Welkom op het forum van Enschede-Stad / Enschedeinansichten.

Spreek je dialect

Omdat de wereld niet alleen om Enschede draait.
Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » ma mar 13, 2017 7:21 am

Op de kop staon en dubbelkes driet’n.
As nen keend zich vrogger verveeln en vreug wat mok toch doon?
Kreeg hee as antwoord: Gao mar op de kop staon en dubbelkes driet’n.


Wat de vrouw geern mag,
Et de man iedern dag.13 maart Leander van Sevilla; Nicephorus
Meert dreug en april nat, gef völ koren in 't vat.


Daanst ’t lemmeke in meert
grip april em bie de steert.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » di mar 14, 2017 8:30 am

Den hef ja Mozes en de Profeetn!
Hij heeft geld genoeg, moos is Jiddisch, betekent geld.


Weurde hef het meer dan zat,
’t Is zo mooi , het aole plat.Mozes en de profeten hebben, geld hebben; ook alleen Mozes of moos hebben; in duitse studententaal Mosen haben, Moses and die Propheten. In deze uitdr. is Mozes een verbastering van het jiddische moos, dat eigenlijk een meervoud is van 't Aramese woord mo'o (me'6). Dit beduidt oorspronkelijk steen of pit en is vandaar de naam geworden van een kleine munt die de waarde had van een twintigste sikkel. Het meervoud is het gewone woord voor geld geworden en uit het Jiddisch en de dieventaal bekend genoeg. Later heeft men, toen de oorsprong niet meer gevoeld werd, de uitdr. verlengd met en de profeten, hoogstwaarschijnlijk door de bijgedachte aan Luc. 16:29, waar Abraham tot de rijke in de hel op diens vraag om Lazarus naar zijn broeders te zenden, opdat deze niet in de plaats der pijniging komen, antwoordt, dat dit niet nodig is, want zij hebben Mozes en de Profeten. Immers wie deze heeft, die heeft niets anders meer nodig, en zo is ook het geld het voornaamste in het leven.
Uit: Nederlandse Spreekwoorden en gezegden van: Dr F.A. Stoett.14 maart Mathilda
Die zichzelf wel bemint wachte zich voor maartse zon en aprilse wind.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » wo mar 15, 2017 8:36 am

Op nen oos.t zitn.

Oos.t. noest, kwast (in hout).
Op nen oos.t zitn. Niet verder kunnen. . Blut zijn, geen geld [bij zich] hebben.
Der met op ‘n oos.t komn. Er mee vast komen te zitten.Weas nich greuts veur t gat,
nem n Twentsch Kuiernat.


15 maart Clemens Hofbauer; Longinus
Neegn zommerdaagn brech oons Meert
wieders steet ‘m de mus glad verkeerd.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » do mar 16, 2017 8:37 am

Gezoondheid is nich allns, maer zoonder good te pas wean is allns niks.
Gezondheid is niet alles, maar als je je beroerd voelt is alles niks waard.

Geduld en mood,
is kosteluk good.Doerak. Geslepen vent. Bengel. Deugniet, Dondersteen. Gemeen mens. Gemene kerel. Kwajongen. Laaghartig mens. Ondeugd …
Doerak is ook een echt Hollands varken dol op het buitenleven bij de boer. Lekker met de andere varkens knorren in de modderpoel, slapen, of vrolijk rondrennen in de buitenlucht; dat doet Doerak het liefst.
Doerak is ook een type motorboot voor de pleziervaart.
Doerak is een leenwoord uit het Russisch; doerak (дурак) betekent in die taal 'domkop, dwaas'. In het Nederlands betekende doerak in eerste instantie 'gemeen, laaghartig mens', maar later ontstond de afgezwakte of zelfs enigszins liefkozende betekenis 'ondeugd, deugniet, bengel'.


16 maart Heribert van Keulen
Leu dee zegt dat de daag’n zo lang bint, kankert vaak dat ’t leaven zo kot is.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » vr mar 17, 2017 8:03 am

Teumig goan en strunkebroadn.
Werkloos zijn en niets doen (bij de kachel zitten en duimdraaien)Opa
Met zien zachte, meuje ogen
en zien vief-en-tachtig joar
vaak allenig met zichzölf
en met heel völ in 't leaven al kloar
vertealt hee mie aait oawer vroger
want doar weet hee zoo völ van.
Ik heurde al zoo vaak ziene verhalen
loat hem proaten en knik noe en dan.
Mangs vrog hee: 'Of heb ik dat al verteald?
Ik weet da'k mangs wat verget! "
En dan kik hee mie zoo vroagend an
en ik zeg: "Nee, opa, nich dat ik wet!
Jan Swennenhuis


17 maart Patricius; Gertrudis, Pelagia van Tarsus
Gertrud, den mooie broed, blös de (weenter)keers oet. dan eindigt de winter

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » za mar 18, 2017 7:10 am

Doot ter mie nog meer nen spierken in.
Doe mij er nog maar iets (een beetje) in.


OALD BIER (1)
Toon de Wit zien va har vroger 'n eandke boeten het doarp 'n klean boerderiejke, woar het hard sappelen was um roond te kommen. Meer too 't oalde de Wit oet de tied was kommen, har Toon het spilke oavernommen en der 'n melkveebedrief van maakt.
In 't eerst gung het allemoal wal good. Hee har nen groten stal biej 't hoes woar zon tachtig koobeest in stunden. En doar kon hee het heel best van doon.
Meer met de joaren wör dat stöarig an meender. Het veul op 'n doer nich met um 't heufd boaven water te hoalden met al dee regels en veurschriften oet 'n Haag.
Op 't lest gung 't in het bedrief zo slecht, dat Toon besleut um 't hele spil an de kaant te doon en te goan emigreren. Hee nam ofscheid van ziene familie en ziene kamnneröa en stapten met vrouw en keender op 't vliegtuig noar Australië.
Het blood kröp echter woar 't nich goan kan en het was dan ook meer eaven of Toon har ook doar al weer 'n veebedrief. Alleen now met schoap. Der leupen wal 'n paar doezend van dee deers op ziene farm.
Doch too hee doar zon vief joar tusken de schoapenköttel roond har stapt, kreeg-e in een keer verlangens um weer ees 'n moal noar Hollaand te goan en zien geboortedoarp op te zeuken.
En zo gung het op nen goeien dag in 't veurjoar as 'n lopend vuurken deur 't doarp: "He-j 't al heurd, jongs? Toon de Wit is der weer oet Australië"


18 maart Cyrillus van Jeruzalem
Meertsen weend en aprilse reagn,dat belöf veur mei nen grootn zeagn.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » ma mar 20, 2017 7:45 am

Met n gaperd vuuran stoan.

Gaperd. Nieuwsgierige toeschouwer.
Eén den nieuwsgierig steet too te kiekn en niks döt. Met n gaperd vuuran stoan.
Met de neus vooraan staan en nieuwsgierig toekijken


OALD BIER ( 2)
Dat meus natuurlijk vierd worden. En umdat Toon ziene hele familie en al de oalde kammeröa nog ees weer wol zeen, worden ze allemoal oetneudigd um zoaterdagoavend met mekaar in 't café van Hamminks-Bernard te kommen en doar met hem 'n gleaske te dreenken op 't weerzeen.
En dat al veur Toon ziene rekkening. Dat was nich teggen dovemaans oren zegd en het was nog meer an 't begin van 'n oavend too het café al barstens vol zat. Het wör 'n oonwies mooi feest. Toon kon now loaten zeen, dat hee good boerd har doar geenter in dat verre laand an de aandere kaant van de wereld. Al warren de gleaskes ook nog meer half leug, dan knippen hee al weer met zienen vinger en reup: "Allo Bernard, doot der oons allemoal nog ees een in..!" Het doeren dan ook nich lang of 't hele spul was zo don as 'n kanon.
Too 't zo teggen sluutingstied leup, en de meesten allang tusken de steul zatten in plaats van der op, waankelen Toon noar 't schap en zwaaien met ziene portefullie.
Noadat der met vol geharrewar eandelijk of was rekkend en Toon anstalten maken um vot te goan, kon Bernard het nich noaloaten um nog eaven teggen hem te zeggen: "Zeg.. eh, ik weet nich of iej het nog weet, meer der stoat hier nog tien gleaskes bier van ow van vief joar leden..."
Toon keek hem met 'n paar glazige ogen an, hikken ees 'n moal en zea met ne dubbelsloande tong: "Ach keerl... woa...woarum he-j... dee nich... vo...votsmetten. Da...da's ja toch... gin dreenken meer... noa al dee joaren...!"
Georg Frieman


19 maart Jozef,
Meertse reagn is gin zeagn.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » ma mar 20, 2017 7:50 am

‘t Gat vol schealdn.
De huid vol schelden ‘.

Schealn, schealdn, schelden, scheldn , sklealn, skealdn. Schelden
Schealn; racheln en angoan. Schelden, kwaadspreken en tekeer gaan.
Ak nen zeekn better maak, zea nen dokter,
Dan hef ’t Onzen Leevn Heer daon en
A’k em nich good kan kriegn is ’t mien schuld.20 maart Joachim, Clemens van Ierland
As ne koekoek röp op 20 meert,
is dat veur de boer nen daalder weerd.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » ma mar 20, 2017 9:09 am

Grote Finale van de Verhalenwedstried ankommen doonderdag in Delden
Doonderdagoawend 23 meart is de joarvegadering van ’n Kreenk biej restaurant ’t Hoogspel, Bornsestraat 1 in Deelden. De joarvergadering begeent um 19.00 uur. De joaroaverzichten van ‘n gealdhoolder en ’n secretaris kö’j inzeen vanof 18.45 uur. Um 20.00 uur begeent dan de grote Finale van de joarlijkse Skriefwedstried. De jury maakt dan ook de winnaars bekeand. Mer eerst dreagt ne hele riege skrievers de verhalen vuur. De verhalenpresentatie wordt an mekoar kuijerd duur Bodbreefcolumniste Marieke Dannenberg.
Van de ingesteurde verhalen en gedichten is een mooi book emaakt. De skrievers kriengt het vuur niks. Aandere leefhebbers köant het kopen vuur een zach priesje. Viej neugt oonze Kreenkleden en alle aandere dialectleefhebbers oet vuur dizzen mooien oawend. Extra welkom an de verhalenschriewers, want doar geet umme. Entree gratis vuur leden, koffie vuur niks. Ook gratis a’j lid wordt. Nit-leden ook welkom, mer dan betaal iej € 5,- met ok ne kom koffie gratis. Nen oawend de’j fealijk nit köant missen.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » di mar 21, 2017 8:01 am

Hee kreeg ’t ter echt te kwoad met.
Hij had het erg met ze te doen.


ODE AAN HET BUURSERZAND
Wat is de Twentsche boerschop mooi
Te Mei, as alles bleuit,
As duur de bekk' langs bloom en blad
Weer 't heldre water vleuit,
As 't roo'e dak van 't oale hoes
Schient duur 'et jonge greun,
En kessen-, appel-, perenbeum'
Stoat in den hof te bleu'n.
As op den esch de rogge steet,
De posseln stoeft in 'n mös,
En in de möa 'et jonge vee
Geet knee-hoog duur 'et grös.
Dan sjielpt de jonge vöggelkes,
Dan zoemt de iemen rond,
In 't höfken vuur de boavenduur
Door bleuit de bleumkes boont.
En 's Hèèrfsts, as 't aole schèper met
Zien schoapkes löp duur 't heet,
En 't veld, zoo wied as m'n kan zeen,
Vol peerse bleumkes steet,
Dan zut 'et weer heel aanders oet,
Mer mooi is 't hier altied,
Dow vins 'et nargens zoo as hier,
Zeuk vri-j meer wied en zied.
Ko van Deinse
Posseln = Gagelstruik
möa = moat = weiland / hooiland
Iemen = bijen
Uit: Jaarboek voor Cultuur en Historie 1948
W.H. Dingeldein over Ko van Deinse: Twente is rijk en vol lieflijke plekjes.
Hij ontdekte voor zich het Buurser Zand en wijdde daaraan een beschrijving, waarboven hij als motto dit dichtstukje plaatste.
Ko van Deinse, de nestor onzer Twentse volkskundigen.21 maart Benedictus, Axel van Lund.
An Benedictus merkt men wal,
Of men haver zaei'jen zal.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » wo mar 22, 2017 7:31 am

Mooi proatn brech meer an as schealn.
Met mooi praten bereik je meer dan met schelden.
Vliegen vang je gemakkelijker met stroopAs ’t keend mer eerst kan staon,
Koomp ’t tooverdan an ’t goan
22 maart Eelco Liaukama, Cathedra van de heilige Petrus
Heurt non de hoonder kraosken,
Dat gif eier met de Paosken!

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » do mar 23, 2017 8:45 am

Schelden, schelden döt nich zeer a’j mie howt, dan how ‘k oe weer.
Schelden schelden doet geen pijn als je mij slaat, sla ik terug.Van ’t doarp of oet de stad,
Nen echten Tukker den kuiert plat.
23 maart Turibius de Mogrovejo
Meert gef gewoonlek 12 zommerse daagn, daor steet april borg veur.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » vr mar 24, 2017 7:39 am

Der is mer één oardig keend op de weerld en elke moo hef 't.
MIST
't Is 's moargens vroog, ik kiek oet 't raam en heel de wereld zit potdicht.
De beum an 'n diek kan ik nich zeen; nen dikken mist beneamp het zicht.
De stroatlanteerns met eren schien probeert deur 'n nevvel hen te dringen.
Doch 't is vergefse meuite, want 'n mist lot zich nich dwingen.
Ook 't geluud kleenkt now gedempt en as der leu loopt in de stroat,
dan is het deur den mist ook net of zee op kouseveut doar goat.
Ik stoa veur 't raam te prakkezeren en deank: "Wat is de wereld klean! "
Dan bin ik bliej, dat ik voort in den mist nich boeten hoof te wean.
Meer dan wordt 't langzaam an wat lechter.'n Mist trekt op al meer en meer.
En ik zee an de oaverkaant geleidelijk an de huus ook weer.
In fiene droppels gleenstert 't lecht; 'n nevvel wordt now gauw al dun.
Weend weait de leste flarden vot en eandelijk dan is doar de zun... !

Georg Frieman.


24 maart Catharina van Zweden, Adela
Nen dreugen meert, nen natten april
Is wat de boer zo geerne wil
en as dan mei van beiden gef,
dan is dat, wat hee geerne hef

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » za mar 25, 2017 7:55 am

Völ belouwn en weanig doon, zeent gin slim mer ook gin goon.

Veel beloven en weinig doen, is niet heel erg maar ook niet goed.
Veel beloven en weinig geven
Dat doet de gekken in vreugde leven.Ie’j könt praoten’
Of ie’j kömt nich praoten.
25 maart Maria Boodschap, Dismas
Met Maria Boodschap komt de zwalen weer terug bie de boerie.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » zo mar 26, 2017 9:39 am

As ik iets belaof en ik do dat nich, dan trek ik ’t gat veur ’n bos.
Als ik iets beloof en dat niet na kom.
Belofte maakt schuld, wat je belooft, moet je ook nakomen.
Meestal zeg je dit om iemand aan zijn belofte te herinneren, maar het kan ook bij wijze van waarschuwing zijn om niet al te lichtzinnig beloften te doen.
De achterliggende gedachte is dat je iemand iets schuldig bent zodra je iets belooft, namelijk datgene wat je beloofd hebt.Mo en vaar
Bint nich ees familie van mekaar


26 maart Liudger,
In deze maand, naar een oude sage,
Bevinden zich tien zomerse dagen.
Die redenatie is vrij dom,
En feitelijk slechts een rekensom.
Want een en twintig, welbekend
Is officieel het winterend.
Maar d 'eerste dagen, menig keer
Verschaffen stralend zonnig weer.
Daarna is het zeer wispelturig;
Een mixtum-neerslag valt gedurig.
Soms wordt de kou weer scherp geslepen;
De wolken drijven rond als schepen.
De zon wel lekker, koud om een hoekje;
Men wordt verkouden als een snoekje.
Men denkt: "nu is de winter henen";
Daar vallen fikse hagelstenen.
Soms ziet men 't eerste groen verschijnen;
O ! als dit maar niet moet verkwijnen.
Wat voorts de maand van Maart ons biedt,
Dat is het katten-minnelied.
(P. de Haas)

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » ma mar 27, 2017 8:47 am

Ik beloaf oe da’k ’t oe betaald zal zetten.
Verzeker. Iemand iets betaald zetten, wraak nemen op iemand voor iets.
Als je door iemand bent op¬gelicht of beetgenomen, kun je hem dat betaald zetten, bijvoor¬beeld door hem met gelijke munt terug te betalen
of een koekje van eigen deeg te geven. De uitdruk¬king wordt soms versterkt: iemand iets dubbel en dwars betaald zetten.
Betaald zetten was vroeger synoniem van 'betalen'. Het bete¬kende iemand in de toestand brengen dat hij betaald was.As ’t good is, mot ’t good bliewen.27 maart Rupertus van Salzburg
Is ’t op St Rupertus de lucht klaor en schoon, dan wil dat ok vaak in juli zo wean.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » di mar 28, 2017 7:41 am

Wa’j belouwd hebt, meu’j ok doon.
Wat je belooft, moet je ook nakomen.Gek is è nich, mer wieze leu bint anders.
28 maart Gundelindis, Gontram van Bourgondie
Een dreugen meert is gold weerd as ’t in april mer reagn wil.

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » wo mar 29, 2017 8:11 am

‘ t laand striekn.
De akker ondiep ploegen.Al he’j nog zonnen hogen staot,
Mar joonkheed en mooiheed vergaot.

29 maart Jonas en Brachisius.
Boet’n wödt now alns wier greun,
op’n balk’n wödt ’t heui beteun.

Gebruikersavatar
Arie
Member
Member
Berichten: 11851
Lid geworden op: di nov 27, 2007 4:31 pm
Locatie: Enschede

Re: Spreek je dialect

Bericht door Arie » wo mar 29, 2017 8:34 am

GerritHondelink schreef:
wo mar 29, 2017 8:11 am
‘ t laand striekn.
De akker ondiep ploegen.Al he’j nog zonnen hogen staot,
Mar joonkheed en mooiheed vergaot.

29 maart Jonas en Brachisius.
Boet’n wödt now alns wier greun,
op’n balk’n wödt ’t heui beteun.
Ik heb het Twentse woord "beteun" wel eens vaker gehoord, maar wat is daarvan de betekenis?
De stadsfotograaf zonder grenzen

Gebruikersavatar
GerritHondelink
Member
Member
Berichten: 1797
Lid geworden op: do feb 13, 2014 11:00 pm

Re: Spreek je dialect

Bericht door GerritHondelink » wo mar 29, 2017 9:53 am

beteun = beperkt, schaars, zeldzaam.

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 2 gasten