Welkom op het forum van Enschede-Stad / Enschedeinansichten.

Spreek je dialect

Omdat de wereld niet alleen om Enschede draait.
Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » ma apr 17, 2017 7:32 am

Ma’j mie nog wa liedn?
Hou je nog wel van mij?
Zee ma’jt meka geerne liedn. Ze houden van elkaar.
NEN BLAUWN BREEF (2)

Ik heb minn olifantn-koffer mear thoes eloatn, zea Janwilm, gekskearnd, ie mut oe doar neet te deur vuurdoon.
Zee begun wier te nikn. 'As ie mie non kon verteln woer a j oet n trein mut, dan kow met oons beajdn ne komme koffie goan dreenkn, zea Janwilm astraant mear doar wol ze neet van weetn.
'De baas zut mie komn,' zea ze, 'dat kan k neet maakn.'
Janwilm zat neareg te prakkezeem hoe t e ne aandere ofspraak kon maakn want t skepsel was de meuijte weard.
En veresteg! 'As t non half viewe was, kon t mie neet skeln,' zea ze.
Janwilmn haptn dreks too, dan mos hee mear nen halven dag roondzwalken um de tied kort te kriegn. Vuur t stasjon, doar zoln ze mekoar trefn.
Ze wees nog op n blauwn breef. 'Doot neet al te vreandelek teegn dee leu,' zea ze nog, 'dan lup t te völle in de gaatn. Sterkte!'
Ze gungn met eur bealn oet n trein mear boetn t stasjon gung zee leenks of. Har e vergetn te vroagn woer t belastingkantoor oarns te veendn was en dat leut e zich oetduutsken duur nen kraantnkeal oet de kiosk. Hee kon t of loopn en doar ha j dan dat merakels grote gebouw, n portier lea r um oet datte doar de lift mos nemn, 3e etage, leenks of, dan kum e dr vanzelf.
Kamer 156. Ne blauwe dure, hee har nog dree menuutn, mear hee kloptn vuste op de duure. Van de aandere kaante dee dr ene de dure lus en nen keal vreug of hee Janwillem van de Bree was.
'Komt U maar binnen,' zea r e, 'gaat u daar maar zitten. Ik neem aan dat U uw bescheiden hebt meegenomen. Zullen we dan maar?'
Op dat memeant gung de dure wier lus en Janwilm skruk zich te barstn, doar ha j t meakn oet n trein. Niks as lachn.
'Hoolt um good in de gaatn,' zea ze, 'hee veendt oons allemoale lamzakken. Dat zea j toch, in n trein?' Janwilm kreeg nen kop as ne robeete.
'Penee, zea ze, 't is mear gekkegheajd.' Zorget dr vuur dat hee um half viewe nog oard geald oawver hef. Hee wil mie tracteern op een pilsje. Toch?'
En ze was awier vort. De keal keek Janwilm an asof e um dr op har betrapt dat e in de bokse har edoan. Hee sneuf ne keer duur n neuze en zea:
'Ja ja, t lik wal n verhaal oet de Libelle.'
Ze begunn met de papiem oet t blauwe kefak.
En hoe t of elop is met Janwilm zinne papiem en dat meakn woer a w n naam ageetneet van weet, dat geet oons niks an.
Gerrit Kraa


17 april Landricus van Zinnik.
An nen natten april,
hef de boer wa wil

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » di apr 18, 2017 7:20 am

D’r zit een stekske (doorn) an.
Adder onder het gras.
"Niemand weet wat leven is..." (deel 1 van Petra Bussink)
"Mama, Margreet heeft gebeld. Je moet haar direct terugbellen." Zoontjen Skip is al bi-jnao weer weg, wannaer Yvon 'm naoröp: "Ze klonk zeker wal vrolijk?"
Skip steet stille, dech effen nao en zeg dan wat peinzend: "Nee, niet echt." Skip zal zich wal vergissen, dech ze, want eure vriendinne Margreet is vandage uut-eteld en bellen vast um te vertellen dat de baby is geboren. Ze draait 't telefoonnummer.
"Met Margreet", klunk 't mat. "Met Yvon. Skip zei dat ik ow terugge most bellen." Deur de matte stemme is ze toch wat op eure hoede. An de andere kante van de lijn blif 't effen stille, dan heurt ze: "Jao, dat klopt. Ik mot ow wat vertellen. Ik veulen al ne dag gin laeven meer en toen bu'w vanmorgen toch maor naor de gynaecoloog ewest. lk was nog neet ens zo heel arg ongeröst, want 't kwam wal 's vaker veur da'k effen gin laeven veulen, dat wet i-j jo ok wal. Maor toen wi-j daor waren, kon de dokter gin hartslag vinden. Wi-j mosten direct ne echo laoten maken." Ze is effen stille, dan zeg ze met ne trillende stemme "De baby laeft neet maer." Yvon kan niks zeggen, zo schruk ze van dit bericht. "Morgen wordt 't weggehaald", geet Margreet wieter.
"Morgen?"
"]ao. Ik vroog nog of 't neet vandage kon, maor dat wol e neet. ' Ga eerst naar huis, praat erover en neem afscheid', zei e." Margreet zuchtten. "Ik komme der an", zei Yvon.
Onderweg naor Margreet, mot ze hulen. Weurumme mag dit kind neet laeven? Weurumme mot Margreet en eur man Freek dit metmaken
Weurumme?
Ze veult een enorme kwaodheid, ontstaone uut machteloosheid. Want waor mo'j met dee kwaodheid hen?Wee wil i-j veur dit verdreet verantwoordelijk stellen?
Bi-j Margreet an-ekommen, blif ze veur de deure staan. Ze kan nog neet an-bellen, bange veur de confrontatie met 't verdreet. Maar ja, ze kan hier ok neet blieven staan. Aarzelend kik ze naor de deurbelle en drukt dan op 't knöpken. Freek kump an de deure. Effen holt ze mekare vaste, dan loopt ze naor de kamer.
Daor zit Margreet samen met eur moder op de banke. Al wil Yvon 't neet, toch is 't eerste waor ze naor kik, den zwangeren boek van Margreet. Dee hef eure beide hande der ummehen elegd. Of ze 't beschermen wil, warmen wil. Yvon Of Margreet en eur moder een kus en aait ze beiden.
Gin van dreeen zegt wat.


18 april Agia
’t Kan vrog of laat wean,
april wil kwaod wean.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » wo apr 19, 2017 7:38 am

Doar stek wat achter.
Dat is geen zuivere koffie; daar zit wat achter."Niemand weet wat leven is..." (deel 2 van Petra Bussink)

Den volgenden dag ridt Yvon teggen een uur of dree richting 't zekenhuus. Op de kraomafdeling is 't een vrolijke boel. Ballonnen, slingers en bli-je moders, met naost zich, in dee kleine deurzichtige bekskes, hun kleine wondertjes. Laevende wondertjes.
Yvon gönt 't elke moder met heel eur harte, maor de gedachte dat Margreet daor dichtebi-j lig, met naost zich een laevenloos kind, göf eur ne depen kramp.
Der kump ne zuster op eur af. Ze vrög veur wee ze kump. "Op dit moment is de begrafenisondernemer bij hen. Wilt u een moment wachten in deze kamer? Dan haal ik u wel op."
Begrafenisondernemmer, dech Yvon bitter bij zichzelf, terwijl ze geet zitten. At der ene plekke is, waor den neet heurt, dan is 't wal hier.
Ze kan de gang in kieken en effen later zut ze bij een van de kamers ne man in een zwart pak naor buten kommen. Hee dut de deure zorgvuldig achter zich dichte, kik dan nikszeend veur zich uut en zucht depe. Zo depe as of 't lik dat e de locht uut de tene halen mot. Hee hef 't zichtbaor moeilijk.
't Dut eur good. Dat den man 't neet allene as zien wark zut, maor ok binnen dat wark menselijk blif. Al mot daor natuurlijk wal ne grenze in elegd worden, ter bescherming van zichzelf, dat snapt Yvon ok wal. De zuster kump en zeg dat ze naor binnen kan. Ach, en daor lig dan Margreet.
Met dat herkenbaore köpken van een vrouwe dee net een kind hef ebaard. Freek zit naost eur en holt euren hand vaste. Yvon zut hoo ne traon langzaam ovver ziene wange naor ondern löp. Naost hun steet eenzelfde deurzichtig beksken met, net as bij de andere baby's, een kaartjen met name, daotum en tied.
'Bram', les ze.
Ze bog zich ovver 't beksken hen en pakt 't daekentjen vaste um 't iets naor achtern te trekken. Wat veult dat daekentjen toch onnatuurlijk kold an, dech ze effen.
Dan kik ze lange naor Bram. Zonder iets te zeggen, nomp ze 'm in zich op. Hee is volmaakt en 't is net of e slöp. Ziene kleine hendjes met de lange vingertjes ligt bovven op 't daekentjen. Zachtjes aait ze 'm ovver de blonde krullekes. Alles an 'm is zo mooi, zo af, en toch zal e nooit de ogen opslaon. Zö'w nooit wetten wat veur menneken 't zol waen eworden. Een neet te umschrieven gemis.
Yvon zut dat Margreet eur afwachtend ankik. "Hee lik op ow, maor hef Freeks hande", zeg ze.
Margreet lacht en knikt, deur eure traone hen. Ne moder, trots op eur kind. Zo zit ze daor bij mekare en Margreet en Freek vertelt ovver de afgelopen uren.
Hoo betrokken de arts en de verpleging tiedens de bevalling ewest bunt. Hoo begripvol ze alles edaone hadden. Yvon luustert, knikt en kik ondertussen naor hun beiden. Wat hebt dee twee in vierentwintig uur een ummezwaai in hun denken motten maken. Hoo is dat toch meugelijk? Maor ok: hoo geet dat wieter?
't Oprumen van dat knusse ingerichte babykamertjen. Of wanneer ze in 't dorp de vrouwen teggen zal kommen, waormet ze samen op zwangerschapsgym hef ezaeten en dee wal de baby bij zich hebt.
Yvon wet 't neet. Ze pakt de hand van Margreet vaste en met hun dreeën kiekt ze, elk met hun eigen gedachten, naor dit ni-je mensken, waorvan 't laeven al stoppen, nog veurdat 't echt begonnen was.
19 april Leo IX
April zien zönneke,
Döt water in ’t tönneke.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » do apr 20, 2017 7:40 am

Geald der in stekken.
Geld in een zaak steken."Niemand weet wat leven is..." (deel 3 van Petra Bussink)
Wat gaot de jaoren toch snel, dech Yvon, wannaer ze negen jaor later richting 't kerkhof fietst. Onder de snelbinder hef ze twee grote zonneblomen. 't Is de geboortedag van Bram en elk jaor leg ze dan een zonneblome op zien grafjen. In de wiedte zut ze dat der al een kaersken brendt.
Margreet en Freek bunt al ewest, dech ze bi-j zichzelf. Ze leg de zonneblome naost 't kaersken en steet weer stille bi-j de onbegriepelijke kronkels dee 't laeven soms met mensen maken kan.
Efkes later löp ze wieter, naor 't olde gedeelte van 't kerkhof.
Helemaol in een hook, dichtebi-j de hegge, blif ze bi-j een old graf staon. 't Is 't graf van eure grootolders. Maor in datzelfde graf lig ok eur oldste breurken. Ze hef 'm nooit ekend, umdat e al tiedens de geboorte is estorven. Ze strik wat olde blaedjes bi-j de steen weg en les de weurde:

Want de mensch gaat naar zijn eeuwig huis.
Dan de namen van eure grootolders en daoronder in een ander, ni-jer schrift:
en hun naamloos gebleven kleinkind -05-01-1936-
Zachtjes leg ze de zonneblome naer. "Veur ow, breurken", zeg ze zachtjes.
Ze kik veur zich uut en eure gedachten gaot terugge naor de tied nao de geboorte van Bram.
Hoo ze zich steeds meer had erealisaerd dat Bram een compleet mensken was ewest. Neet allene van de butenkante, maor ok van binnen. Een mensken met een eigen karakter en een eigen wil. Een eigen unieke persoonlijkheid. Dat e dus ok as mensken emist werd.
Nog weer later was as ne schok de volgende reactie ekommen. Maor mien moder hef dat ok met-emaakt. Hef ok een doodgeboren kindjen ekreggen. Euren eersten, een jungesken. In alle helderheid kwam bi-j eur 't besef dat ze altied veurbi-j was egaone an 't verdreet van eur moder. Dat ze dat neet had erkend. Af-edaone had.
Hoo vake had eur moder neet iets ovver dit breurken ezegd, maor had ze 't neet willen heurn.
Had ze met een geargerd "Jaja, dat wette wi-j wal, dat ha'j al zo vake verteld", eur moder de mond esnoerd.
Ze kik nog effen naor 't graf, maor draait zich dan umme. Langzaam löp ze 't kerkhof of en pakt eure fietse.
Onderweg naor huus dech ze wieter ovver de laevensles dee ze deur de geboorte van Bram ekreggen hef.
20 april Hugo van Poitiers.
Bie nen heldern nacht in april met nachtvorst gef ‘t vaak skaa an de bleuisels

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » vr apr 21, 2017 8:28 am

Stekt ze in t gat.
Red je er maar mee, stik er maar in ; bekijk het maar."Niemand weet wat leven is..." (deel 4 van Petra Bussink)
Natuurlijk had eur moder ewetten dat ze neet van eure kinder kon verwachten dat dee zich ten deepste dat geveul in konden denken, maor toch mot 't moeilijk waen ewest, daor zelden of nooit ovver te moggen vertellen. Nooit in alle röst uut moggen spraeken wat 't met eur edaone had.
't Was vrogger neet gebroekelijk dat ovver doodgeboren kindere epraot werd.
Dat zal in de Achterhook wal neet anders waen ewest dan in de rest van 't land. Mensen begonnen zich ongemakkelijk te veulen wanneer 't ter sprake kwam. Met opmarkingen as: "Ach deerne, i-j bunt nog jong, i-j kiint nog genog andere kindere kriegen", werd 't af-edaone en ging men weer snel ovver tut de orde van de dag. De olders allene met 't verdreet achterlaotend.
Maor eur moder had 't jungesken altied wal eneumd. Vroog iemand hoovölle kinder ze had, dan was steevast eur antwoord: "Vaer meisjes en een doodgeboren jungesken." Nooit werd e vergaeten. Hee heurn derbi-j, umdat ze net zovölle van dat kind heel as van de vaer laevenden.
Maor dat had Yvon pas nao de geboorte van Bram begreppen.
Gelukkig laeven eur moder nog en hadden ze der samen ovver können praoten. Lange en depe.
Had ze Yvon verteld dat 't kind direct bi-j eur weg-ehaald was, zonder dat zee 'm ezene had. Dat zol maor moeilijk waen veur de verwarking, werd der ezegd. Toch was dat eerste jungesken een blievend deel van eur. Ze vertellen hoo vake ze nog an 'm dacht, zeker in de tied toen ze eure andere kindere op zag greujen tut volwassen mensen.
Maor nooit euren eersten.
Ze had Yvon op 't harte edrukt altied zorgvuldig umme te gaon met andermans verdreet. "Nem de tied en luuster, ok al begriep i-j 't soms neet helemaol, umda'j 't zelf neet met-emaakt hebt. Niks is waardevoller dan een luusterend oor. Veural in dizze jachterige tied. Mensen laot mekare toch al zo vake 't zelf maor oplossen. Dat mot neet neudig waen. Wi-j kont mekare toch tut steun waen. Dat mag toch neet te völle moeite waen. Denk daor an, Yvon."
En daor is Yvon Bram dus dankbaor veur. Veur dee weurde van eur moder en dat deur ziene komst zee het besef ekreggen hef wat 't betekent een kind te baren, dat neet laeven mag en hoo dat kind laevenslang as een dierbaor traontjen metgeet op hun laevenspad.
Maor ok is ze Bram dankbaor veur 't geveul dat ze noo ekreggen hef veur dat `naamloos gebleven kind'. In eure gedachten is e neet langer 'het doodgebo-ren kind van mien moder', maor begunt e steeds meer eur breurken te worden, met alle geveulens dee daorbi-j heurt.
Teggenwoordig dech ze ok vake vertederd ovver 'm nao: Zol e op ons hebben elekken?
Zol e onze typische familiehumor hebben ehad?
Zol ik good met 'm op hebben können scheten
Wat zol e as beroep hebben ekozen?
Maor veural ok: zol e genoten hebben van 't laeven dat wi-j wal, maor hee neet ekreggen hef?
Toen eur moder later ovverleed, zat Yvon naost eur an bedde.
Ze kek naor 't vraedige gezichte van eur gestorven moder.
Ze hoppen dat bi-j de hemelpoorte een klein jungesken op zien moder ston te wachten en dat dee twee zich endelijke blievend in de arme konden sloeten.
Oet Flonkergood. Petra Bussink (pseudoniem van Thea Onnink-Stronks, Aalten)21 april Anselmus.
In april gaot de knöppe wier lös
en greun wöd wier ’t grös.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » za apr 22, 2017 7:40 am

Hee stek in nen slecht vel.
Het is niet best met hem gesteld.Leer ie wat,
Dan ken ie wat.
22 april Marie Gabriella
Koomp ’ter in april völ mooie dagen,
dan mot mei de last weer dragen.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » zo apr 23, 2017 7:45 am

Earpel / törf stekn.
Aardappels rooien (met een riek; greep).Watten könt kuiern en praoten tegeliek.
23 april Joris
Sint joris dee van de draak won,
hoalt meer ven reeg’n dan van zon.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » ma apr 24, 2017 7:06 am

Dat stek um niks.
Dat kan hem niets schelen; hij neemt het niet zo nauw
Uit wat nog niet in Dijkhuis staat. Van A.L. Hottenhuis.
Stek hem niks, het - hij vindt het niet erg.
Den godgaanselijken dag was hee drok op de boerderiej; dat vun hee mooi en het stak hem niks as hee 's oamnds zoa gammel was as 'n oold peard.
Van de vroege morgen tot de late avond was hij druk op zijn boerderij; dat beviel hem goed en hij vond het helemaal niet erg als hij 's avonds zo moe was als een oud peard.
Hij heeft er geen last van, hij wordt er niet door gestoken, dus het raakt hem niet. We hebben hier te maken met de overdrachtelijke betekenis van steken. In het oudere Nederlands komen we dit gebruik van steken ook geregeld tegen. Naast de negatieve formulering voor een positieve situatie, kennen we het omge¬keerde ook: "Het stak hem toch wal naar dat ziene noabers nich op zien feestke kwammen." (Hij vond het wel erg dat zijn buren niet op zijn feestje kwamen).
`Stekken' is een sterk werkwoord dat wil zeggen dat in de verleden tijd en bij het voltooid deelwoord een andere klinker in de stam verschijnt: stek, stak, steikken. Bij deze werkwoorden krijgt in onze streektaal de derde persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd geen uitgangs-t. Zo zien we dus: `hee stek, hee brek, hee grip, hee lop, kik, log, wog, dreg, krop, en zoa mer wieder'.
Als we in het algemeen zeggen: bet stek hem niks', bedoelen we dat het er niet toe doet, het maakt niet uit. "Het stek hem niks, a-j het mer doot." (Het maakt niet uit, als je het maar doet). We lezen in Dijkhuis tevens: 'de kromen stekt hem'. In het Nederlands is dat: de broodkruimels steken hem. De betekenis is dat brooddronken personen van weelde, trots of wellust baldadig worden. De ondergrond van deze uitdrukking is dat deze personen zelfs het edelste van het brood - de kruim niet verdragen, die steken hen zelfs.’n Aöldsten mot vaak ’t wieste wean.
24 april Fidelis van Sigmaringen.
April verannerluk en guur,
Brènk de boer heui en koorn in de schuur.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » di apr 25, 2017 6:58 am

Dat stök um nich zoo nauw|krek. ‘t Stek um nich zo net.
Dat stak niet zo nauw. dat kwam niet zo preciesConsternatie in Hoksebearge (1)
Johan Kwast
Vandaage zal 't mien eerste optreden met de Hoksebeargse moondharmonicaclup worden. Wiej mot woareargens 't Gelderse in.
Um da'w der nog nich eerder bint wes, goa'w te hoope, met 'n auto der hen.Op 't maark verzamel wiej oons. ledereen is der mooi op tied, en woarum zo’w dan nog langer wochen; loa'w mear goan.
Wiej veurt vot, achter mekaar an. Scholten vuurop, want den möt de weg weten. Ze zeit dat der vandaage nog meer te doon is. Dan kan der nog wal aardig wat volk op of kommen. 'n Intree is gratis, en dan wee j 't wal. De weg is makkelijk te veenden, en in een keer riede wiej der hen.
Loa'w de auto's mear nich te dichte biejzetten, dan köw, a'w wierum goat, ze makkelijk wier veenden. Wat ne logica, mear 'n endje lopen dat möt können. 't Köfferke in de haand, schier in 't pak, doar stap wiej hen.
Ginds, dat grote witte gebouw op den bult, doar zol 't wal ees können wean. Der is nog weanig volk op de been, mear dat zal temet wal aans worden. Scholten kleait de hoge stenen trappen op, en kik der ees heanig achter de duure hen. 'k Leu'w da'r hier wal good bint, röp-e. Wiej ok noar boawen, de vroaleu 't leste vanzölf. In ne grote ruumte loopt drok oaweral leu roond. Nen eankelan zit an 't schap koffie te leuten. Wal vrömd, wieder stoat der gin steule. "Wee’j wat, zeg Scholten oonzen woordvoerder,"oons spul zette wiej boeten noast dee trappen neer, doar kan't mooi stoan, en gin meanske zöt et". "En a'w op möt kommen, kö'w 't zo griepen."`k Snap 't nich, mear 't zal wal.
De meesten neust der voort oaweral roond en duukt alle heuke en keamerkes in. Binnen de korste keren hef iereen zich oplost tusken onbekeand volk. Neargens heur of zee ik 'n optreden en ik deank: "Loa'k eers effen mien köfferke ophalen". "Biej de haand holen, dat lik miej toch better. ‘k Goa de duure oet en de trappen wier of.


25 april Marcus.
Kwaakt de kikkers op Marcusdag,
dan wödt ’t in mei ’n had gelag.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » wo apr 26, 2017 6:35 am

Doe kaans ’t stekn nich laoten.
Jij kunt het irriteren niet laten.


Consternatie in Hoksebearge (2)
lk kiek, en ik kiek . . , nich te geleuwen, al oons gerei is vot!En 't is der ne drokte van belang; 'n rommelmaark of zo iets is der an de gang.
Tusken stapels deuzen, sinaasappelkistjes en wat plestik, veen ik zo weg en wier oonze köfferkes. Almoal lösbrokken en alle moondoargels bin der oet. Mear woar ik ok zeuk, mien köfferke is vot. "'n Cieferslot helpt ok nich, zee nemt 't hele köfferke wal met". 'k bin glad van de wieze.
k Zal noar binnen motten en melding maken
Hee, wat lig doar in 't grös, zee ik dat good? 't Is 'n moondoargel, plat'etrapt en 't zit vol zaand, kats vermallemoerd; doar bi'w mooi kloar met. En doar, in nen groten zaandbak, den half en half schoel geet oonder vleerbuske, doar ligt der nog völle meer. Almoal volpropt met zaand.
Joa, en op dee dubbelen, dee met dee völle geatjes, doar hebt ze zich helemoal op oetleawd.
Heel oons hebben en holen is in een keer noar de barrebiesjes hölpen. Moondoargels in F. en G., bint der ok al nich meer te kriegen; wördt der nich meer maakt.
Wat is 't wat, wat is 't wat; een en al ellean.
't Spöllen zal oflast mötten worden. Alns kan nog wal op 'n plietsiezaakje oetdreaien, wat weej der van.
Wa'j aaltied met zukke rampen hebt, de kraant is der voort biej. Fotografen springt der ok al roond. Vanzölf, van zo'n biejzeunder vuurval möt verslag worden doan.De pers wil noe "hoor van 'n hoond".
"Woar is den woordvoerder van oeleu?". Direct ophalen, en hierhen der met!". Ok dat nog.
De kraantenleu sprekt oondertusken of: "'t Verhaal möt biej almoal, 'n zölfden kop hebben". "Mondharmoniclub, nog vóór haar optreden, geruïneerd".
Met völ geroas Iöp der nen wekker op. Woar bin ich? "Gelukkig, in de sloapkamer, in mien eagen bere". Zwatte kofferke steet miej vrömd an te kieken. Net of 't zeggen wil: "Wat hej toch, hier bin ik wal".
En zo heel heanigan, kom ik wier biej de positieven. Oons optreden, dat kan gewoon duurgoan.


26 april Richarius.
’n klean betke snee,
realk luk zun en good wat reagn,
koomp ’n boer in april wa geleagn

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » do apr 27, 2017 7:36 am

’t Stek um noch wa fien.
Het moet heel nauwkeurig.


Een alleen wonende vrouw
gung alle daag'n trouw
al op de vrogge morg'n
een oude vrouw verzorg'n.

Ze fietste met plezeer
daor naor toe,det gaf verteer.
Toch bi'j veul wind en reeg'n
vul heur dat soms bitter teeg'n.

Zo gebeurn het op 'n keer
dat verget ze’j vast nooit weer
kwam daor s'morgens deurnat an
raakte oet 't humeur der van.

Bleef boet'n op de stoep staon
en wol haost weerum gaon
mar de olde vrouw dee alles zag
deed de deur los met 'n lach.

En zee: kom gauw binn'n ,wat een weer
ik vreesde mien hulpje koomp niet meer,
wat raar da'k der over begun
mar now schient zomar weer de zun

Vanaf da'j hier bint koom'n werk'n
kan ik dat altied merk'n
van toen af besefte zee eerst pas
hoe dankbaar de olde vrouw heur was.

Deur dizze waardeern'de woord'n e'sterkt
hef ze daor nog jaor'n mit liefde werkt
zij begreep het toen pas eerst goed
wie goed doet ....goed ontmoet!

Van internet nn27 april Petrus Canisius.
Vlög de leeuwerik de heugte in,
dan hef e mooi weer in ’t zin.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » vr apr 28, 2017 7:52 am

In d’n drek pleern. In de modder vallen.
Op ’t gat pleern. Op je kont vallen.
Meer in eenmaol pleer ik daal. Maar opeens val ik op de grond.
Loat meer pleern. laat maar vallen, laat maar gaan (geneer je niet).
Zak t daor daal pleern. Zal ik het daar neergooien?
Al te good is naobers gek.


28 april Petrus Chanel & Lodewijk Maria Grignion van Montfort
Een dreugn april, is nich de boer zien wil, maor ’n aprilsen raegen, daor is ’m völle an gelaegen.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » za apr 29, 2017 7:00 am

Oet mekaar pleern.Uiteenspatten, barsten.
As den bom ma nich oetmeka pleert.
Nen baand is mie pleerd. De band is mij gesprongen
Waorum de snee 't sneeklökkie gin kwaod döt (sprookje, um veur de kleinen veur te laezen )
Alles had een kleur, behalve de snee. De eerde was broen, 't grös gruun, de rozen rood, de hemel blauw en de zunne was van gold.
Allennig veur de snee bleef d'r gien kleur aover. De arme snee kwaamp op 't idee, de aanderen een bettien kleur te vraogen.
Eerst gung de snee naor de eerde. "Eerde mag ik een bettien van ow broene kleur?" De eerde sleup en gaf gien sjoege.
Daornao leup de snee naor 't grös en vreug: "Grös mag ik een bettien van ow grune kleur?" Mar 't grös was gierig en deut alsof 't niks eheurd had.
Toen gung de snee naor de roze en bedelde: "Och lieve roze, mag ik astoeblieve een bettien van ow rode kleur?"
Mar de roze was barre greuts en dreide de kop umme. De snee perbeerde 't bi'j de hemel en reup wanhopig: "Hemel mag ik wat van ow blauwe kleur?" Mar de hemel was veul te vere vot en heurde de snee niet. En zo mos de snee weer wieder en vreug an de zunne:
"Beste zunne, mag ik een bettien van ow golden kleur?" De zunne had 't vol te drok met schienen en had gien tied um te antwoorden.
Oeteindelijk vreug de snee an een heel klein wit bluumpie an de raand van 't bos: "Wit bluumpie, mag ik een bettien van ow witte kleur?"
't Lieve bluumpie gaf as antwoord: "Natuurlijk snee, natuurlijk mag ie dat, nem mar zovolle as ie'j wilt."
Zo pakte de snee een bettien van de witte kleur van de bloeme en vanof dat ogenblik was de snee wit.
Daorumme weurd 't kleine, tere bleumpie an de raand van 't bos sneeklökkie enuumd en is 't ienige bluumpie dat van de snee gien last hef.

Mans oet Warnsveld (plat oet Aoveriessel)29 april Catharina van Siena.
As april blös op zien hoorn, is dat good veur ’t grös en koorn.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » zo apr 30, 2017 7:50 am

Heur t ees pleern.
Hoor eens hoe hard het regent.Hei ‘j vree in hoes,
Dan hei ‘j plezier in hoes.30 april Pius V
Komt de vissen baoven,
dan ku’j schoon weer belaov’n.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » ma mei 01, 2017 7:51 am

Wee met de duuvel pap oet dezölfde pan wil etn,möt wa nen langn leppel hemn.
Het valt niet mee iemand te bedriegen, die er zelf bedrieglijke praktijken op na houdt


MEI: bleui'jmaond of Mariamaond, Bloomenmaond
Mei is misschien vernoemd naar de Griekse godin Maia of Romeinse vruchtbaarheidsgodin Bona Dea, wier feest in mei werd gevierd. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin opdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien. Zij noemden de meimaand (Maius in het Latijn) naar haar. Mei is de laatste maand van de lente, wordt gewoonlijk geassocieerd met een lieflijk soort weer: warm, maar niet heet. De dagen lengen, maar daar is alles mee gezegd. Koude kan gemist worden als kiespijn om over nachtvorst maar te zwijgen. Maar de IJsheiligen staan nog voor de deur. De kille noordenwind kan zomaar met wat nachtelijke vorst binnenvallen en het jonge gewas te gronde richten. En anders wel de hagel. Dit werd bestreden door her en der op het land veldkruizen te plaatsen. Of het ook geholpen heeft… ?
Begin mei hebben alle vogels een nest of een ei. Behalve de koekoek en de spriet want die kennen dan hun nest nog niet.
Op licht depressieve mensen heeft de maand mei vaak een helend effect.


1 mei Jozef
’t Is mei in ’t twentse laand.
Now de zoarg’n an de kaant.
De besmoor kik eff’n duur de r oet’n
en röp dan, zet mi’j ’n stool noa boet ‘n .

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » di mei 02, 2017 8:21 am

Hee pleerden vot met zien scooter pleren.
Wegrijden met veel motorlawaai
Nen heeln mornn hef ’t a pleart de jagers bint wier gangs.
De hele morgen heeft ’t al geknald de jagers zijn weer bezig.
Veurjoar is genn verroader,
koomp elk joar.
Vrog of laat.2 mei Athanasius
Wie kaboes pot in mei,
krig keule as ’n ei.

( kaboes = boeskool, buiskool,witte kool)

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » wo mei 03, 2017 7:18 am

Noe hek ’t net anharkt; pleer mie daor noe nich met oene grote leerzen weer deur.
Ik heb het net geharkt loop/bagger daar nu niet met je grote laarzen door.
In ’n aold wief en nen koolstroonk, zea de kearl,
Daor zit gin fut meer in.3 mei Filippus.
Sunt Jacob en Filippus nat,
Dan kriegt de boeren wal eer pat.

Pat=Mestkuil, mestvaalt (bij huis)

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » do mei 04, 2017 7:04 am

Ie kriegt nen plear.
Denk er om je krijgt een klap.


’s Mornns is ’n dag het lengste.


4 mei Florianus.
Mei mag mooie bloomen geewen,
Men kan van roeken alleen nich leaeven.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » vr mei 05, 2017 7:43 am

Nen plear groond.
Een groot stuk land opppervlakte.
Wat ’n pleerklaver hef den kearl door. Jao daor wil e zaod van trekken.Van ’n schaa wö ‘j wa wiezer.


Uit wat nog niet in Dijkhuis staat van A.L. Hottenhuis.
Plearoamnd - vrijersavond.
Sind joar en dag is 'n goonsdag bekeand as 'n plearoamnd.
De woensdag staat al Lange tijd bekend als de vrijersavond.
Plearen' heeft op de eerste plaats de betekenis van knallen, schieten en vervolgens van smakken, vallen (`daal plearen'). In woorden als `pleariezer' en pleardopke' komt die eerste betekenis duidelijk naar voren.
We kennen in het Algemeen Nederlands geen directe verwanten van plearen. Misschien zijn woorden als pleiten en pleuren verre familie, net als plengen. Dat `plearoamnd' zo `onwies' zou zijn, geloof ik niet. De aanduiding lijkt me eerder voortgekomen uit de tot in de 19de eeuw voorkomende gewoonte om in de lucht te schieten als men een eenzame boerderij bezocht en daarmee angaf: We zijn er, sluit de hond maar op.
"'Te onwies plearen brech het nus onder 'n boom."

Plearboolten - schietijzer.
Ik höw teggen 'n nieneand van het hoes met 'n plearboolten dat 't knapten en gung noar binnen um niejoar te weunsken.
Ik sloeg met het schietijzer tegen de achterkant van het huis zodat het luid knalde en ging naar binnen om een goed nieuwjaar te wensen.5 mei Maurontius
Zint in mei de spinköppe an ’t weaven,
dan köw mooi weer beleaven.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1863
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » za mei 06, 2017 7:20 am

Doar mo ‘j nen fienn nös veur hebn.
Gemakkelijk iets ontdekken, snel iets aanvoelen.
Er talent voor hebben om bepaalde zaken scherp op te merken of op te sporen het is alsof hij de geur ervan ruikt.Met passen en metten,
Wöd vaak de tied versletten.6 mei Francois de Montmorency-Laval
Is de maond mei in ’t laand,
dan zint de boern nao ’t laand.

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast