Pagina 95 van 128

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: do jun 29, 2017 9:50 pm
door GerritHondelink
Hee hef d’r ene hen waterdösken.
Bij hem is een steekje los; hij is niet goed bij zijn verstand; hij ziet ze vliegen
Daar is een steekje aan los sloeg vroeger vaak op vrouwen wier zedelijk gedrag iets viel aan te merken pas later ontstond de betekenis niet goed bij het verstand.


Met wearkn verdrieve ie’j zorgen.29 juni Petrus en Paulus
Komt Petrus en Paulus (29juni) met reagnvlagen,
dan dreigt de reagen dertig dagen.

Als de hooioogst in volle gang is kan de boer geen regen gebruiken.
Daarom ziet hij met angst en beven naar Peter en Paul uit.
De apostelen Petrus en Paulus hebben samen hun feestdag op 29 juni.
Als het regent blijft dat dertig dagen zo. Rond deze datum schiet de rogge snel omhoog.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: vr jun 30, 2017 6:47 am
door GerritHondelink
Ik heb met oe nog wat te vehapstukkn.
Ik met jou nog een appeltje te schillen.
Verhapstukken is eigenlijk een vervorming van verhakstukken, dat nieuwe hakstukken op schoenen zetten betekent. Dit was dus vroeger een schoenmakersterm. Nu zeg je dit als je met iemand een conflict hebt dat nog niet is opgelost.


’t Schoem van de handel is
Better as ’t zweet van de arbeid.
30 juni Clotildis
Röp de koekoek nao Sint Jan,
hee kunnigt ons dan miswas an.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: za jul 01, 2017 7:58 am
door GerritHondelink
Good wat in de leenkere voest.
Een flink stuk vlees.Aarm en gezoond,
Is ’n staark verbond.01 juli Theodoricus
Is ’t eersten juli reagenachtig
Dan is de hele maond twiefelachtig.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: zo jul 02, 2017 7:04 am
door GerritHondelink
Hee zol mar is nen voest maakn.
Een vuist maken tegen iemand.
Bundel je krachten en maak je sterk om een ander duidelijk te maken dat je je krachtig gaat verzetten en dat je niet over je heen laat lopen.


In de voest spie’jen hef gin nut,
As ’t anpakken ’t nich döt.02 juli Processurs en Martianus
Nao lang dreugte is ne schoer,
dan lacht de boer.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: ma jul 03, 2017 8:13 am
door GerritHondelink
Een bootram op de voest.
In z'n hand (etenswaar).


Met kleane keender kopzeerte
Met grote keender hètzeerte.03 juli Thomas; libertus romualdus
Een boer past ’t van alle kanten,
reagent ’t heuj , dan wast de planten.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: di jul 04, 2017 8:17 am
door GerritHondelink
Veur de voest vort.
Voor de vuist weg, onvoorbereid zomaar.
Als iemand bijv. voor de vuist weg spreekt; spreekt hij improviserend, zonder van te voren gemaakte aantekeningen.


A’j oe peerd oetleent as naoberplicht
Dan valt oe ’t ezel- spöllen licht.
04 juli Elisabeth van Portugal, libertus
Zint de spinköppe an’t wèèwen,
Dan köj mooi weer belèèuwn.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: wo jul 05, 2017 6:36 am
door GerritHondelink
Dat geald wi ‘k zo in ’t vuuske. Dat geald wi’k zo in de haand.
Dit geld blijft buiten de boekhouding en daarom wordt er ook geen belasting over afgedragen.De wearld wordt nooit riek
Want riek trouwt met riek.
05 juli Antonius Maria Zaccaria
Wat juli en augustus nich kokt,
Dat kan september neet braon

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: do jul 06, 2017 6:38 am
door GerritHondelink
Fleenk wat in de voest hebben.
Sterk zijn.Leu kuiert nao ze verstaand hebt.06 juli Maria Goretti.
As in juli de zunne braandt,
Dan hef de boer wille op ’t laand.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: vr jul 07, 2017 6:47 am
door GerritHondelink
Een de voest vuur n kop metn.
Iemand een klap geven.De pestoor zeagent zikzölven ’t èèrste.07 juli Maria Zoete Moeder van den Bosch. Cyrillius
‘k zeg oe: Juli zweet,
Maakt ’t heui gereed.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: za jul 08, 2017 7:25 am
door GerritHondelink
Wee völle zeg, mot ok völle verantwoorden.
Je moet zo nu en dan weten te zwijgen.


Niks is zo ni’j as wat allaank is vergetn.


08 juli Maria Adolfina. Medardus
Rogge maeien is nen helen toer,
En wöd het zweeten bi’j nen boer.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: zo jul 09, 2017 8:11 am
door GerritHondelink
’t Heui’j op en de koe dood.
De man is gestorven, maar er is nu ook van zijn nalatenschap niets meer over.


Dat 't gebeurd is kö’j better heuren van 'n baas as van ’n dokter.09 juli Martelaren van Gorcum.
Daamp of reagn,
Kan de loch nich verdregen.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: ma jul 10, 2017 7:59 am
door GerritHondelink
Ie mot de wepse doodslaon, veurdat e stök.
Probeer gevaar vóór te zijn.


Hellig in de bott’n.
Heel boos


10 juli Amalberga van Maubeuge. Zeven broeders.
Wonear de zeuven Broeders mooi weer onderbrök,
blift ’t weer zeuven wek veraanderluk.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: di jul 11, 2017 8:19 am
door GerritHondelink
De rug better nat van de raegn as van ’t zweet.
Spottend gezegd van mensen die liever lui dan moe zijn.Dat maj”k wa lien. Dat vind ik wel prettig.11 juli Benedictus. Pius
As noe de beeste begint te biss’n en de bleendn begint te stekken,
krieg ie’j reagn, doar kö’j good op rekken.

(biss’n = als een koe met de staart omhoog draaft / ook betekent het driftig lopen;
bleendn zijn steekvliegen en zuigen bij koeien bloed af)

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: wo jul 12, 2017 6:47 am
door GerritHondelink
Had ik mar en Zol ik mar bint arme leu.
Het heeft geen zin terug te kijken op wat je niet gedaan hebt.


Waor gin klagers bint,
Bint ok gin rechters.
12 juli Johannes Gualbertus.
Zo zeilen we de hooimaand in,
We krijgen nu vacantiezin.
Ik zeg u ernstig: wacht maar niet!
Want 20 is het Sint Margriet!
De wind gaat dan naar 't westen zwenken;
De wolken gaan nu anders denken.
Ze gaan vermenigvuldigen,
En willen graag St. Plovius huldigen.
Eerst is dat nat niet overbodig;
De mensen zeggen: "'t was wel nodig."
Ze zijn het vaste weer wel kwijt,
Maar dragen 't met blijmoedigheid.
Al valt er soms een buitje neer,
Het is toch nog heel aardig weer.
Maar gaandeweg wordt het wat losser;
De avondhemel wordt al rosser;
Het is nu verre meer van droog;
Straks ziet men ook de regenboog;
Van niet veel goeds is hij heraut,
De wolken worden zwaar en stout.
Het zijn nu ware regennesten;
Depressies komen uit het westen.
Een stekende zon komt vele malen,
Om nog wat water te gaan halen.
(P. de Haas)

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: do jul 13, 2017 6:58 am
door GerritHondelink
Wee kent mien gat in een andere stad?
Achteloze opmerking van iemand die buiten zijn woonplaats iets gaat ondernemen.


Dokters en dooie viske mo’j nich te laank in 't hoes hoalden.13 juli Henricus. Aanacletus
Met St.-Henricus dreug, zeuven wek dreug weer.
Met St.-Henricus reagn, dertig daagn duurt den zeagn.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: vr jul 14, 2017 7:27 am
door GerritHondelink
Hee kon der gin stet of stel van weervinden.
Hij kon er niets van terugvinden.
Ik kan d’r gin kop of stet van maakn.
Ik snap er helemaal niets van.Ai ‘j alles veuroet wissen
Wa ‘j schatriek of stapelgek.
14 juli Libertus, Camillus de Lellis.
Libertus klaor en zunneschien en witte wolkjes dun en fien,
Zegt wied en zied, dat de snee zal valln veur de weentertied.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: za jul 15, 2017 7:21 am
door GerritHondelink
‘t Is nog nich in t veatken woar t in zuurn mot.
Iets dat is uitgesteld, houdt men nog tegoed.
Het is nog niet in kannen en kruiken. Deze uitdrukking verwijst naar goed geconserveerd voedsel in vaten,
dat niet kan gaan gisten. Met andere woorden als je iets goed bewaart, kun je het later ook nog gebruiken.Iej kiekt nich op hoonderd geulden a’j de knip leug hebt.
15 juli Bonaventura.Plechelmus.
Is juli reagnachtig, dan is augustus twiefelachtig.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: zo jul 16, 2017 8:08 am
door GerritHondelink
Draank keert nich alleen de knip binnensteboeten, ok de leu.
Drank – alcohol – haalt het slechtste in de mens naar boven.No goat zittn, mon'n kriej 'nen stool.
Ga maar zitten, morgen krijg je een stoel. Uitnodiging om te gaan zitten.


16 juli Maria van de berg Karmel
Wat ter noe valt, valt morn nich meer.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: ma jul 17, 2017 8:09 am
door GerritHondelink
Door is ’t zo druk as bie ’n barbier met ene klant.
Helemaal niet dus…


Iej könt alman bedregen, mar nich oew moo.17 juli Alexius
In disse maond gen vensters sloeten,
De waörmte koomp oe te meute boeten.

Re: Spreek je dialect

Geplaatst: di jul 18, 2017 7:14 am
door GerritHondelink
Kuultje graven, buukske d’r in leggen, zoerkoolsteen op d’n naffel en dan…lekker slaopen!
Komisch gezegde na een overvloedige maaltijd.


Iej könt better gevven as lenen en 't kost ’t zölfde.18 juli Fredericus
In juli hei’j de boeren op ’t roggelaand,
en et ze de pankook oet de haand.