.
Als St. Dominucus gloeit, een strenge winter bloeit.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3016 Bericht door GerritHondelink » ma aug 05, 2019 7:13 am

Ook de beste koo steet wel ’s dreug. Ook de meest toegewijde mensen blijven wel eens in gebreke.
Wie hebt der dree dreuge stoan. Drie van onze koeien geven geen melk.
Dreug zetten. Drachtige melkkoeien worden in de regel gewoon doorgemolken, tot zo’n 2 maanden voor het afkalven.
Dan wordt er van het ene op het andere moment gestopt met melken; de koe wordt ‘drooggezet’.
Zo’n ‘droge koe’ kan dan goed op kracht komen voor de aanstaande bevalling.
Bij het droogzetten verandert de hormoonhuishouding van de koe.


’t Leaven kent gin pauze.5 augustus Oswald van Northumbrië,
Regen op Sint-Oswald, maakt het koren duur.
Geeft augustus niet veel regen, maar wel veel zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3017 Bericht door GerritHondelink » di aug 06, 2019 6:53 am

Hee hef nen bok schotn.. d.w.z. een flater begaan, Een flinke fout maken; hij heeft een blauwtje gelopen.
In jagerskringen worden ongetwijfeld geregeld bokken geschoten, maar omdat 'een bok schieten' juist gebruikt wordt ter aanduiding dat iets misgaat, is het onwaarschijnlijk dat deze uitdrukking uit de jagerstaal afkomstig is.
Van Dale beschrijft naast 'een bok schieten' ook de variant 'een bok maken' en vermeldt dat bok een verouderd woord voor een klap of stoot is. Mogelijk zou de uitdrukking zijn ontstaan bij het kegelen en werd met de bok een bal bedoeld die van de kegelbaan afrolde en met een klap tegen de zijkant daarvan knalde.
Een andere verklaring is wellicht nog wat aannemelijker. 'Een bok schieten' zou ontleend zijn aan het Duits (einen Bock schießen) en afkomstig zijn uit het jargon van de schuttersgilden. Met de Bock zou van oorsprong een schot dat doel mist worden bedoeld. Volgens de overlevering zou de slechtste schutter van een schuttersfeest vroeger een bok als troostprijs hebben gekregen.A’j eargens gin wil an hebt, mö’j der met ophoaldn.6 augustus Praxedis; Jezus’ Gedaanteverandering.
Is 't 6 daage dreuge en 1 dag nat,
dan hew de weake a zo weer hat.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3018 Bericht door GerritHondelink » wo aug 07, 2019 6:10 am

Wel met nen hoond naor ber hen geet, steet met vleu weer op. Iemand die met slecht gezelschap verkeert neemt daar altijd iets van over.’t Is better op de oogn te vertrouwn dan op de oorn.
7 augustus Sixtus II. Sixtus geldt als patroon van het goed gedijen van de wijnranken.
Op zijn gedenkdag worden wijnranken gezegend.
Internationale Transgenderrechtendag.
‘s Aoms de locht zoel en zeut, ‘s morns vroo geft nen fris weendke.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3019 Bericht door GerritHondelink » do aug 08, 2019 6:17 am

De plaank mishouwen/ misslaon.
Wie de plank misslaat heeft het mis: hij beoordeelt iets verkeerd, geeft een verkeerd antwoord of maakt een opmerking die verkeerd valt.
Er wordt weleens gezegd dat de plank misslaan uit de timmerwereld komt, maar daar worden vooral spijkers misgeslagen en geen planken (als iemand naast de spijker slaat, raakt hij immers juist de plank). Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een vermenging van twee andere uitdrukkingen: de bal misslaan en de plank mis zijn. De plank mis zijn betekent ‘naast een loopplank of vlonder stappen en in het water vallen’).
Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat de bal misslaan naar het kegelspel ofwel naar het kolfspel verwijst. Bij het kegelspel (een voorloper van het bowlen) moeten de spelers met de hand of met een stok ballen naar kegels werpen of slaan, zodat die (het liefst allemaal in één keer) omvallen. Natuurlijk raak je de bal dan weleens verkeerd. Dan valt er geen enkele kegel om: je mist dus.’n Gelukkig means vrög zik nooit of: waor hek dit an verdeend?
8 augustus Dominicus Guzman. Hij is patroon van Bologna, van de Dominicaanse Republiek, van Santo Domingo alsmede van Palermo en de Spaanse steden Córdoba en Segovia.
Internationale Kattendag.
Is des avonds de spin op de been , het zal regenen , ik wed tien om een.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 2578
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

#3020 Bericht door GerritHondelink » vr aug 09, 2019 7:20 am

Deuk. Doek, luier.
Noe is alles in dreuge deuke. Nu is alles in orde.
Nen dreugn dook veur doon. Een schone luier aan doen.
Nen kleann nen schonen dook veur doon. De baby een schone luier aan doen.
Too, speul miej dee deuk is eabn oet. Toe spoel me de luiers even uit.Nen kleermaker kan nen grootn keerl wean, mar zoonder noald is hee neargens.

9 augustus Edith Stein. Op 15 april 1934 trad zij in bij de orde van de ongeschoeide karmelietessen in Keulen en nam de kloosternaam Teresa Benedicta van het Kruis aan.
Dag van de inheemse volken.
Begin augustus met regenvlagen,
in de laatste dagen zal de regen ons weer plagen.

Plaats reactie